Archival Fonds No. 080

Michal Kryspin Pawlikowski Papers
1919-1972
Biography / History: Michal Kryspin Pawlikowski (1893-1972). Department head in the Voivode Office in Torun. Arrested by the Soviets in 1939. Worked for one of the ministries of the Government in Exile in London. Lived in the U.S.A. after WW II; taught Russian and Polish at UC-Berkeley in California.
Abstract: bibliography of his works; correspondence; press articles; typescripts; reviews of his works.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Materiały bibliograficzne
1Dane biograficzne i bibliografia prac Michała Pawlikowskiego. Listy w sprawach honorowych" Michał Pawlikowski- Mikołaj Szpilewski oraz Michał Pawlikowski- Lucjan Bar1919 - 1964Polish
Korespondencja Michała Pawlikowskiego
2Korespondencja Michała Pawlikowskiego m.in. z: K. Abramowiczem, St. Balińskim, J. Bielatowiczem, Józefem i Marią Czapskimi, F. Czarnyszewiczem, M. Danilewiczową, J. Frylingiem, J. Giedroyciem, J. Godlewskim, Wł. Guntherem, O. Haleckim, A. Hertzem1950 - 1972Polish, English, Russian
3Korespondencja Michała Pawlikowskiego m.in. z: A. Jacewiczem, P. Jankowskim, Cz. Jeśmanem, A. Jantą, J. Karskim, A. Kiereńskim, Sz. Konarskim, Wł. Korsakiem, St. Kościałkowskim, L. Lawińskim, M. Nowicką, E. Ordonem1952 - 1971Polish, English, Russian
4Korespondencja Michała Pawlikowskiego z rodziną w Kraju i na emigracji oraz m.in. z: Różą Plater, W. Panucevicem, Polskim Instytutem Naukowym w Nowym Jorku, Wł. Pobogiem- Malinowskim, A. Pomianem1952 - 1972Polish, English
5Korespondencja Michała Pawlikowskiego m.in. z: Radiem Wolna Europa, J. Rdułtowską, Zofią z Wańkowiczów Romerową, J. Rostworowskim, J. Rzewuską- Tyszkiewicz, J. Sakowskim, M. Sokolnickim, W. Studnickim, W. Sukiennickim, B. Świderskim1957 - 1972Polish, Russian
6Korespondencja Michała Pawlikowskiego m.in. z: R. Torczyńskim, St. Uniechowskim, B. Wańkowiczem, redakcją "Wiadomości" w Londynie, Fr. Wysłouchem, W. Wohnoutem, P. Zarembą, A. Zaleskim, A. Zamoyskim1952 - 1972Polish, Russian
Prace Michała Pawlikowskiego
7Maszynopisy i rękopisy artykułów M. Pawlikowskiego o tematyce łowieckiej1946 - 1959Polish, Russian
8Rękopis M. Pawlikowskiego pt.: "Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego (Bajka). Rozdziały I-XXIX"1950 - 1972Polish, Russian
9"Pamiętnik emigracyjny Tadeusza Irteńskiego" i inne teksty M. Pawlikowskiego przeznaczone do wydania1950 - 1972Polish, Russian
10Rękopisy i maszynopisy różnych artykułów M. Pawlikowskiego przeznaczonych do druku1949 - 1972Polish
11Materiały zebrane przez M. Pawlikowskiego w tym wycinki artykułów z prasy polskiej i rosyjskiej1954 - 1972Polish, Russian
12Wycinki artykułów prasowych Michała Pawlikowskiego1937 - 1948Polish
13Wycinki artykułów prasowych Michała Pawlikowskiego1948 - 1955Polish
14Wycinki artykułów prasowych Michała Pawlikowskiego1955 - 1958Polish
15Wycinki artykułów prasowych Michała Pawlikowskiego1958 - 1962Polish
16Wycinki artykułów prasowych Michała Pawlikowskiego1950 - 1967Polish
17Wycinki artykułów prasowych Michała Pawlikowskiego1967 - 1970Polish
18Wycinki artykułów prasowych Michała Pawlikowskiego1970 - 1972Polish
Artykuły prasowe na temat Michała Pawlikowskiego
19Wycinki artykułów i recenzji prasowych na temat Michała Pawlikowskiego i jego twórczości1945 - 1960Polish, English
20Wycinki artykułów i recenzji prasowych na temat Michała Pawlikowskiego i jego twórczości1960 - 1969Polish, English
21Wycinki artykułów i recenzji prasowych na temat Michała Pawlikowskiego i jego twórczości1970 - 1972Polish, English, Russian
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm