Archival Fonds No. 141

Archive of Halina Rogoyska-Janiszewska
1850-1999
Biography / History: Halina Rogoyska-Janiszewska Born in 1909 in Witkowice; graduated from U. of Warsaw with a degree in English and history; during the war active in a scout group, then escaped through Rumania to France and eventually to England where she was active in the Polish government in exile in London.. Emigrated to the USA in the 1950’s.
Abstract: Personal and family documents, diaries, correspondence.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Dokumenty osobiste
1Dokumenty osobiste, legitymacje, paszporty Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej, Zofii Rogoyskiej i Wacława Białokura.1933 - 1997Polish, English
2Dokumenty osobiste Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej – świadectwa ślubów, świadectwa szkolne, zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, korespondencja w sprawach zatrudnienia.1850 - 1999j. Polish, j. Russian, j. German
Materiały działalności
3Materiały i opracowania historyczne związane z działalnością Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej.1976 - 1988Polish
Ród Rogoyskich
4Ród Rogoyskich – korespondencja z poszczególnymi członkami rodu na tematy genealogiczne.1965 - 1988Polish
5Ród Rogoyskich – materiały genealogiczne, opracowania biografii poszczególnych członków rodziny, korespondencja, artykuły prasowe, nekrologi.1977 - 1999Polish
6Doman Andrzej Rogoyski – materiały biograficzne, opracowania dotyczące pobytu Józefa Becka na terenie Rumunii, fragmenty publikacji, wspomnienia, korespondencja.1969 - 1992Polish, English
Korespondencja
7Korespondencja z Ludwikiem Łubieńskim (1912-1996), wycinki prasowe, nekrologi1989 - 1996Polish
8Korespondencja z Janiną Michalewską, Domanem Rogoyskim, Ludwikiem Łubieńskim, Zofią Rogoyską oraz członkami rodziny w sprawach prywatnych.1971 - 1974Polish, English
9Korespondencja z Janiną Michalewską, Zofią Rogoyską, współpracownikami oraz członkami rodziny w sprawach prywatnych.1966 - 1969Polish, English
10Korespondencja z Janiną Michalewską, Zofią Rogoyską, Domanem Rogoyskim, współpracownikami oraz członkami rodziny w sprawach prywatnych.1970 - 1973Polish, English
11Korespondencja z Janiną Michalewską, Zofią Rogoyską, Domanem Rogoyskim, oraz członkami rodziny w sprawach prywatnych.1974 - 1975Polish, English
12Korespondencja z Janiną Michalewską, Zofią Rogoyską, Domanem Rogoyskim, oraz członkami rodziny w sprawach prywatnych.1976 - 1977Polish, English
13Korespondencja z Maciejem Iłowieckim w sprawie sytuacji w Kraju, jego publikacji, stypendium, urbanowszczyzny.1985 - 1990Polish, English
14Korespondencja.1990 - 1999Polish, English
15Józef Beck – korespondencja z Andrzejem Beckiem, Domanem Rogoyskim i Anną Cienciałą, wycinki prasowe, opracowania.1944 - 1991Polish, English
Instytucje polonijne
16Alfred Jurzykowski Foundation – wykazy zarządu i członków Komitetu Doradczego Fundacji, korespondencja w sprawach nagród, wycinki prasowe.1971 - 1999Polish, English
17Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku – opracowania, korespondencja, broszury, wycinki prasowe, zaproszenia.1975 - 1999Polish, English
Dzienniki
18Dzienniki z działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku1976 - 1979Polish
19Dzienniki Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej z działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.1972 - 1976Polish
20Dzienniki Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej z działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.1963 - 1968Polish
21Dzienniki Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej z działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.1969 - 1971Polish
22Dzienniki Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej z działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.1980 - 1981Polish
23Dzienniki Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej z działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.1973 - 1986Polish
Fotografie
24Fotografie. -
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm