Archival Fonds No. 095

Wladyslaw Stepien Papers
1943-1986
Biography / History: Wladyslaw Stepien (1906-1988). Deported to the USSR after 1939; joined Gen. Anders' army in 1941. After WWII he settled in Chicago. Active in politics and in Combatants Association.
Abstract: correspondence, typescripts of lectures, materials on organizations in which Wladyslaw Stepien was active, copies of statements sent by Polonia to the President of the United States.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dane biograficzne, korespondencja Wł. Stępnia, przemówienia z okazji jubileuszu 50- lecia pracy Wł. Stępnia1947 - 1978Polish
2Maszynopisy referatów, przemówień i innych wystąpień Wł. Stępnia1947 - 1978Polish
3Notatki służbowe, meldunki, korespondencja z II Korpusu Polskiego: Oddziału Propagandy i Oświaty, Referatu Dobrobytu Żołnierza, Wydziału Kultury i Prasy, Drugiej Grupy Brygadowej1943 - 1947Polish
4Materiały dot. działalności Kongresu Polonii Amerykańskiej, w tym sprawozdanie Wł. Stępnia z pobytu w Białym Domu na przyjęciu reprezentacji Polonii przez Prezydenta1966 - 1981Polish
5Materiały dot. pracy Wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois: działalność Komitetu Spraw Polskich, Komitetu Politycznego i Komitetu Spraw Zagranicznych1957 - 1975Polish, English
6Materiały dot. działalności Polskiego Stronnictwa Ludowego- Odłamu Jedności Narodowej1963 - 1964Polish
7Materiały dot. działalności Polskiego Uniwersytetu Ludowego, w tym "Krótki zarys historii PUL", protokoły z zebrań Zarządu PUL, odczyt Wł. Stępnia na otwarcie Roku Odczytowego PUL1959 - 1970Polish
8List Wł. Andersa do Wł. Stępnia, maszynopis "Narodziny Skarbu Narodowego"1954 - 1976Polish
9Materiały programowe i informacyjne o Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych, sprawozdania z działalności, korespondencja, rezolucje, pisma okólne Stowarzyszenia1954 - 1975Polish
10Korespondencja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych Koło nr 3 i 151962 - 1973Polish
11Materiały dot. działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych Koło nr 31, w tym: statut Stowarzyszenia, korespondencja, sprawy finansowe, komunikaty, sprawozdania, broszury informacyjne1962 - 1973Polish, English
12Materiały dot. działalności Związku Narodowego Polskiego, w tym korespondencja, maszynopisy wystąpień1945 - 1986Polish
13Projekty "Rezolucji Katyńskiej", korespondencja w sprawie budowy Pomnika Katyńskiego w Illinois1960 - 1972Polish
14Materiały dot. kontaktów Polonii z Krajem, w tym artykuły na temat przyjazdów zespołów artystycznych do USA, budowy Zamku Królewskiego w Warszawie i inne1964 - 1970Polish
15Listy, rezolucje, memoriały Polonii kierowane do Prezydentów Stanów Zjednoczonych i kongresmanów1962 - 1972Polish, English
16Materiały dot. obchodów Millenium, w tym: korespondencja, rezolucje, przemówienia1966 - 1966Polish
17Maszynopisy z okazji obchodów "Tygodnia Narodów Ujarzmionych"1963 - 1963Polish
18Komunikaty Krajowej Agencji Informacyjnej1970 - 1971Polish
19Egzemplarz pisma "Odwet"1975 - 1975Polish
20Egzemplarz pisma "Walka Trwa"1970 - 1980Polish
21Materiały dot. różnych organizacji, m.in.: Organizacji Bojowej Wolna Polska, Związku Walki o Wolność, Stowarzyszenia Żołnierzy 1 Dywizji Pancernej, Oddziału Rady Narodowej w Chicago, "Reduta". Wycinki prasowe na różne tematy1958 - 1976Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs