Archival Fonds No. 105

Karol Wedziagolski Papers
1941-1964
Biography / History: Karol Wedziagolski (1886-1974). Tsarist officer; associate of Boris Sawinkow (1917-1921). Lived in Brazil after WW II.
Abstract: correspondence; manuscripts and typescripts of his works.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Korespondencja Karola Wędziagolskiego z Henrykiem Floyar- Rajchmanen1941 - 1951Polish
2K. Wędziagolski, "Wspomnienia młodości na wsi"- różne wersje rękopisów i maszynopisów1952 - 1964Polish
3K. Wędziagolski, "Wspomnienia młodości na wsi"- różne wersje rękopisów1953 - 1954Polish
4K. Wędziagolski, "Wspomnienia młodości na wsi. Jesień"- wersja w rękopisie i maszynopisie1960 - 1960Polish
5K. Wędziagolski, "Wspomnienia młodości na wsi. Dożynki" - czystopis i luźne kartki, wersja w rękopisie i maszynopisie1956 - 1956Polish
6K. Wędziagolski, "Droga do Rewolucji", "Rozwój pierwiastków rewolucyjnych w Rosji i Rewolucja 1905 r." - wersja w rękopisie i maszynopisie1951 - 1953Polish
7K. Wędziagolski, "2ga Rewolucja 1917 r.", "Wielka Rewolucyja i Wojna", "O Rewolucji" - wersje w rękopisie i maszynopisie1954 - 1956Polish
8K. Wędziagolski, "Przewrót 25 X 1917 r."- wersje w rękopisie1953 - 1954Polish
9K. Wędziagolski, "Kontrrewolucja. Warszawski Etap"- maszynopis1951 - 1956Polish
10Rękopisy K. Wędziagolskiego na różne tematy, np. "Co to jest tzw. "orientacja" w stosunku do Rządu Polskiej Republiki Ludowej", "Metafizyczne impresje" oraz luźne kartki z zapiskami1956 - 1962Polish
11K. Wędziagolski "Szkic o Borysie Sawinkowie"- przekład autora na j. rosyjski1962 - 1962Russian
12Korespondencja K. Wędziagolskiego w j. hiszpańskim, egzemplarz czasopisma "Life" o Komuniźmie- w j. hiszpańskim1960 - 1964Spanish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm