Archival Fonds No. 144

Archive of Władysław R. Wawrzonek
1941-2006
Biography / History: Władysław R. Wawrzonek, journalist and social activist, member of the Polish resistance (Underground – AK) in New York died in 2007
Abstract: Correspondence and biographical notes on members of the resistance army (AK).
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Dokumenty osobiste
1Dokumenty osobiste – życiorysy, wnioski odznaczeniowe, dyplomy, biografia Tadeusza Wawrzonka.1941 - 2001German, Polish
Korespondencja
2Korespondencja.1991 - 2006Polish
3Korespondencja innych osób.1994 - 1999Polish
4Władysław R. Wawrzonek, „Ostolscy. Zawsze wierni Polsce” – opracowanie historyczne T.1-2. - Polish
5Sylwester Jerzy Hołyński – artykuły prasowe i korespondencja do Władysława R. Wawrzonka. - Polish
6Korespondencja Władysława R. Wawrzonka z gen. Zygmuntem Walterem-Janke.1980 - 1985Polish
7Korespondencja Władysława R. Wawrzonka m.in. z Elżbietą Zawacką ps. Zo, Witoldem J. Ławrynowiczem.1999 - 2001Polish
8Korespondencja z Bronisławem Czubem ps. Kier na temat Armii Krajowej na Żywiecczyźnie.1987 - 2001Polish
9Korespondencja z Bronisławem Czubem ps. Kier na temat Armii Krajowej na Żywiecczyźnie.1997 - 1999Polish
10Korespondencja z Bronisławem Czubem ps. Kier na temat Armii Krajowej na Żywiecczyźnie.2000 - 2001Polish
11Korespondencja z Mieczysławem Starszewskim na temat Armii Krajowej na Żywiecczyźnie.1982 - 2000Polish
12Korespondencja z Mieczysławem Starszewskim na temat Armii Krajowej na Żywiecczyźnie.1997 - 2001Polish
13Korespondencja Władysława R. Wawrzonka do żołnierzy Obwodu AK Żywiec i ich rodzin: Marek Jeleśniański, Emil Żabicki ps. Bicz, nn ps. Burza.1998 - 1999Polish
14Korespondencja Władysława R. Wawrzonka do żołnierzy Obwodu AK Żywiec i ich rodzin: Stanisław Wesołowski ps. Bystry, Edward Padkowski ps. Kora.1997 - 2001Polish
15Korespondencja Władysława R. Wawrzonka do żołnierzy Obwodu AK Żywiec i ich rodzin: Leonard Zawacki ps. Laluś, Stefan Fijak ps. Listek, Józef Urbaś ps. Łukasz.1997 - 2001Polish
16Korespondencja Władysława R. Wawrzonka do żołnierzy Obwodu AK Żywiec i ich rodzin: Bronisław Glopiaty ps. Ryś, M. Migdał ps. Sarna, Tadeusz Gara ps. Sowa.1998 - 1999Polish
17Korespondencja Władysława R. Wawrzonka do żołnierzy Obwodu AK Żywiec i ich rodzin: Artur Gulczewski ps. Surma, Jerzy Ślosarczyk ps. Jeż, Wanda Ślosarczyk, Mieczysław Walusiak ps. Twardzik.1979 - 2001Polish
18Korespondencja Władysława R. Wawrzonka do żołnierzy Obwodu AK Żywiec i ich rodzin: Michał Przeworczyk ps. Kozioł, Marian Mydlarz ps. Pawełek.1999 - 2001Polish
19Korespondencja Władysława R. Wawrzonka z żołnierzami Obwodu AK Żywiec.1979 - 2003Polish
20Korespondencja dotycząca Armii Krajowej na Żywiecczyźnie.1978 - 1999Polish
Prace twórcy spuścizny
21Władysław R. Wawrzonek, „Partyzanci Armii Krajowej Ziemi Żywieckiej 1942-1947” – maszynopis opracowania. - Polish
22Władysław R. Wawrzonek, „Partyzanci Armii Krajowej Ziemi Żywieckiej 1942-1947. Załączniki” – maszynopis opracowania. - Polish
23Władysław R. Wawrzonek, „Partyzanci Armii Krajowej Ziemi Żywieckiej 1942-1947. Cz. III - Partyzantka AK Ziemi Żywieckiej w oczach jej uczestników” – maszynopis opracowania. - Polish
24Władysław R. Wawrzonek, „Partyzanci Armii Krajowej Ziemi Żywieckiej 1942-1947. Cz. II – Działania partyzantów Armii Krajowej Ziemi Żywieckiej 1942-1947” – maszynopis opracowania. - Polish
25Władysław R. Wawrzonek, „Partyzanci Armii Krajowej Ziemi Żywieckiej 1942-1947” – recenzje. - Polish
26Teczki biograficzne żołnierzy Obwodu Żywiec Armii Krajowej: Emil Żabicki ps. Bicz, Stanisław Wesołowski ps. Bystry, Edward Smoczek ps. Edek, Antoni Wolny ps. Janosik, Józef Kołacz ps. Jawor, Jan Prejzner ps. Kucyk, Edward Padkowski ps. Kora, Tadeusz Klapcia-Karwowski ps. Kmicic, Jan Czula ps. Kuropatwa, Leonard Zawacki ps. Laluś, Stefan Fijak ps. Listek, Józef Urbaś ps. Łukasz – korespondencja, opracowania, dokumenty, życiorysy, wspomnienia.1945 - 2000Polish
Teczki biograficzne żołnierzy Obwodu Żywiec Armii Krajowej
27Teczki biograficzne żołnierzy Obwodu Żywiec Armii Krajowej: nn ps. Longin, Jan Golec ps. Miglanc, Mieczysław Chowaniec ps. Mikrus, Ryszard Bończa ps. Ryszard, Bronisław Glopiaty ps. Ryś, M. Migdał ps. Sarna, Eugeniusz Smoczek ps. Mrówka, Tadeusz Gara ps. Sowa, Bronisław Żuk ps. Ster – korespondencja, opracowania, dokumenty, życiorysy, wspomnienia.1944 - 2000Polish
28Teczki biograficzne żołnierzy Obwodu Żywiec Armii Krajowej: Artur Gulczewski ps. Surma, Wanda Ślusarczykowa ps. Wanda, Mieczysław Walusiak ps. Twardzik, Stanisław Zyguła ps. Zyndram - korespondencja, opracowania, dokumenty, życiorysy, wspomnienia.1944 - 2000Polish
29Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – opracowania, korespondencja, adresy żołnierzy Obwodu Żywiec AK.1978 - 2001Polish
Armia Krajowa na Żywiecczyźnie
30Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – korespondencja, opracowania.1993 - 2002Polish
31Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – zestawienia i stany osobowe, schemat organizacyjny i wykazy pseudonimów.1996 - 1998Polish
32Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – notatki, materiały z kwerend archiwalnych, opracowania. - Polish
33Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – listy adresowe żołnierzy Obwodu AK Żywiec, zarys biografii i stany osobowe Oddziału AK „Garbnik”. - Polish
34Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – żołnierzy przetrzymywani w KL Auschwitz, planowana akcja rozbicia obozu – korespondencja, opracowania.1998 - 1999Polish
35Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – relacje żołnierzy, opracowania.1969 - 2002Polish
36Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – relacje, opracowania, korespondencja, wycinki prasowe, uwagi żołnierzy Obwodu Żywiec AK do opracowania W.R. Wawrzonka. - Polish
37Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – opracowania historyczne Jerzego Polaka i Eugeniusza Smoczeka.1980 - 1985Polish
38Koło byłych żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Oddziału w Nowym Jorku – komunikaty, dokumenty organizacyjne, korespondencja.1989 - 1994Polish
39Armia Krajowa na Żywiecczyźnie – wycinki prasowe, opracowania, korespondencja, notatki.1972 - 2002Polish
40Armia Krajowa – wycinki prasowe.1988 - 1999Polish, English
41Armia Krajowa na Podkarpaciu – wycinki prasowe.1977 - 1992Polish
Zbrodnia Katyńska
42Władysław R. Wawrzonek, „Zbrodnia Katyńska – białe plamy” – maszynopis opracowania. - Polish
43Katyń – opracowania, relacje i wspomnienia, korespondencja z Federacją Rodzin Katyńskich i innymi organizacjami katyńskimi, organizacja uroczystości katyńskich, wycinki prasowe.1991 - 2005Polish
44Katyń – korespondencja w sprawie zbrodni katyńskiej, kopie fotografii i archiwaliów z Bundesarchiv w Koblencji dotyczących Katynia.2002 - 2003Polish, Russian, German
45Katyń – materiały i opracowania z kwerendy internetowej. - Polish, English
46Katyń – materiały pozwu sądowego przeciwko Andrzejowi Przewoźnikowi dotyczącego znieważenia zwłok i ograbienia miejsc spoczynku oficerów polskich.1997 - 2006Polish
47Katyń – wycinki prasowe.1991 - 2004Polish
Duszpasterstwo polonijne
48Władysław R. Wawrzonek – artykuły i listy opublikowane w periodyku „Kurier”.1992 - 1994Polish
49Katalog polskich rzymsko-katolickich parafii w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie – korespondencja, kwestionariusze.2000 - 2001Polish
Centrum Polsko-Słowiańskie
50Centrum Polsko-Słowiańskie i Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa – wycinki prasowe, korespondencja, 16 sprawozdanie roczne.1992 - 1994Polish
51Centrum Polsko-Słowiańskie i Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa – statuty, propozycje zmian w statucie.1992 - 1994Polish, English
52Proces sądowy z Centrum Polsko-Słowiańskim i Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową – korespondencja, dokumentacja procesowa.1994 - 2002Polish, English
53Proces sądowy z Centrum Polsko-Słowiańskim i Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową – dokumentacja procesowa.1993 - 1994Polish, English
54Centrum Polsko-Słowiańskie – dokumentacja organizacyjna, proces przeciwko Radzie Dyrektorów i Dyrektorowi Wykonawczemu. - Polish, English
55Centrum Polsko-Słowiańskie – dokumentacja dotycząca zarządzania centrum i sfałszowania wyborów.1994 - 1998Polish, English
56Centrum Polsko-Słowiańskie i Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa – wycinki prasowe.1996 - 2001Polish
57Centrum Polsko-Słowiańskie – dokumentacja dotycząca konfliktu pomiędzy dwoma zarządami.1994 - 1996Polish, English
Periodyk "Przełom"
58Periodyk „Przełom” – materiały redakcyjne, korespondencja.1980 - 2000Polish
59Periodyk „Przełom” – korespondencja, materiały redakcyjne.1989 - 2002Polish
60Periodyk „Przełom” – interwencja u Prokuratora Generalnego USA w sprawie Centrum Polsko-Słowiańskiego.1997 - 2001Polish
61Periodyk „Przełom” – korespondencja w sprawach redakcyjnych i Unii Polsko-Słowiańskiej.2001 - 2002Polish, English
Varia
62Organizacje i czasopisma polonijne w Nowym Jorku – ulotki, plakaty, wycinki prasowe, korespondencja.1994 - 2001Polish, English
63Wycinki prasowe na temat Katynia, stanu wojennego w Polsce, zbrodni wojennych, polskich komunistów, spraw polskich.1993 - 2001Polish
64Ikonografia do książek i opracowań Władysława R. Wawrzonka. -
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm