Archival Fonds No. 091

Archive of Ambassador Michał Sokolnicki
1908-1967
Biography / History: Michał Sokolnicki (1880-1967), historian, politician, diplomat. from 1903 member of PPS, Polish Socialist party; close collaborator of Józef Piłsudski; during WWI active in the Polish Legions, NKN, Organization A. Secretary general of the polish delegation to the Peace Conference of 1919. Active in diplomatic positions: 1920-1922 delegate to Finland and Estonia, 1931-1936 to Denmark, 1936-1946 to Turkey. During the years 1923-1931 was professor at the School of Political Sciences in Warsaw. After the war remained in exile in Great Britain. Author os several historical works, mainly on the XIX c
Abstract: This collection contains: cipher and code books of the Polish Embassy in Turkey; political documents of the Polish Embassy in Copenhagen; personal and official correspondence; drafts of materials prepared for publishing. Family documents. Documents related to the author’s activity in the Polish Legions and NKN
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Poselstwo i Ambasada w Ankarze
1Depesze szyfrowe Poselstwa RP w Turcji za lata 1923, 1924, 19251923 - 1925Polish
2Depesze szyfrowe wysłane Poselstwa RP w Angorze1926 - 1926Polish
3Telegramy szyfrowe otrzymane przez Poselstwo RP w Turcji1927 - 1927Polish
4Telegramy szyfrowe wysłane przez Poselstwo RP w Turcji1927 - 1927Polish
5Teksty depesz szyfrowych za rok 1928 wysłane przez Poselstwo RP w Angorze1928 - 1928Polish
6Teksty depesz szyfrowych za rok 1928 wysłane przez Poselstwo RP w Turcji1929 - 1929Polish
7Teksty raportów szyfrowych za rok 1931 wysłanych i otrzymanych przez Ambasadę RP w Turcji1931 - 1931Polish
8Szyfry z Konstantynopola poczynając od 1 Lipca 19311931 - 1931Polish
9Teksty telegramów szyfrowych otrzymanych przez Ambasadę RP w Angorze w 1932 roku1932 - 1932Polish
10Teksty telegramów szyfrowych wysłanych przez Ambasadę RP w Angorze w 1932 roku1932 - 1932Polish
11Teksty telegramów szyfrowych wysłanych przez Ambasadę RP w Angorze w latach 1933-19391933 - 1939Polish
12Teksty telegramów szyfrowych wysłanych przez Ambasadę RP w Angorze w latach 1933-19391933 - 1939Polish
13Telegramy otrzymane z M.S.Z.przez Ambasadę RP w Turcji w latach 1939-19401939 - 1940Polish
14Telegramy do M.S.Z. i z M.S.Z. od 24.XI.1940 do 27.V.1941 r. Ambasady RP w Turcji1940 - 1941Polish
15Telegramy do innych placówek od 24.XI.1940 do 13.VI.1941 r. Ambasady RP w Turcji1940 - 1941Polish
16Telegramy szyfrowe do Stambułu i ze Stambułu od 2.XII.1940 do 11.IV.1942 r.1940 - 1942Polish
17Telegramy do innych placówek od 14.VI.1941 do 10.VIII.1943 r.1941 - 1943Polish
18Telegramy do M.S.Z. i z M.S.Z.od 28.V.1941 do 22.I.1942 r.1941 - 1942Polish
19Telegramy do M.S.Z. i z M.S.Z.od 22.I.1942 do 7.XII.1942 r.1942 - 1942Polish
20Radiotelegramy szyfrowe sekretowane od 15.III.1941 do 22.V.1943 r.1941 - 1943Polish
21Telegramy do M.S.Z. i z M.S.Z.od 8.XII.1942 do 16.VIII.1945 r.1942 - 1945Polish
22Telegramy szyfrowe do i ze Stambułu od 11.IV.1942 do 2.III.1945 r.1942 - 1945Polish
23Telegramy sekretowane od 4.VII.1944 do 17.VII.1945 r.1944 - 1945Polish
24Telegramy szyfrowe do i ze Stambułu od 22.VIII.1944 do 14.VIII.1945 r.1944 - 1945Polish
Poselstwo RP w Kopenhadze
25Akta polityczne Poselstwa RP w Kopenhadze, lipiec 1931 - 31 grudnia 19311931 - 1931Polish, French
26Akta polityczne Poselstwa RP w Kopenhadze, 1.I.1932 - 31.XII.19321932 - 1932Polish, Danish
27Akta polityczne Poselstwa RP w Kopenhadze, 1.I.1933 - 31.XII.19331933 - 1933Polish, French
28Akta polityczne Poselstwa RP w Kopenhadze, 1.I.1934 - 31.XII.19341934 - 1934Polish, French
29Akta polityczne Poselstwa RP w Kopenhadze, 1.I.1935 - 31.XII.19351935 - 1935Polish, French
30Akta polityczne Poselstwa RP w Kopenhadze, 1.I.1936 - 27.V.19361936 - 1936Polish, French
Korespondencja z poszczególnymi osobami
31Korespondencja z Wacławem Jędrzejewiczem dotyczaca głównie sprawy przekazania materiałów do Instytutu Józefa Piłsudskiego, wykaz przekazanych materiałów1949 - 1967Polish
Praca naukowa, redakcyjna, wykłady
32Działalność wydawnicza M. Sokolnickiego: wyciąg z artykułu "Poland in the World War II", wycinki prasowe, artykuł "Polska zdradzona", broszura: "Prolegomena do historii naszych czasów"1950 - 1959Polish
Korespondencja z poszczególnymi osobami
33Korespondencja M. Sokolnickiego ze Stefanem i Oktawią Żeromskimi1910 - 1915Polish
34Korespondencja M. Sokolnickiego z Walerym Sławkiem1908 - 1915Polish
I wojna światowa
35Polska Organizacja Narodowa i Legion Zachodni - ulotka, okólnik, korespondencja od M. Sokolnickiego, telegramy, karty pocztowe, bilety wizytowe, karty legitymacyjne1914 - 1914Polish, Russian
Korespondencja z poszczególnymi osobami
36Korespondencja M. Sokolnickiego z kapt. Paulem Bernardinem i Henrykiem Biandetem1911 - 1911French
37Korespondencja M. Sokolnickiego z Józefem Piłsudskim i Kazimierzem Sosnkowskim1910 - 1911Polish
38Korespondencja M. Sokolnickiego z Marią Piłsudską1915 - 1915Polish
39Korespondencja M. Sokolnickiego z Wacławem Sieroszewskim1912 - 1916Polish
40Korespondencja M. Sokolnickiego z Witoldem Jodko - Narkiewiczem1910 - 1912Polish
Dokumenty osobiste
41Dokumenty osobiste M. Sokolnickiego: rozkaz jawny podróży z 1918 r., paszporty dyplomatyczne, przepustki, karty służbowe1918 - 1919Polish, French
Korespondencja z poszczególnymi osobami
42Korespondencja M. Sokolnickiego z Marianem Kukielem1910 - 1914Polish
43Korespondencja M. Sokolnickiego z Arturem Śliwińskim1908 - 1912Polish
44Korespondencja M. Sokolnickiego z Tytusem Filipowiczem1913 - 1915Polish
45Listy, depesze do i od M. Sokolnickiego, wycinki prasowe, kopie artykułów1911 - 1914Polish
46Kopiariusz listów M. Sokolnickiego1912 - 1913Polish
47Kopiariusz listów M. Sokolnickiego1913 - 1914Polish
48Kopiariusz listów M. Sokolnickiego1914 - 1914Polish
Praca naukowa, redakcyjna, wykłady
49"Stosunki z wojskiem niemieckim" maszynopis pracy M. Sokolnickiego1914 - 1914Polish, German
I wojna światowa
50Polska Organizacja Narodowa: afisze, regulamin, okólniki, legitymacja i korespondencja M. Sokolnickiego1914 - 1915Polish, German
Korespondencja z poszczególnymi osobami
51Listy Wacława Sieroszewskiego, Wacława Berenta, Alberta Sorela, Władysława Studnickiego, Marcelego Szaroty, Władysława Mecha; korespondencja z Drukarnią Uniwersytetu Jagiellońskiego 1910 - 1910Polish, French
Dokumenty osobiste
52Dokumenty osobiste M. Sokolnickiego: legitymacja na konferencję pokojową w Paryżu, legitymacja Komendy Związków Strzeleckich Okręgu Krakowskiego, bilet wizytowy, karty biblioteczne, karty wojskowe, spis wykładów na Uniwersytecie Lwowskim, legitymacja NKN1914 - 1915Polish, German
I wojna światowa
53Polska Organizacja Narodowa: powołanie M. Sokolnickiego na członka NKN, raporty dzienne, protokoły zebrań PON1914 - 1914Polish
54Protokół Konwentu, 5.I.19181918 - 1918Polish
55Sprawa Henryka Minkiewicza i biuletynów Wandy Markowskiej: raport, korespondencja1914 - 1914Polish
56Sprawa Adolf Karabasz - Adolf Rakoczy1914 - 1914Polish
Praca naukowa, redakcyjna, wykłady
57Notatki M. Sokolnickiego do wykładów historii: wojna w roku 1831; rękopisy artykułów: "Przyczyny i źródła wojny światowej", "Geneza spółczesnej Europy", "O J. Piłsudskim", "Drogi polskiej polityki zagranicznej""Polityka a wojskowość powstań polskich"1919 - 1919Polish
I wojna światowa
58Dokumenty Komendy Wojsk Polskich Okręgu w Częstochowie: korespondencja, raporty, wyjaśnienia, protokół1914 - 1914Polish
Praca naukowa, redakcyjna, wykłady
59Broszura "Histoire de la Pologne" : maszynopis i korespondencja związana z publikacją1943 - 1943Polish
Dokumenty osobiste
60Papiery wartościowe: obligacje Skarbu Państwa wykupione na nazwisko M. Sokolnicki, obligacje Domu Polskiego w Nakskov, kupony, korespondencja z bankami1933 - 1939Polish
I wojna światowa
61Instrucja dotyczaca połączenia z Królestwem przez Bukareszt1914 - 1914Polish
II wojna światowa
62Komunikaty od i do ambasadora M. Sokolnickiego1939 - 1943Polish, French
I wojna światowa
63Komenda Strzelecka we Lwowie i Komisariat w Kielcach (raporty M. Kukiela, przepustka dla M. Sokolnickiego1914 - 1914Polish
II wojna światowa
64Konferencja polsko - turecka w sprawach gospodarczych: sprawozdanie ze współpracy gospodarczej polsko - tureckiej1943 - 1943Polish
I wojna światowa
65Opracowanie "Stan okupacji niemieckiej w Królestwie Polskiem na wiosnę 1916 roku"1916 - 1916Polish
Korespondencja z poszczególnymi osobami
66Korespondencja księcia Aleksandra Świętopełka Mirskiego z M. Sokolnickim1944 - 1944Polish
I wojna światowa
67Dziennik podróży M. Sokolnickiego z Kijowa, Odessy, Jass i Lwowa; odpisy akt Sekretariatu Generalnego NKN1914 - 1918Polish
68Podróż ze Strugiem do Moskwy czerwiec - sierpień 1918 dziennik podróży M. Sokolnickiego1918 - 1918Polish
69Materiały dotyczące Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych: wycinki prasowe, tekst pieśni strzeleckiej; informacje o Polskim Skarbie Wojskowym; rezolucja w sprawie PSW1913 - 1914Polish
II wojna światowa
70Umowy handlowe i celne: korespondencja z bankami1944 - 1944Polish, English, French
Korespondencja z poszczególnymi osobami
71Kopiariusz listów M. Sokolnickiego1930 - 1935Polish
Okres powojenny
72Korespondencja M. Sokolnickiego; artykuły "Monachium", "O głupstwach ludzi dostojnych"1943 - 1954Polish
Okres międzywojenny
73Materiały przedwojenne: raport M. Sokolnickiego z
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm