Archival Fonds No. 146

Archive of Stefan Kowalik
1943-2004
Biography / History: Stefan Kowalik, Polish scouting activist, veteran of WWII. Electric and radio- communication technician. Lives in Chicago
Abstract: Personal documents, reports, bulletins; extensive correspondence related to émigré issues, Veteran Assoc. and Polish Scouting activities. In Polish and English
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Dokumenty osobiste
1Dokumenty osobiste Stefana Kowalika - korespondencja w sprawie odszkodowań wojennych, zaświadczenia, legitymacje, ankiety.1943 - 1992Polish, English, German
2Pluton Policji Obozowej Polskiego Ośrodka „Wisła” – regulaminy, korespondencja, notatki służbowe, protokoły, instrukcje patrolowe.1945 - 1947Polish
Działalność twócy spuscizny
3Działalność Stefana Kowalika w Ruchu Odbudowy Polski w Chicago – materiały organizacyjne, korespondencja, wycinki prasowe, ulotki, opracowania.1992 - 2002Polish
4Działalność Stefana Kowalika w Polskim Związku Ziem Wschodnich RP, Kongresie Polonii Amerykańskiej, Polskim Komitecie Obywatelskim, Kole Lwowian w Chicago – korespondencja, biuletyny i komunikaty, statuty, sprawozdania, wykazy członków, opracowania, wycinki prasowe.1944 - 1998Polish, English, German
5Działalność polityczna Stefana Kowalika – korespondencja od organizacji społecznych i politycznych, kandydatów w wyborach prezydenckich i stanowych, apele o donacje, wpłaty na fundusz wyborczy, ulotki.1973 - 1998English
6Działalność polityczna i społeczna Stefana Kowalika – korespondencja od kandydatów w wyborach, informacje i opracowania wyborcze, ulotki.1982 - 2002English
7Działalność polityczna Stefana Kowalika – korespondencja od organizacji społecznych i politycznych, kandydatów w wyborach prezydenckich i stanowych, zaproszenia na imprezy wyborcze, apele o donacje, wpłaty na fundusz wyborczy, ulotki.1989 - 1993English
8Działalność polityczna i społeczna Stefana Kowalika – korespondencja od organizacji społecznych i politycznych, kandydatów w wyborach prezydenckich i stanowych, zaproszenia na imprezy wyborcze, apele o donacje, informacje i opracowania wyborcze, ulotki, wycinki prasowe.1997 - 2003English
9Działalność polityczna Stefana Kowalika – korespondencja od organizacji społecznych i politycznych, kandydatów w wyborach prezydenckich i stanowych, apele o donacje, wpłaty na fundusz wyborczy, ulotki.2000 - 2003English
Korespondencja
10Korespondencja w sprawach organizacji polonijnych i kombatanckich.1965 - 1998Polish, English
11Korespondencja z Władysławem Żeleńskim w sprawie mordu na profesorach lwowskich.1961 - 2001Polish
12Korespondencja m.in. z Jerzym Lerskim, Andrzejem Ehrenkreutzem w sprawach dotyczących Polonii i Polski.1972 - 2003Polish, English
13Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Koło nr 18 „Wierność Żołnierska” – materiały organizacyjne, korespondencja, wycinki prasowe.1953 - 2003Polish, English
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
14Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Koło nr 18 „Wierność Żołnierska” – księga rozliczeń finansowych.1955 - 1994Polish
15Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Koło nr 18 „Wierność Żołnierska”, Polski Komitet Obywatelski – korespondencja, listy członków, periodyki.1959 - 1994Polish, English
16Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Koło nr 18 „Wierność Żołnierska” – materiały organizacyjne, korespondencja, periodyki, wycinki prasowe.1966 - 1994Polish
17Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Koło nr 18 „Wierność Żołnierska” – materiały organizacyjne, korespondencja, wycinki prasowe.1968 - 1972Polish, English
18Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Koło nr 18 „Wierność Żołnierska” – materiały organizacyjne, korespondencja, wycinki prasowe.1970 - 1975Polish, English
19Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Koło nr 18 „Wierność Żołnierska” – dokumentacja finansowa, korespondencja, kwity, dowody wpłat.1982 - 1994Polish, English
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA
20Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA – korespondencja, komunikaty, biuletyny, wycinki prasowe.1958 - 1991Polish
21Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA – korespondencja, komunikaty, biuletyny, wycinki prasowe.1992 - 1995Polish
22Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA – korespondencja, komunikaty, biuletyny, wycinki prasowe.1991 - 1995Polish
23Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA – korespondencja, komunikaty, biuletyny, ulotki, wycinki prasowe.1991 - 1992Polish
24 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA – korespondencja, komunikaty, biuletyny, wycinki prasowe.1991 - 1997Polish
25Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA – statut koła wraz ze zmianami, korespondencja, komunikaty, biuletyny, wycinki prasowe.1993 - 1997Polish
26Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA – korespondencja, komunikaty, biuletyny, wycinki prasowe.1998 - 2003Polish
Związek Harcerstwa Polskiego
27Związek Harcerstwa Polskiego. Naczelnictwo Poza Granicami Kraju – wiadomości urzędowe, biuletyny informacyjne, korespondencja.1957 - 1978Polish
28Związek Harcerstwa Polskiego. Naczelnictwo Poza Granicami Kraju – rozkazy, materiały na Nadzwyczajny Zjazd Ogólny ZHP, biuletyny informacyjne.1990 - 1998Polish
29Związek Harcerstwa Polskiego. Naczelnictwo Poza Granicami Kraju – rozkazy, biuletyny informacyjne.2000 - 2001Polish
30Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone. 21 Krąg Starszoharcerski „Orłów Kresowych” im. Stanisława Sedlaczka w Chicago, Koło Przyjaciół Harcerstwa – rozkazy i komunikaty, listy okólne, sprawozdania.1954 - 1997Polish
31Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone – materiały organizacyjne Zarządu Okręgu oraz Skarbnika Okręgu, biuletyny informacyjne, korespondencja.1955 - 1969Polish
32Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone – korespondencja, komunikaty Chorągwi Harcerzy, rozkazy, wytyczne pracy harcerskiej, regulamin drużyn starszoharcerskich.1959 - 1979Polish
33Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone – materiały VI Światowego Zlotu ZHP, XXII Zjazdu Okręgu ZHP w USA, 21 Kręgu Instruktorskiego „Orłów Kresowych” im. Stanisława Sedlaczka w Chicago – korespondencja, protokoły, sprawozdania, rozliczenia finansowe.1971 - 1999Polish
34Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone – periodyk „Kronika harcerska”, wycinki prasowe.1974 - 2003Polish
35Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone – rozkazy i komunikaty Chorągwi Harcerzy, materiały organizacyjne.1981 - 1999Polish
36Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone. XIX Zjazd ZHP w USA, rozkazy i komunikaty, sprawozdania Chorągwi Harcerek i Chorągwi Harcerzy.1991 - 1993Polish
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA
37Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone – periodyki harcerskie, statuty, regulaminy, materiały organizacyjne.1991 - 2003Polish
Związek Harcerstwa Polskiego
38Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone – rozkazy i komunikaty Chorągwi Harcerzy, materiały organizacyjne VI Światowego Zlotu ZHP, komunikaty zlotowe.2000 - 2003Polish
39Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone – materiały organizacyjne 21 Kręgu Instruktorskiego „Orłów Kresowych” im. Stanisława Sedlaczka w Chicago i Hufca Harcerzy „Warta” z Chicago.2000 - 2003Polish, English
40Związek Harcerstwa Polskiego. Hufiec Harcerzy „Warta” w Chicago – materiały organizacyjne zlotu jubileuszowego, korespondencja.1958 - 2002Polish, English
41Związek Harcerstwa Polskiego. Hufiec Harcerzy „Warta” w Chicago – rozkazy, materiały organizacyjne, biuletyny informacyjne, regulaminy, opracowania, wycinki prasowe.1960 - 1979Polish, English
42Związek Harcerstwa Polskiego. Hufiec Harcerzy „Warta” w Chicago, Fundusz Domu Harcerskiego – korespondencja, opracowania, wycinki prasowe, nekrologi, periodyki harcerskie.1980 - 1999Polish, English
43Związek Harcerstwa Polskiego. Hufiec Harcerzy „Warta” w Chicago – rozkazy, opracowania, wycinki prasowe, nekrologi, materiały organizacyjne.2000 - 2003Polish, English
44Harcerstwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki – wycinki prasowe.1965 - 1994Polish, English
Organizacje i instytucje polonijne
45Organizacje polonijne (m.in. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło Żołnierzy Armii Krajowe, Związek Organizacji Polskich Sił Zbrojnych – biuletyny, periodyki, komunikaty, protokoły, sprawozdania, wycinki prasowe.1946 - 1976Polish, English
46Organizacje polonijne (m.in. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Komitet Obywatelski) – protokoły, korespondencja do prezesa Koła SPK w Chicago Jerzego Miklaszewskiego, statuty, protokoły, odezwy.1946 - 1978Polish
47Organizacje i instytucje polonijne (m.in. Skarb Narodowy RP, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Komitet Obywatelski, Kongres Polonii Amerykańskiej) – korespondencja, materiały organizacyjne i zjazdowe, protokoły, notatki.1961 - 1995Polish, English
48Organizacje polonijne i instytucje polonijne – periodyki, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe.1961 - 2003Polish
49Organizacje i instytucje polonijne (m.in. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów) – korespondencja, notatki, odezwy.1962 - 2001Polish, English
50Organizacje polonijne (m.in. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów) – opracowania, biuletyny, komunikaty, korespondencja, opracowania.1973 - 1979Polish
51Organizacje i instytucje polonijne – korespondencja, materiały organizacyjne, periodyki, notatki.1974 - 1998Polish, English
52Północnoamerykańskie Studium Spraw Polskich w Chicago – statut, dokumenty organizacyjne, biuletyny, korespondencja, wycinki prasowe.1975 - 2002Polish, English
53Organizacje i instytucje polonijne (m.in. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów) – opracowania, wycinki prasowe, korespondencja, notatki.1980 - 2003Polish, English
54Organizacje i instytucje polonijne (m.in. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Kongres Polonii Amerykańskiej) – korespondencja, materiały organizacyjne, notatki.1980 - 2003Polish, English
55Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w Częstochowie – korespondencja, wycinki prasowe.1997 - 2001Polish, English
56Dokumentacja dotycząca działalności pułkownika Piotra Harcaja założyciela Klubu Niezależnych Polaków – odezwy, protokoły, korespondencja, wycinki prasowe.1954 - 1992Polish, English
57Dokumenty Skarbu Narodowego zebrane przez Juliusza Szygowskiego (1896-2001) – protokoły, komunikaty, artykuły prasowe, korespondencja.1955 - 1992Polish, English
Sprawy społeczno-polityczne
58Stosunki polsko-żydowskie – opracowania, korespondencja, notatki.1988 - 1999Polish, English
59Stosunki polsko-żydowskie – periodyki Holocaust Memorial Museum.1992 - 1997English
60Sprawy społeczne i polityczne – korespondencja, wycinki prasowe, opracowania, periodyki, nekrologi.1980 - 1995Polish, English
61Sprawy społeczne i polityczne – korespondencja, wycinki prasowe, opracowania, periodyki, nekrologi.1944 - 1980Polish, English
62Studium Spraw Polskich – materiały organizacyjne, periodyki, komunikaty, wycinki prasowe.1966 - 1999Polish
Periodyki
63Periodyk „Polska na Morzach”. - Polish
64Periodyk „Biuletyn Informacyjny Koła AK Londyn”.1948 - 1949Polish
65Periodyk „Biuletyn w 20-lecie śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego”. - Polish
66Periodyk „Biuletyn Związku Organizacji Polskich Sił Zbrojnych. Obwód Chicago”. - Polish
67Periodyk „Pogoniak za morzami”. - Polish
68Periodyk „Wspólnymi siłami ku wolnej Polsce” - Polish
69Periodyk „Czuj Duch” - Polish
70Periodyk „Spójnik terenowy” - Polish
71Periodyk „Skarb Narodowy” - Polish
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs