Archival Fonds No. 081

Bohdan Pawlowicz Papers
1918-1967
Biography / History: Bohdan Pawlowicz (1899-1967). Served in the Legions in World War I and took part in the Polish Soviet War of 1920. Worked for the Polish Radio. Served as press officer in the Polish Naval Command in London (1940-43). Moved to the U.S.A. in 1953 and taught at Canisius College in Buffalo, NY.
Abstract: personal documents; correspondence; manuscripts and typescripts of his works and articles.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dokumenty osobiste Bohdana Pawłowicza m.in.: dyplomy, legitymacje, życiorys, wspomnieniowe artykuły prasowe o Bohdanie Pawłowiczu1918 - 1967Polish, Spanish, English
2Korespondencja Bohdana Pawłowicza m.in. z: Władysławem Raczkiewiczem, Kazimierzem Sosnkowskim, Jerzym Świrskim, Józefem Gieburowskim, Kazimierzem Wierzyńskim. Rekomendacje uniwersyteckie dla Bohdana Pawłowicza1945 - 1960Polish, English
3Maszynopisy i rękopisy wierszy autorstwa Bohdana Pawłowicza1963 - 1964Polish, English
4Maszynopisy i rękopisy przemówień, odczytów, referatów, audycji i pogadanek radiowych Bohdana Pawłowicza1955 - 1961Polish, English
5Maszynopis dziennika Bohdana Pawłowicza pt. "Murmańsk- Archangielsk (Kartki z pamiętnika)" w języku angielskim1955 - 1967English
6Rękopis książki Bohdana Pawłowicza pt. "Przebojem. Historia życia na przełomie dwóch epok"1955 - 1967Polish
7Maszynopis- pierwopis książki Bohdana Pawłowicza pt. "Krew na Oceanie"1955 - 1955Polish
8Maszynopis szkicu informacyjnego o Polsce w języku hiszpańskim- domniemanego autorstwa Bohdana Pawłowicza1955 - 1967Spanish
9Artykuły Bohdana Pawłowicza drukowane w prasie emigracyjnej1942 - 1967Polish, English
10Księga złożona z wycinków artykułów prasowych autorstwa Bohdana Pawłowicza1955 - 1955Polish
11Egzemplarze prasowe "Ameryka- Echo": "Wiadomości z Bufallo i okolicy pod redakcją Bohdana Pawłowicza"1958 - 1958Polish
12Egzemplarze tygodniowych artykułów- felietonów prasowych autorstwa Bohdana Pawłowicza pt.: "Droga życia", drukowanych w "Ameryka- Echo"1958 - 1959Polish
13Egzemplarze tygodniowych artykułów- felietonów prasowych autorstwa Bohdana Pawłowicza pt.: "Droga życia", drukowanych w "Ameryka- Echo"1960 - 1961Polish
14Egzemplarze tygodniowych artykułów- felietonów prasowych autorstwa Bohdana Pawłowicza pt.: "Droga życia", drukowanych w "Ameryka- Echo"1961 - 1962Polish
15Egzemplarze tygodniowych artykułów- felietonów prasowych autorstwa Bohdana Pawłowicza pt.: "Droga życia", drukowanych w "Ameryka- Echo"1962 - 1964Polish
16Egzemplarze tygodniowych artykułów- felietonów prasowych autorstwa Bohdana Pawłowicza pt.: "Droga życia", drukowanych w "Ameryka- Echo"1964 - 1965Polish
17Egzemplarze tygodniowych artykułów- felietonów prasowych autorstwa Bohdana Pawłowicza pt.: "Droga życia", drukowanych w "Ameryka- Echo"1965 - 1966Polish
18Egzemplarze tygodniowych artykułów- felietonów prasowych autorstwa Bohdana Pawłowicza pt.: "Droga życia", drukowanych w "Ameryka- Echo"1966 - 1966Polish
19Egzemplarze tygodniowych artykułów- felietonów prasowych autorstwa Bohdana Pawłowicza pt.: "Droga życia", drukowanych w "Ameryka- Echo"1966 - 1967Polish
20Tajne komunikaty kierownictwa Marynarki Wojennej z 1943 roku1943 - 1943Polish
21Materiały ofiarowane przez syna Bohdana Pawłowicza- Leszka Pawłowicza m.in.: egzemplarze polskiego "Biuletynu Radiowego" wydawanego w Rio de Janeiro1944 - 1944Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs