Archival Fonds No. 101

Michal Tarnowski Papers
1906-1971
Biography / History: Michal Tarnowski (1895-1978). Traveler; writer; settled in the U.S.A. after 1940. Worked for Radio Free Europe until 1957.
Abstract: school certificates; passports; official and personal correspondence; manuscripts and typescripts.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Materiały biograficzne, m.in. świadectwa szkolne, paszporty, zaświadczenia1906 - 1940Polish, English
2Korespondencja M. Tarnowskiego- m.in. w sprawie pomocy dla uchodźców, listy do rodziny, instytucji w Stanach Zjednoczonych1939 - 1942Polish, English
3Korespondencja M. Tarnowskiego- m.in. z braćmi Karolem, Antonim, Janem, ciotką Zofią Lanckorońską, z władzami amerykańskimi w sprawie zezwolenia na pobyt i uzyskanie obywatelstwa1941 - 1950Polish, English
4Korespondencja M. Tarnowskiego- m.in. w sprawie pomocy charytatywnej, wymiana listów z członkami rodziny1943 - 1946Polish, English
5Korespondencja M. Tarnowskiego- w sprawach osobistych i urzędowych1946 - 1947Polish, English
6Korespondencja M. Tarnowskiego- m. in. w sprawach pomocy charytatywnej, z Wacławem Potockim w Montresor, Adamem i Izą Zamoyskimi, Zofią Janową Tarnowską1945 - 1949Polish, English
7Korespondencja M. Tarnowskiego- w sprawach osobistych i rodzinnych1949 - 1957Polish, English
8Korespondencja M. Tarnowskiego- m. in. z bratem Antonim, w sprawach zatrudnienia w Radio Wolna Europa1951 - 1958Polish, English
9Korespondencja M. Tarnowskiego- w sprawach osobistych1959 - 1965Polish, English
10Korespondencja M. Tarnowskiego- m. in. w sprawach osobistych, urzędowych z Polskim Instytutem Naukowym i Instytutem J. Piłsudskiego1966 - 1971Polish, English
11Korespondencja M. Tarnowskiego- m. in. w sprawach osobistych i służbowych, z ciotką Zofią Lanckorońską, z braćmi1941 - 1942Polish, English
12Materiały dot. spraw rosyjskich i innych- referaty i artykuły M. Tarnowskiego, korespondencja M. Tarnowskiego, wycinki artykułów prasowych1941 - 1971Polish, English
13Materiały dot. książki M. Tarnowskiego "Mój Pamiętnik"- korespondencja M. Tarnowskiego z wydawnictwami w sprawie druku, materiały do książki, fragmenty publikacji, artykuły, recenzje i in.1941 - 1949Polish, English
14Michał Tarnowski, "Mój Pamiętnik (...)"1943 - 1945English
15Michał Tarnowski, "The Crossroads"1944 - 1944English
16Michał Tarnowski, "The Crossroads"1944 - 1944English
17Michał Tarnowski, "The Crossroads"1944 - 1944English
18Michał Tarnowski, "The Polish Portrait"1945 - 1945English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm