Archival Fonds No. 107

Tadeusz Wittlin Papers
1941-1998
Biography / History: Tadeusz Wittlin born in 1909. Writer; journalist; prisoner of Workuta; joined Anders' army. From 1952, lives in America.
Abstract: articles of Tadeusz Wittlin; correspondence; photo.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Wspomnienie pośmiertne, w: "Przegląd Polski" z 23 października 1998 r., zdjęcie Tadeusza Wittlina po wyzwoleniu z łagru1941 - 1998Polish
2Artykuły Tadeusza Wittlina drukowane w "Wiadomościach"1965 - 1966Polish
3Korespondencja w sprawie książki "Time Stopped At Six Thirty"1962 - 1980Polish, English
4Korespondencja z gen. W. Langnerem, gen. K. Sosnkowskim, gen. K. Rudnickim, W. Piłsudską, W. Stachiewiczem, E. Raczyńskim, J. Mossakowskim i gen. T. Alfem-Tarczyńskim1962 - 1990Polish
5Korespondencja z Wacławem Jędrzejewiczem1975 - 1990Polish
6Korespondencja z Instytutem J. Piłsudskiego w Nowym Jorku1965 - 1997Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm