Archival Fonds No. 119

Military Archives
1918-1943
Abstract: articles and texts on the activity of the Military Archives and its aims, including an inventory of its files and personnel records of employees.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Zadania i metody pracy Archiwum Wojskowego1936 - 1936Polish
2Wojskowa służba archiwalna w czasie wojny- projekt instrukcji1938 - 1938Polish
3Instrukcja o przechowywaniu, wydzielniu i niszczeniu akt1938 - 1938Polish
4Referaty Archiwum Wojskowego z dziedziny archiwistyki wojskowej oraz historii wojen i wojskowości, nr 4, major Bronisław Waligóra, Szkice, zastrzeżone na prawach rękopisu1938 - 1938Polish
5Major Bronisław Waligóra, Z doświadczeń polskiej archiwistyki wojennej- maszynopis1918 - 1943Polish
6Major Bronisław Waligóra, Odciążenie sztabów od nadmiaru akt w polu1938 - 1938Polish
7Schemat podziału zawartości Archiwum Wojskowego1918 - 1943Polish
8Inwentarz inwentarzy1918 - 1943Polish
9Raptularz aktów przejętych przez Centralne Archiwum Wojskowe1918 - 1939Polish
10Skorowidz do raptularza C.A.W.1918 - 1939Polish
11Inwentarze dawnych polskich akt wojskowych i polskich związków przedwojennych1918 - 1939Polish
12Inwentarz akt Legionów Polskich, P.K.P. i P.S.Z.1918 - 1939Polish
13Inwentarze akt formacji wschodnich1918 - 1939Polish
14Inwentarze akt armii generała Józefa Hallera i powstań śląskich1918 - 1939Polish
15Inwentarze akt wojskowych władz zaborczych austriackich1918 - 1939Polish, German
16Inwentarze wojskowych władz zaborczych niemieckich, rosyjskich oraz akt zdobycznych: niemieckich, sowieckich, litewskich, ukraińskich, czechosłowackich1918 - 1939Polish, German
17Inwentarze akt rozkazów i zarządzeń władz, komend i dowództw rosyjskich1918 - 1939Polish
18Inwentarze akt byłych wojsk rosyjskich, powstania narodowego 1863/64, byłych wojsk bolszewickich, byłych wojsk ukraińskich1918 - 1939Polish
19Inwentarze akt operacyjnych dowództw i władz naczelnych1918 - 1939Polish
20Inwentarze akt operacyjnych wyższych dowództw i jednostek liniowych1918 - 1939Polish
21Skorowidz do inwentarza akt operacyjnych wyższych dowództw i jednostek liniowych1918 - 1939Polish
22Inwentarz teczek rozmów hughesowych z 1919 i 1920 r.1918 - 1939Polish
23Inwentarz akt Najwyższej Komisji Opiniującej1918 - 1939Polish
24Katalog szkiców operacyjnych1918 - 1939Polish
25Szczególowe spisy akt sekcji ogólnej i adiutantury Oddziału IV Naczelnego Dowództwa1918 - 1939Polish
26Inwentarze 4 grupy zasobów Archiwum Wojskowego- kolekcje /rękopisy/1918 - 1939Polish
27Inwentarze 4 grupy zasobów Archiwum Wojskowego- kolekcje /maszynopisy/1918 - 1939Polish
28Inwentarze 4 grupy zasobów Archiwum Wojskowego- rękopisy, materiały drukowane, rozkazy, fotografie, kolekcje prywatne, tymczasowe, instytucji publicznych, odpisy1918 - 1939Polish
29Inwentarz rękopisów, tom V1939 - 1939Polish
30Inwentarz kolekcji odpisów1939 - 1939Polish
31Inwentarze 3 grupy zespołów i zasobów: Wojsko Polski Odrodzonej1918 - 1939Polish
32Protokół allegatów1918 - 1939Polish
33Wykaz akt znajdujących się w zbiorach Polskiego Archiwum Wojennego1918 - 1939Polish
34Inwentarze akt ewakuowanych do Rumunii1939 - 1943Polish
35Klisze dokumentów dotyczących współpracy niemiecko- sowieckiej w końcu 1917 i na początku 1918 r.1918 - 1939Russian, German
36Bourdon Marian Roch, porucznik- akta personalne1923 - 1932Polish
37Brummer Wiktor, kapitan- akta personalne1922 - 1932Polish
38Giergielewicz Jan, kapitan- akta personalne1922 - 1932Polish
39Górecki Wincenty, kapitan- akta personalne1922 - 1929Polish
40Waligóra Bolesław, major- akta personalne1921 - 1938Polish
41Akta personalne różne- uzupełnienia i awanse1923 - 1930Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm