Archival Fonds No. 089

Reverend Alfons Skoniecki Papers
1914-1975
Biography / History: Reverend Alfons Skoniecki (1894-1975).In WW I supported enlistments in the Blue Army of Gen. Haller. Acted as coordinator of Polish organizations in Eastern United States in WW II. Collaborated with Congressman Philbin from the Katyn Committee of the Congress.
Abstract: biographical materials; correspondence; speeches; articles; copies of Parish News from Turner Falls, Mass.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Materiały biograficzne i wycinki artykułów prasowych o księdzu Alfonsie Skonieckim1974 - 1975Polish, English
2Korespondencja ks. Alfonsa Skonieckiego oraz notatki z okresu seminarium1914 - 1975Polish, English, French
3Korespondencja ks. Alfonsa Skonieckiego w sprawach politycznych, m.in.: do kongresmana Alvina O'Końskiego, Stanisława Mikołajczyka, Kongresu Polonii Amerykańskiej1944 - 1945Polish, English
4Materiały dotyczące Zjazdu Delegatów Organizacji Polskich na Wschodzie oraz Komitetu Koordynacyjnego Towarzystw Amerykańsko- Polskich na Wschodzie1942 - 1944Polish, English
5Korespondencja wewnątrzorganizacyjna Komitetu Koordynacyjnego oraz korespondencja z władzami amerykańskimi1944 - 1945Polish, English
6Materiały Komitetu Koordynacyjnego: sprawozdania, oświadczenia, korespondencja1945 - 1945Polish, English
7Report on Activities and Documents of the Coordinating Committee American Polish Associations in the East. Volume II. March 11, 1944 - July 2, 1945.1944 - 1945English
8Sprawozdania, przemówienia i artykuły ks. Alfonsa Skonieckiego1914 - 1975Polish, English
9Kopie egzemplarzy "Wiadomości Parafialnych" z Turner Falls, Massachusettes z okresu 1925-19381925 - 1938Polish, English
10Kopie egzemplarzy "Wiadomości Parafialnych" z Turner Falls, Massachusettes z okresu 1939-19441939 - 1944Polish, English
11Kopie egzemplarzy "Wiadomości Parafialnych" z Turner Falls, Massachusettes z okresu 1945-1948 wraz z dołączonymi artykułami prasowymi autorstwa ks. Alfonsa Skonieckiego1945 - 1955Polish, English
12Kopie egzemplarzy "Wiadomości Parafialnych" z Turner Falls, Massachusettes z okresu 1949-1955 wraz z dołączoną korespondencją ks. Alfonsa Skonieckiego m.in.: z bp. Józefem Gawliną, gen. Wł. Andersem, dostojnikami Kościoła w USA i Watykanie1949 - 1960Polish, English
13Maszynopisy audycji radiowych w języku angielskich pt.: "Justice for Poland", sponsorowanych przez Kongres Polonii Amerykańskiej1950 - 1952English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm