Archival Fonds No. 088

Stanislaw Rzetelski Papers
1946-1989
Biography / History: Stanislaw Rzetelski (1918-1990). Fought in the 1939 campaign and in the National Military Organization in the Underground (1939-1943). Prisoner in German concentration camps. Active in veteran organizations, Polish American Congress and the National Party in New York.
Abstract: personal documents; correspondence; materials on the National Party; Dmowski Institute in America; veterans; Polish American Congress; press clippings.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Materiały biograficzne, dokumenty osobiste, korespondencja1946 - 1970Polish, German, English
2Korespondencja z działaczami Stronnictwa Narodowego, protokoły z posiedzeń Stronnictwa Narodowego, materiały Centralnego Wydziału Wykonawczego Stronnictwa Narodowego1946 - 1957Polish
3Korespondencja z działaczami Stronnictwa Narodowego na terenie Stanów Zjednoczonych. Struktura SN w Stanach Zjednoczonych1951 - 1952Polish
4Materiały dotyczące działalności Instytutu Romana Dmowskiego w Ameryce: korespondencja, sprawa wydania pism Romana Dmowskiego w Stanach Zjednoczonych, fotokopia Sprawozdania Komitetu Centralnego Ligi Narodowej za rok 1900-01autorstwa Romana Dmowskiego1958 - 1987Polish
5Korespondencja dotycząca Stronnictwa Narodowego oraz weryfikacji członków Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Stanach Zjednoczonych1954 - 1989Polish
6Korespondencja, komunikaty, sprawozdania z działalności Kół Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Stanach Zjednoczonych i w Londynie1969 - 1971Polish
7Materiały z XII Walnego Zgromadzenia Okręgu Armii Krajowej w Stanach Zjednoczonych odbytego w dniach 1-3 IX 1973 roku w Cleveland, Ohio1973 - 1973Polish
8Materiały dotyczące działalności Kół Byłych Żołnierzy Armii Krajowej: m. in.: korespondencja, listy członków, komunikaty, sprawozdania z działalności, opracowania Stanisława Rzetelskiego1953 - 1976Polish, English
9Materiały dotyczące działalności Kół Byłych Żołnierzy Armii Krajowej: m. in.: korespondencja, listy członków, komunikaty, sprawozdania z działalności, opracowania Stanisława Rzetelskiego1969 - 1977Polish, English
10Materiały dotyczące działalności Kół Byłych Żołnierzy Armii Krajowej: m. in.: korespondencja, listy członków, komunikaty, sprawozdania z działalności, opracowania Stanisława Rzetelskiego, materiały Komisji Likwidacyjnej Zarządu Okręgu AK w USA1973 - 1979Polish, English
11Materiały oraz korespondencja Stanisława Rzetelskiego dotycząca Kongresu Polonii Amerykańskiej1975 - 1986Polish, English
12Materiały dotyczące Kongresu Polonii Amerykańskiej, Konferencji Polonii Wolnego Świata Polonia' 75 oraz Akademii Katyńskich w Stanach Zjednoczonych1975 - 1980Polish, English
13Wycinki prasowe dotyczące spraw polskich1953 - 1956Polish, English
14Wycinki prasowe dotyczące spraw polskich1976 - 1986Polish, English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm