Archival Fonds No. 137

Polish Democratic Opposition Press Abroad
1975-1991
Biography / History: Collection of mainly bulletins and newsletters. Polish and English
Abstract: Collection comprises 48 titles of articles and publications by Polish democratic opposition groups to the Communist government in Poland, during the Solidarity movement period 1975-1991; these groups were active abroad, in exile. Newspapers, monthly publications such as “Kontakt” published in Paris, “Pogląd” in Berlin, and other publications constitute this collection. In Polish and English.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Biuletyn Biura KPN Konfederacja Polski Niepodległej w Nowym Jorku. Nowy Jork1987 - 1987Polish
2"Biuletyn Informacyjny" oraz "Dokumenty. Aneks do Biuletynu". Wyd.: Biuro Informacyjne Solidarności w Szwecji. Sztokholm1982 - 1983Polish
3Biuletyn Informacyjny. Wyd.: Biuro Informacyjne Solidarność. Bruksela1982 - 1982Polish
4Bulletin d’Information Solidarność. Wyd.: Comite de Coordination du Sandicat Solidarnosc en France / Komitet Koordynacyjny NSZZ Solidarność we Francji. Paryż;wyd. spec. z 1982 r. pt. "Czwarte powstanie śląskie"; publikacja pt. "Dokumenty"1982 - 1989Polish
5Bulletin Solidarność / Solidarity Bulletin. Wyd.: Polish Workers Task Force, the Committee in Support of Solidarity, League for Industrial Democracy and Poland Watch Center. Nowy Jork1981 - 1983English
6Farty i Komentarze. Biuletyn Biura Informacyjno-Koordynacyjnego NSZZ Solidarność w Bremen. Bremen1982 - 1982Polish
7Friends of Solidarity. Wyd.: Organization “Friends of Solidarity” Edmonton1982 - 1982English
8Informatie – Bulletin / Biuletyn Informacyjny. Wyd.: Informatieburo Solidarność Nederland / Biuro Informacyjne Solidarność Niderlandy. Amsterdam1982 - 1982Polish
9Information Bulletin / Biuletyn Informacyjny. Wyd.: Solidarity – Information Office in Canada. Kanada, Toronto1982 - 1982English
10Biuletyn Informacyjny / Information Bulletin Solidarity. Wyd.: Committee in Support of Solidarity / Komitet Pomocy Solidarności.. Nowy Jork1981 - 1983Polish, English
11Komunikat Prasowy. Wyd.: Komitet Poparcia Solidarności – południowa Szwecja. Lund1982 - 1982Polish
12Kontakt. Miesięcznik redagowany przez członków i współpracowników NSZZ Solidarność. Paryż1982 - 1986Polish
13Messages. Published by Solidarity and Human Rights Association. Nowy Jork1983 - 1983English
14News Solidarność. Wyd.: Zagraniczne Biuro Koordynacyjne NSZZ Solidarność. Bruksela1983 - 1990English
15Newsletter / Biuletyn Informacyjny. Wyd.: Solidarity International. Nowy Jork1982 - 1982Polish
16Newsletter. Wyd.: Support of Solidarity. Boston1982 - 1986English
17Odpowiedź. Biuletyn. Wyd.: Solidarity Information Office in Canada / NSZZ Solidarność Biuro Informacyjne w Kanadzie. Toronto1982 - 1982Polish
18Pogląd / Meinung. Polnische Informationszeitschrift. Berlin1983 - 1983German
19Pogląd. Dwutygodnik Komitetu Obrony Solidarności nast. Dwutygodnik Towarzystwa Solidarność w Berlinie. Berlin1982 - 1990Polish
20Przegląd Informacyjny KPN Konfederacja Polski Niepodległej. Pismo Biur Informacyjnych KPN w Ameryce1981 - 1982Polish
21Przegląd Informacyjny KPN Konfederacja Polski Niepodległej. Pismo Biur Informacyjnych KPN w Europie1980 - 1980Polish
22Resistance Bulletin / Biuletyn Oporu. Wyd.: The American Foudation for Resistance International / Fundacja na Rzecz Oporu Międzynarodowego. Nowy Jork1988 - 1988Polish
23Solidarity News. Bulletin of the Solidarity Press and Information Office in the USA. Nowy Jork1981 - 1981English
24Solidarność i Wytrwałość. Serwis informacyjny sekretariatu grupy delegatów Krajowego Zjazdu NSZZ Solidarność za granicą nast. Serwis informacyjny Biura Koordynacyjnego NSZZ Solidarność za Granicą. Bruksela1982 - 1982Polish, English
25Voice of Solidarity nast. The Bloc. Voice of Solidarity of Central and Eastern Europe. Wyd.: NSZZ Solidarność Information Office. Londyn1982 - 1990English
26Konfederacja’76 / Confederation’76. Pismo Polaków w Kraju i na Uchodźstwie Walczących o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Wyd.: Korporacja „Konfederacji’76”. Irvington, New Jersey1976 - 1978Polish
27Bulletin of Polish Independence Party. Wyd.: Polish Independence Party/ Polska Partia Niepodległościowa. Nowy Jork1988 - 1988Polish
28Reports. Wyd.: The Committee in Support of Solidarity. Nowy Jork1982 - 1987English
29Press Advisory. Wyd.: The Committee in Support of Solidarity, Polish Workers Task Force. Nowy Jork1981 - 1982English
30Hebdomadaire Solidarność - Paris nast. Hebdomadaire de Paris / Tygodnik Paryski. Wyd.: Solidarite Pologne Association1982 - 1984Polish
31Polskie Wiadomości dla Polaków w Austrii. Tygodnik polityczno-informacyjny. Wyd.: Polsko – Austriacki Klub Informacji i Kultury „Sierpień’ 80”. Wiedeń1981 - 1986Polish
32Informacja. Wyd.: Grupa Działania na Rzecz NSZZ Solidarność. Montreal1982 - 1983Polish
33Biuletyn Informacyjny. Wyd.: Polskie Ugrupowanie Poltyczno-Społeczne „Niepodległość – Solidarność”. Calgary1985 - 1985Polish
34Sprzeciw. Wyd.: Niezależna Oficyna Młodych. Szwecja, Goteborg1982 - 1982Polish
35Tygodnik Solidarność Walcząca. Pismo Grupy NSZZ Solidarność w Austrii. Wiedeń1982 - 1983Polish
36Wiadomości. Wyd.: Solidarity International. Nowy Jork1982 - 1982Polish
37Poland Monthly / Biuletyn Polski. Wyd.: Center for Polish Reaserch. Tokio1982 - 1985inny
38Wiadomości Polskie. Organ Rady Uchodźstwa Polskiego w Szwecji. Sztokholm1975 - 1977Polish
39Sztokholmskie Słowo. Czasopismo popierające Kongres Polaków w Szwecji. Sztokholm1982 - 1983Polish
40Solidarność. Wyd.: Solidarity International. Connecticut, Providence1984 - 1986Polish, English
41Solidarność News. Compiled by the Information Office of NSZZ Solidarność in Canada. Kanada, Don Mills1986 - 1986English
42Solidarność Rolników. Waszyngton1984 - 1984Polish
43Solidarność. Biuletyn Informacyjny Delegacji NSZZ Solidarność. Szwajcaria, Zurich1982 - 1982Polish
44Pomost. Kwartalnik od 1985 r.- Miesięcznik społeczno-polityczny. Wyd.: Pomost Socio-Political Movement Inc. Chicago1979 - 1988Polish
45Pomost and Freedom Network. Miesięcznik społeczno-polityczny nast. Miesięcznik Ruchu Społeczno-Politycznego Pomost. Chicago1987 - 1987Polish
46Freedom Network. Pomost Socio-Political Movement’s Monthly. Chicago1987 - 1987English
47Słowo Kongresu. Miesięcznik Kongresu Polaków w Szwecji. Sztokholm1985 - 1985Polish
48Uncensored Poland News Bulletin. Wyd.: Information Center for Polish Affairs. Studium Spraw Polskich. Wielka Brytania, Londyn1981 - 1991English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs