Archival Fonds No. 150

Archive of Edward Wolski
1932-2003
Biography / History: Edward Wolski soldier of the Polish Army during WWII, prisoner of war, emigre activist, active in Polish scouting
Abstract: Personal correspondence. Biographical notes on prisoners of war; press clippings
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Dokumenty osobiste
1Dokumenty osobiste, legitymacje, paszporty.1932 - 2000Polish, English
2Dokumenty biograficzne, życiorysy, korespondencja w sprawach prywatnych.1945 - 2003Polish, English
3Opracowania, korespondencja, wycinki prasowe, notatki poświęcone działalności Edwarda Wolskiego.1945 - 2000Polish, English
Korespondencja
4Korespondencja Edwarda Wolskiego.1987 - 1988Polish, English
5Korespondencja Edwarda Wolskiego z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.1993 - 1997Polish, English
6Korespondencja Edwarda Wolskiego z organizacjami harcerskimi i skautowymi, opracowania i notatki poświęcone działalności harcerskiej.1987 - 2001Polish, English
7Korespondencja Edwarda Wolskiego z Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie oraz opracowania poświecone Obozowi jenieckiemu dla oficerów w Szubinie. - Polish, English
8Korespondencja Edwarda Wolskiego z Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie oraz opracowania, wycinki prasowe poświecone Obozowi jenieckiemu dla oficerów w Szubinie.1994 - 2002Polish, English
Varia
9Opracowania, notatki, korespondencja dotyczące jeńców wojennych w okresie II wojny światowej.1995 - 2000Polish, English
10Newsletter Polish POW.1986 - 1987English
11Fotografie z działalności zawodowej Edwarda Wolskiego. -
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm