Archival Fonds No. 085

Wladyslaw Pobog - Malinowski Papers
1921-1962
Biography / History: Władysław Pobóg-Malinowski (1899-1962) soldier during the Polish Bolshevik war of 1919-1920. After the war, career officer. Gets his degree in Polish language and political sciences. From 1931 heads the History Dept. In the Ministry of foreign Affairs. In 1939 escapes through Rumania into France where he served as an officer in the Polish army. In 1944 serves in the Polish diplomatic corps; 1944-45 one of the founders of the Polish radio section of the French radio.
Abstract: Prolific writer and eminent historian. This collection contains a rich selection of writings and commentaries on the life and work of Marshal Pilsudski. Author of a major historical works on the contemporary history of Poland. Articles, reviews, commentaries. Historical studies.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Dokumenty osobiste
1Dane biograficzne, post mortem: życiorys, oferta na zakup II poprawionego wydania "Najnowszej historii politycznej Polski" wraz z biogramem, korespondencja, klepsydra, artykuły prasowe dot. W. Pobóg Malinowskiego1962 - 1962Polish, French
Korespondencja z poszczególnymi osobami
2Korespondencja Jadwigi Beckowej z Władysławem Pobóg Malinowskim1951 - 1962Polish, French
3Korespondencja Aleksandra Bobkowskiego, Wacława Lipińskiego, Michała Mościckiego1940 - 1955Polish
4Korespondencja Aleksandra Bobkowskiego, Wacława Lipińskiego1951 - 1962Polish
5Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego ze Stanisławem Dołęgą-Modrzewskim1958 - 1958Polish
6Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Wiktorem Tomirem Drymmerem1946 - 1963Polish
7Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Pawłem Jankowskim1952 - 1962Polish
8Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Wacławem Jędrzejewiczem1949 - 1962Polish
9Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z gen. Tadeuszem Kasprzyckim1947 - 1962Polish
10Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego ze Stefanem Korbońskim1960 - 1961Polish
11Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Bogusławem Miedzińskim1957 - 1962Polish
12Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego ze Stanisławem Płoskim1957 - 1962Polish
13Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Edwardem Radwanem Pfeifferem1959 - 1959Polish
14Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z gen. Kazimierzem Sawickim; w załączeniu życiorys generała1959 - 1962Polish
15Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Tadeuszem Schaetzlem1947 - 1955Polish
16Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Antonim Słaboszem1958 - 1958Polish
17Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Michałem Sokolnickim1947 - 1957Polish
18Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z gen. Kazimierzem Sosnkowskim1961 - 1962Polish
19Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Felicjanem Sławoj - Składkowskim1951 - 1962Polish
20Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Michałem Tokarzewskim - Karaszewiczem1957 - 1962Polish
21Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Aleksandrą Zagórską1959 - 1962Polish
22Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z W. Babińskim, A. Chruścielem, dot. A.E. Fieldorfa, J. Jawiczem, G. Łowczowski, T. Munnichem, M. Sokołowskim; wycinki prasowe1946 - 1962Polish
23Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z W. Andersem, St.Błaszczakiem, A. Ciołkoszem, W. Gawrońskim, M. Grabińskim, A. Jantą1941 - 1962Polish
24Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z W. Langrodem, O. Laskowskim, R. Oppmanową, K. Wierzyńskim, J. Zarembą, K. Libickim, A. Zaleskim1950 - 1962Polish
25Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z A. Zarychtą, St. K. Bilińskim, red. Borzęckim, A. Bregmanem, J. Chronowskim, W. Czarskim, T. Dąbrowskim, S. Dyduchem, J. Ervinem, W. Gawrońskim, J. Gebisem, J. Giedroyciem, P. Gordonem, P.Z. Kietlińską1939 - 1960Polish, French
26Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Korab Brzozowską, I.Korsak, E.Kotarską, dep. Kowalewskim, S. Kowalskim, W.Kowalskim, B.Kuncem, L.A.Kupferwasserem, A.Malatyńskim, Z.Marczewskim, A.Migoniem, St.Mikiciukiem, P.Miszczakiem, J.Mordonem1961 - 1962Polish, French
27Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Wacławem Jedrzejewiczem1949 - 1962Polish, French
28Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z lat 1939-19571939 - 1957Polish
29Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z lat 1958-19591958 - 1959Polish
30Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z 1960 roku1960 - 1960Polish
31Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z lat 1961, 1962 oraz listy niedatowane1961 - 1962Polish
32Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z Polski m.in. z: T.Gaspari - Chraszczewskim, J.Jurkiewiczem, W.Kiedrzyńską, J.Maciejewską, T.Rayską, ks. Bartem Slawinskim oraz część nierozpoznana1956 - 1962Polish
33Korespondencja Władysława Pobóg Malinowskiego z redakcjami wydawnictw i czasopism m.in.. "Dziennik Polski", "Kultura", "Litteraire", "Orzeł Biały", P.A.P. z lat 1949-19601949 - 1960Polish
Materiały pomocnicze do publikacji: Rząd RP
34Rząd Polski w Rumunii: notatki, wspomnienia, relacje, odpisy1939 - 1962Polish
35Rząd Polski we Francji. Organizacja P.S.Z.: notatki, fragmenty opracowania, uwagi, kopie i odpisy dokumentów1939 - 1962Polish
36Rząd Polski we Francji. Ewakuacja P.S.Z. do Wielkiej Brytanii: notatki, fragmenty opracowania, uwagi, kopie i odpisy dokumentów1939 - 1962Polish
37Rząd Polski w Londynie, w latach 1940-1942: notatki, fragmenty opracowania, uwagi, kopie i odpisy dokumentów1940 - 1962Polish
38Rząd Polski w Londynie, 1943 r.: notatki, fragmenty opracowania, uwagi, kopie i odpisy dokumentów, artykuły prasowe1943 - 1962Polish
39Rząd Polski w Londynie, styczeń - lipiec 1944 r.: notatki, fragmenty opracowania, uwagi, kopie i odpisy dokumentów1944 - 1962Polish
40Rząd Polski w Londynie, sierpień - grudzień 1944 r.: notatki, fragmenty opracowania, uwagi, kopie i odpisy dokumentów1944 - 1962Polish
41Rząd Polski w Londynie, przełom 1944/1945, 1945 r.: notatki, fragmenty opracowania, uwagi, kopie i odpisy dokumentów1944 - 1962Polish
42Rząd Polski w Londynie, 1946 r. i następne do 1962: notatki, fragmenty opracowania, uwagi, kopie i odpisy dokumentów1946 - 1962Polish
Materiały pomocnicze do publikacji: okupowana Polska, Armia Krajowa
43Komitet dla Spraw Kraju: odpisy dokumentów dotyczących spraw organizacji wojskowej z lat 1940-19411962 - 1962Polish
Materiały pomocnicze do publikacji: Rząd RP
44Kontakty z Krajem: odpisy dokumentów z lat 1940-19431959 - 1962Polish
45P.S.Z. (Polskie Siły Zbrojne) i P.K.P.R. (Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia): odpisy dokumentów, obwieszczenia z lat 1941-19441941 - 1946Polish
Materiały pomocnicze do publikacji: okupowana Polska, Armia Krajowa
46Sytuacja w Kraju. Okres wojny i okupacji: opracowania ppłk. Wacława Gwidy i Józefa Rudnickiego1939 - 1945Polish
47Sytuacja w Kraju. Okres wojny i okupacji: raport Witolda Majewskiego z podróży Warszawa - Londyn, w tym wykaz emisariuszy MSW do Kraju1942 - 1942Polish
48Sytuacja w Kraju. Okres wojny i okupacji: raport i relacje, odpisy dokumentów; m.in.. Relacja gen. Michała Karaszewicza Tokarzewskiego z okresu IX.1939-VIII.1943 i U podstaw tworzenia Armii Krajowej1940 - 1944Polish
49Sytuacja w Kraju. Okres wojny i okupacji: raport i relacje, odpisy dokumentów; m.in.. Relacja gen. Michała Karaszewicza Tokarzewskiego z okresu IX.1939-VIII.1943 i U podstaw tworzenia Armii Krajowej1940 - 1944Polish
50Armia Krajowa: odpisy i kopie dokumentów z lat 1943-1945, artykuły prasowe1947 - 1962Polish
51Powstanie Warszawskie: relacje, raporty, materiały opracowane m.in.. przez kpt. Zygmunta Oranowskiego, artykuły prasowe1945 - 1958Polish
52Sytuacja w Kraju - od lipca 1944 r.: raporty, meldunki, odpisy depeszy szyfrowych, fotografie zarządzeń rządu polskiego; opracowanie nt. organizacji administracji cywilnej w powiecie zamojskim; wycinki z nielegalnej prasy polskiej pod okupacją sowiecką1945 - 1958Polish
53Komitet Siedmiu: wycinki prasowe, notatki, korespondencja z W.T. Drymmerem, jego relacje i uwagi1945 - 1960Polish
Materiały pomocnicze do publikacji: emigracja
54Komunikaty P.A.T. z lat 1944-1945, 1954: odpisy, kopie1944 - 1954Polish
Materiały pomocnicze do publikacji: relacje, wspomnienia, odpisy prac, komunikaty, biuletyny
55Problem żydowski: kopie i odpisy dokumentów z lat 1939-1957; artykuły dot. J. Tuwima z "Wiadomości" 1939 - 1957Polish
56Stosunki polsko - sowieckie: relacje, odpisy dokumentów z lat 1939 - 1951 1939 - 1951Polish
57Sprawy wileńsko - litewskie: relacje, kopie i odpisy dokumentów, korespondencja W. Pobóg Malinowskiego, artykuły prasowe1940 - 1962Polish
58Dokumenty różne: kopie dokumentów A.L.Waldo; relacje, kopie dokumentów, artykuły prasowe, notatki z pamiętnika M. Łubieńskiego1947 - 1962Polish
59Różne: relacje, kopie dokumentów, wspomnienia, artykuły prasowe, broszury1930 - 1960Polish
Materiały pomocnicze do publikacji: dotyczące Marszałka J. Piłsudskiego
60Materiały dotyczące rodziny Piłsudskich: odpisy artykułów, korespondencja, relacje, wspomnienia1956 - 1961Polish
Materiały pomocnicze do publikacji: relacje, wspomnienia, odpisy prac, komunikaty, biuletyny
61Działalność Komitetu uczczenia pamięci Marszałka Piłsudskiego - obchody dziesięciolecia śmierci Marszałka: korespondencja, sprawozdanie z przebiegu uroczystości; W.Zieliński, "Pamiętna data", J.Paczkowski, "12-V-1940"1945 - 1945Polish
Korespondencja z poszczególnymi osobami
62Korespondencja dotycząca wydania książki o Marszałku; wycinki prasowe nt. J.Piłsudskiego1959 - 1961Polish
63Listy Wł. Malinowskiego do redakcji "Tygodnika Polskiego", korespondencja A. Bobkowskiego z Marszałkową Piłsudską, artykuły prasowe: A.Piłsudskiej, T.Schaetzla, B.Miedzińskiego, Wł. Malinowskiego1961 - 1961Polish
64Korespondencja Wł. Malinowskiego z : J.Beckową, A.Bobkowskim, A.Bregmanem, B.Miedzińskim, K.Sawickim, redakcją "Tygodnika Polskiego"1961 - 1961Polish
65Korespondencja Wł. Malinowskiego z : J.Beckową, A.Bobkowskim, B.Miedzińskim, K.Sawickim1960 - 1962Polish
66Korespondencja Wł. Malinowskiego z : T. Drymmerem, A. Jantą, S. Sokołowskim, W. Langrodem, E.J.Czerniawskim1961 - 1962Polish
Materiały pomocnicze do publikacji: dotyczące Marszałka J. Piłsudskiego
67Materiały do biografii Marszałka: artykuły prasowe, korespondencja z L.Kociemskim, A.Idzikiem, J.Bobrem , notatki, wspomnienia T. Nagórnego z 1926 r.1957 - 1962Polish
68Materiały do biografii Marszałka: artykuły prasowe, korespondencja z J.Bobrem, B. Miedzińskim, H.Pichetą, T.Kasprzyckim, notatki, wspomnienia A.Zagórskiej ze spotkania z Marszałkiem, poezja1959 - 1960Polish
69Sprawa testamentu: fotografie testamentu, korespondencja Wł. Malinowskiego z B. Miedzińskim1959 - 1959Polish
70Materiały dotyczące wydania biografii Józefa Piłsudskiego - listy Wł. Malinowskiego do K.Sawickiego, E.Radwan Pfeiffera, A.Idzika, H.Pichety1959 - 1961Polish
71Materiały dotyczące wydania biografii Józefa Piłsudskiego - listy E.Radwan Pfeiffera do Wł. Malinowskiego1959 - 1961Polish
72Materiały dotyczące wydania biografii Józefa Piłsudskiego - listy gen. K. Sawickiego do Wł. Malinowskiego1959 - 1962Polish
73Mate
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm