Archival Fonds No. 135

Institute of Near and Middle East Studies “Reduta”
1949
Biography / History: Series of courses on a variety of topics, political and economic, concerning Russia and the Soviet Union
Abstract: Collection of courses given in 1949 on a variety of political and economic topics, by several eminent émigré Poles
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Kurs Spraw Wschodnich, Seria I, z.1: Ryszard Wraga, Skrót Dziejów Rosji wykłady1949 - 1949Polish
2Kurs Spraw Wschodnich, Seria I, z.3: Wiktor Sukiennicki, Historiua rosyjskich ruchów rewolucyjnych wykłady1949 - 1949Polish
3Kurs Spraw Wschodnich, Seria I, z.4: Ryszard Wraga, Rewolucja 1917 r. i Związek Sowiecki wykłady1949 - 1949Polish
4Kurs Spraw Wschodnich, Seria I, z.5: Henryk Paszkiewicz, Polska a Moskwa w ciągu dziejów wykłady1949 - 1949Polish
5Kurs Spraw Wschodnich, Seria I, z.6: Józef Kalinowski, Stosunki polsko - sowieckie wykłady1949 - 1949Polish
6Kurs Spraw Wschodnich, Seria II, z.1: Zygmunt Jundziłł, Ustrój polityczny imperium rosyjskiego wykłady1949 - 1949Polish
7Kurs Spraw Wschodnich, Seria II, z.2: Wiktor Sukiennicki, Społeczno - polityczna doktryna marksizmu - leninizmu - stalinizmu wykłady1949 - 1949Polish
8Kurs Spraw Wschodnich, Seria II, z.7: Wiktor Sukiennicki, Ustrój społeczny ZSSR wykłady1949 - 1949Polish
9Kurs Spraw Wschodnich, Seria II, z.9: Władysław Wielhorski, Ustrój agrarny ZSSR wykłady1949 - 1949Polish
10Kurs Spraw Wschodnich, Seria II, z.10: Stanisław Klinga, Polityka gospodarcza ZSSR wykłady1949 - 1949Polish
11Kurs Spraw Wschodnich, Seria III, z.7: Władysław Wielhorski, Naród białoruski wśród swych sąsiadów wykłady1949 - 1949Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm