Archival Fonds No. 147

Archive of Rudolf Rathaus
1939-1957
Biography / History: Rudolf Rathaus (1900-1968). Economist, diplomat, social activist. Pre-war Polish consul in Liberia. During the war braodcasts ”America speaks to Poland”. Founder member of the Freedom House in America
Abstract: Personal correspondence, press clippings, political commentaries during and post-war period. In Polish and English.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Działalność twórcy spuścizny
1Działalność Rudolfa Rathausa w Citizens Comittee for Military Training of Young Men – korespondencja, opracowania. - English
2Działalność Rudolfa Rathausa w Public News Service – korespondencja, telegramy, opracowania, materiały Józefa F. Czechlewskiego, wycinki prasowe.1944 - 1948English
Materiały rodzinne
3Maria Rathaus z domu Romer – życiorys, korespondencja, opracowania i dokumenty dotyczące walki o niepodległość Litwy.1951 - 1953Polish, English
Korespondencja
4Korespondencja Rudolfa Rathausa z Antonim Tarnowskim.1940 - 1945Polish, English
5Korespondencja Rudolfa Rathausa z Antonim Tarnowskim.1946 - 1956Polish, English
6Korespondencja Rudolfa Rathausa z Antonim Tarnowskim. - Polish
7Korespondencja Rudolfa Rathausa z Kazimierzem Papée, Walerianem Meysztowiczem, Olgierdem Czartoryskim i Karolem Staniszewskim.1951 - 1955Polish, English
8Korespondencja Rudolfa Rathausa z Kazimierzem Papée, Walerianem Meysztowiczem, Olgierdem Czartoryskim i Karolem Staniszewskim.1955 - 1957Polish, English
9Korespondencja Rudolfa Rathausa z Ambasadorem RP w Waszyngtonie Janem Ciechanowskim i Ambasadorem RP w Madrycie Józefem Potockim w sprawie działalności Freedom Hause i audycji radiowych.1941 - 1945Polish, English
10Korespondencja i telegramy Rudolfa Rathausa dotyczące spraw polskich.1939 - 1947Polish, English
11Korespondencja Rudolfa Rathausa.1939 - 1956Polish, English
12Konferencja Ambasadorów – korespondencja w sprawie organizacji i sytuacji międzynarodowej m.in. z Kazimierzem Sosnkowskim, Kazimierzem Papée, Walerianem Meysztowiczem.1956 - 1957Polish
Varia
13Sytuacja Polski w okresie II wojny światowej – opracowania, notatki, wycinki prasowe.1942 - 1945Polish, English
14Sytuacja międzynarodowa po zakończeniu II wojny światowej – opracowania, notatki, artykuły. - Polish, English
15Sytuacja międzynarodowa Polski po zakończeniu II wojny światowej – notatki, wystąpienia, ulotki.1949 - 1956Polish, English
16Artykuły Anthony’ego B. Atara (Antoniego Tarnowskiego) w „The Observer”. - English
17Wycinki prasowe dotyczące Polski.1943 - 1957English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm