Archival Fonds No. 109

Archive of Col. Ryszard Wraga (aka Jerzy Antoni Niezbrzycki)
1921-1980
Biography / History: Ryszard Wraga, real name: Antoni Jerzy Niezbrzycki (1902-1968), soldier in the Polish Military Organization from 1916, fought in the Polish-Bolshevik war. In the years 1920-1922 served in the Ukrainian Army (of Petlura). Decorated for his services with the Order of Rebirth of Poland (Order Odrodzenia Polski V klasy), and several other high military decorations. At the beginning of 1940 r. fled to France and from there to Great Britain where he was active in the secret service. Lived in London until 1949. From 1949-1957 worked in the French center for Soviet Russia studies. In 1958 emigrated to the USA where he worked for the US Library of Congress and was consultant to the Hoover Institute.
Abstract: This collection contains biographical materials of R. Wraga, his memoirs, notes, drafts of writings and notes on lectures; articles and newspaper clippings, concerning his life and activities.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Dokumenty osobiste
1Materiały biograficzne dotyczące Ryszarda Wragi: biografia, aplikacje, korespondencja m.in. z gen. Andersem, notatki odręczne, bilety wizytowe, fotografie, legitymacja prasowa1941 - 1959Russian, Polish, French
Korespondencja Ryszarda Wragi i Natalii Wraga
2Fragment wspomnień Ryszarda Wragi; zaproszenia, korespondencja1941 - 1959Polish, English
Publikacje: publikacje własne Ryszarda Wragi
3Fragment pracy pt. "Trust", próba wydania jej w Stanach Zjednoczonych; korespondencja z wydawnictwami amerykańskimi; artykuły Wragi w języku rosyjskim1950 - 1959Polish, English, Russian
Korespondencja Ryszarda Wragi i Natalii Wraga
4Korespondencja Ryszarda Wragi, wraz z wykazem listów1961 - 1962Polish, English, Russian
5Korespondencja Ryszarda Wragi1963 - 1968Polish, English, Russian
Notatki, materiały pomocnicze
6Notatki i bruliony do prac R. Wragi1922 - 1950Polish, English, Russian
Publikacje: publikacje własne Ryszarda Wragi
7Wycinki prasowe, zawierające głównie artykuły R. Wragi1940 - 1944Polish, English, Russian
8Wycinki prasowe, zawierające głównie artykuły R. Wragi1945 - 1947Polish, English, Russian
Publikacje: publikacje innych autorów
9Wykłady: "Kurs spraw wschodnich" i "Wschód Polski" wydawane przez Instytut Bliskiego i Środkowego Wschodu "Reduta", Londyn 19491949 - 1952Polish
Notatki, materiały pomocnicze
10Informacje, referat wygłoszony przez A. Ciołkosza1959 - 1963Polish, English, Russian
Publikacje: publikacje własne Ryszarda Wragi
11Artykuły, recenzje, komentarze R. Wragi wraz z ich wykazem1933 - 1962Polish
Publikacje: publikacje innych autorów
12Artykuły, opracowania różnych autorów, zgromadzone przez R. Wragę wraz z ich wykazem1920 - 1976Polish
Notatki, materiały pomocnicze
13Artykuły, biuletyny, zgromadzone przez R. Wragę1962 - 1967Polish, English, Russian
Dokumenty osobiste
14Dokumenty osobiste: CV, paszport brytyjski, karta Social Security, ubezpieczenie zdrowotne, aplikacja o status rezydenta USA, kalendarzyki kombatanta na lata: 1954, 1959 i 1968, portfel z notatnikami z adresami1954 - 1968Polish, English
Notatki, materiały pomocnicze
15Bruliony, notatki osobiste1934 - 1968Russian, Polish, French
Publikacje: publikacje innych autorów
16Artykuły, publikacje różnych autorów: O.Haleckiego, G.W.Strobel, W.Sukiennickiego, S.Bialera, M.Sokolnickiego, J.W.Nanuszwili1943 - 1965Polish, English
Publikacje: publikacje własne Ryszarda Wragi
17Artykuły, publikacje Ryszarda Wragi1960 - 1961Polish, English
Notatki, materiały pomocnicze
18Notatki, uwagi, zapiski Ryszarda Wragi1960 - 1968Polish, English, Russian
19Notatki, uwagi, zapiski Ryszarda Wragi1960 - 1968Polish, English, Russian
20Notatki, uwagi, zapiski Ryszarda Wragi1960 - 1968Polish, English, Russian
21Notatki, uwagi, zapiski Ryszarda Wragi1960 - 1968Polish, English, Russian
Dokumenty osobiste
22Materiały związane ze śmiercią Ryszarda Wragi: wycinki prasowe, telegramy kondolencyjne1968 - 1968Polish, English, Russian
Korespondencja Ryszarda Wragi i Natalii Wraga
23Korespondencja Ryszarda Wragi i Natalii Wraga z Instytutem Piłsudskiego w Nowym Jorku1962 - 1971Polish, English
24Korespondencja Ryszarda Wragi i Natalii Wraga z Serge Woyciechowskim1967 - 1980Polish, English, Russian
25Korespondencja Natalii Wraga z Serge Woyciechowskim1970 - 1978Polish, English, Russian
26Korespondencja Ryszarda Wragi i Natalii Wraga z Wacławem Niezbrzyckim1968 - 1979Polish, English, Russian
27Korespondencja Natalii Wraga z Józefem Mackiewiczem1969 - 1976English, Russian
28Korespondencja Ryszarda Wragi z Lucią Rozwadowską1958 - 1958Polish
29Korespondencja prywatna Ryszarda Wragi1954 - 1959Polish, English, Russian
30Korespondencja prywatna Ryszarda Wragi i Natalii Wraga1961 - 1969Polish, English, Russian
31Korespondencja prywatna Natalii Wragi1970 - 1971Polish, English, Russian
Publikacje: publikacje innych autorów
32Podróż do Syberii Sowieckiej hrabiny Czarkowskiej-Golejewskiej dziennik1944 - 1944Polish
Dopływ
33Korespondencja Ryszarda Wragi.1961 - 1992Polish, Russian, German
Dokumenty osobiste
34Opracowania, memoranda i notatki.1983 - 1993Polish, English, German
35Wycinki prasowe i opracowania.1921 - 2000j. Polish, j. Russian, j. German
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs