Archival Fonds No. 098

Marshal Edward Smigly- Rydz Papers
1920-1941
Biography / History: Edward Smigly- Rydz (1886-1941). From 1912 engaged in struggle for independence; served in the Legion; commanded the Central front in 1920. From 1935, Inspector General of the Polish Army and its commander-in-chief. In September 1939 interned in Rumania. Returned secretly to Poland in 1941.
Abstract: biographical documents, press clippings; correspondence; programs of visits; speeches; interviews; articles; orders; register of documents, secret and public. Partly microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Materiały biograficzne dot. Edwarda Śmigłego- Rydza m.in.: życiorysy, wycinki artykułów prasowych, wspomnienia o Marszałku: H. Hubickiej, J. Maxymowicz- Raczyńskiej, płk. F. Radwana- Pfeiffera, recepty doktora J. Roguskiego dla Edwarda Śmigłego- Rydza1937 - 1941Polish, English
2Korespondencja kurtuazyjna Edwarda Śmigłego- Rydza: telegramy i gratulacje kierowane do Marszałka, podziękowania za gratulacje i życzenia, zaproszenia, przemówienia itp.1934 - 1939Polish, English, German, French
3Dokumenty polityczne, m.in. "Referat w sprawie nielegalnego zużycia funduszów wojskowych przez b. Ministra (...) Sikorskiego Władysława", "Notatka z rozmowy Premiera Goeringa z Marszałkiem Śmigłym- Rydzem", list gen. Maurice Gamelina do Edwarda Śmigłego1926 - 1939Polish, French
4Programy oficjalnych wizyt Edwarda Śmigłego- Rydza na terenie Kraju: wykazy uroczystości, wyjazdów i przyjęć1935 - 1939Polish
5Programy oficjalnych wizyt i przyjęć gości zagranicznych, m.in.: księcia rumuńskiego Michała, gen. Williama Ironsida, gen. Johanna Laidonera, gen. Statsysa Rastikisa1935 - 1939Polish
6Bilety wizytowe gości krajowych i zagranicznych1935 - 1939Polish
7Okolicznościowe przemówienia Edwarda Śmigłego- Rydza nie ogłoszone lub drukowane w mało znanych czasopismach1937 - 1939Polish
8Wywiady prasowe, przemówienia i oświadczenia Edwarda Śmigłego- Rydza1934 - 1939Polish, French
9Wycinki prasowe dot. Edwarda Śmigłego- Rydza z lat 1936-1939 (mikrofilmowane) i nie mikrofilmowane z 1986 r.1936 - 1939Polish, French
10Materiały dot. posiedzenia Najwyższej Rady Wojennej dn. 17 XII 1920 r.; organizacja najwyższych władz wojskowych1920 - 1920Polish
11Prawa autorskie do książki "Byście o sile nie zapomnieli"- upoważnienia dla Szefa Wojskowego Biura Historycznego płk. dypl. Bronisława Rakowskiego do udzielania autoryzacji w sprawie przedruków rozkazów, mów i artykułów Edwarda Śmigłego- Rydza 1936 - 1936Polish
12Przemówienia, artykuły, pisma i rozkazy Marszałka Edwarda Śmigłego- Rydza umieszczone w książce "Byście o sile nie zapomnieli"1936 - 1936Polish
13Przemówienia, artykuły, pisma i rozkazy Marszałka Edwarda Śmigłego- Rydza pominięte w książce "Byście o sile nie zapomnieli" oraz datowane po 10 XI 1936 r.1936 - 1936Polish
14Terminarze i notatniki biurkowe Marszałka Edwarda Śmigłego- Rydza1935 - 1938Polish
15Dwie księgi zgłoszeń o audiencję u Marszałka Edwarda Śmigłego- Rydza1935 - 1936Polish
1610 ksiąg rejestru pism tajnych, jawnych i zwykłych1935 - 1939Polish
17Oświadczenie płk. dypl. Romualda Najsarka z 20 IV 1942 r. pt.: "Jak wywiozłem Pana Marszałka Rydza Śmigłego z miejsca internowania w Rumunii"1941 - 1941Polish
18Różne materiały do biografii Edwarda Śmigłego- Rydza, w tym kwestionariusze pytań dla Alfreda Biłyka, płk. Tadeusza Schaetzla, gen. Teofila Marescha, plan pracy "Polski Rydz Śmigły"1938 - 1938Polish
19Różne duplikaty materiałów dot. Edwarda Śmigłego- Rydza1939 - 1939Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm