Archival Fonds No. 154

Personal files archive
1830-2009
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1ABRAHAM Roman (1891-1976) generał Wojska Polskiego -
2ABRAMOWSKI Edward Józef (1868-1918)działacz społeczny, filozof, socjolog i psycholog, profesor Uniwesytetu Warszawskiego, działacz II Proletariatu, członek Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich - pol.
3ADAMEK Stanisław - autor ksiązki "Die Ideologie des Rechts" (zawartość: recenzja książki) - ang.niem.
4ADAMKIEWICZ Jerzy - autor prac z zakresu historii Polski, wykładowca Uniwersity of Saint Mary College, Halifax, Nova Scotia - ang.pol.
5ADLER Adam - żołnierz liniowy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, uczestnik kampanii włoskiej, w latach 1953-1959 pracował w Radzie Polonii w Rzymie - pol.
6AKIELASZEK Stanisław (1916-2004) - członek IJP w latach 1996-2004, organizator pomocy dla dzieci polskich na kresach w latach 1997-1998 - ang.pol.
7AKIEŁAN Józef (ur.1910) - podoficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, uczestnik kampanii włoskiej, w roku 1948 wyemigrował do USA - ang.pol.
8ALF-TARCZYŃSKI Tadeusz (1889-1985) - generał Wojska Polskiego, w czasie I wojny światowej oficer I Brygady Legionów, jeden z założycieli IJP w Londynie - ang.pol.
9ALTER Wiktor(1890-1942) i ERLICH Henryk (1882-1942) działacze "Bundu", straceni w 1942 roku w ZSRR - ang.pol.
10ALSKI Wictor - zarządca tygodnika "Hasło Polskie" z Pittsburga, działacz społeczny i polityczny - pol.
11ALKSNIS Wiktor - pułkownik Armii Czerwonej reprezentujący skrajnie nacjonalistyczne dążenia sowieckich wojskowych, nazywany "czarnym pułkownikiem" - pol.
12ANDERS Tadeusz (1902-1995) - pułkownik Wojska Polskiego, członek POW (1918), uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, III Powstania Śląskiego, kampanii wrześniowej, w czasie wojny oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, po wojnie zamieszkał w USA - ang.pol.
13ANDREWS W. G. - kongresmen z Nowego Jorku - ang.pol.
14ANFUSO Victor - kongresmen z Nowego Jorku - ang.pol.
15ANGERER Ludwik - członek i prezes Stowarzyszenia Studentów Polskich Zagranicą - ang.pol.
16ANUSKIEWICZ Beniamin T. - pułkownik, członek IJP w Nowym Jorku do 1964 r. - ang.pol.
17APANEL Bernard - lekarz, uczestnik II wojny światowej (m.in.. w Armii gen. Andersa), od 1950 roku w USA, donator IJP w NY - pol.
18ARCHACKI Henry (1907-1988) - dziennikarz, artysta grafik, działacz polonijny, członek IJP w Nowym Jorku - ang.pol.
19ARCISZEWSKI Mirosław - poseł RP w Buenos Aires - ang.pol.
20ARCISZEWSKI-ROLA (Rola- Arciszewski) Stanisław - pułkownik, w czasie II wojny światowej Szef Polskiej Misji Wojskowej w Kanadzie, po wojnie na emigracji w Niemczech i Kanadzie - pol.
21ARCISZEWSKI Tomasz (1877-1955) - premier rządu emigracyjnego w latach 1944-1947, przywódca emigracyjny PPS - pol.
22ARCTOWSKI Henryk (1871-1958) - podróżnik, geofizyk i geograf, jeden z njawybitniejszych znawców krajów polarnych - pol.
23ARGASIŃSKI Stanisław - inżynier chemik, po ucieczce z Polski w 1954 roku przybył do USA - pol.
24ARLET Wiesław(1907-1988) - pracownik polskiej słuzby dyplomatycznej w latach 1931-1945, a następnie pracownik Library of Congress, członek IJP w Ameryce od 1980 r. - ang.pol.
25ARSKI Stefan - autor wydanej w 1952 roku w Warszawie książki pt."Targowica leży nad Atlantykiem" - pol.
26ASIPCZYK A. - Białorusin, donator IJP w Nowym Jorku - pol.
27ASQUITH Herbert Henry (1852-1928) - polityk brytyjski, premier rządu w latach 1906-1916, przywówdca Partii Liberalnej - ang.
28AUGUSTYNOWICZ - MONTWIŁ Walery - członek IJP w Nowym Jorku - pol.
29AUSLANDER Joseph - autor wiersza "An open letter to the unconquerable Poles" - ang.
30AZARJEW Andrzej (ur.1932)- dziennikarz, od 1952 roku pracyje w różnych gazetach emigracyjnych w USA i Wielkiej Brytanii, w latach 1974-1980 korespondent "Głosu Ameryki" - pol.
31BABIŃSKI Stanisław(1920-1990) - sekretarz gen. Kazimierza Sosnkowskiego, uczestnik kampanii wrześniowej, więzień obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, od 1946 r. zamieszkały w Kanadzie, prezes Ligi Niepodległości Polski w Kanadzie, członek Rady IJP w Nowym Jorku - pol.
32BABIŃSKI Wacław(1887-1957) pracownik służby dyplomatycznej RP, od 1944 roku zamieszkały w Kanadzie - pol.
33BABIŃSKI Witold (1897-1985) absolwent SGGW i Uniwesytetu Warszawskiego, doktorat w zakresie ekonomii agrarnej, uczestnik wojny 1920, autor licznych prac z zakresu ekonomiczno-rolnych, ekspert w wymienionej dziedzinie, zmobilizowany w 1939 roku, od 1940 roku oficer do zleceń gen. Sosnkowskiego. W 1948 roku osiedla się w Kanadzie, w latach 1972-1976 viceprezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej - pol.
34Baczyński Włodzimierz - członek IJP w Nowym Jorku - pol.
35BADENI Stefan - autor pracy"Wczoraj i przedwczoraj. Wspomnienia i szkice", w której wspomina Marszałka Piłsudskiego - pol.
36BAGIŃSKI Kazimierz(1890-1966) , członek Związku Strzeleckiego, twórca lotnych oddziałów dywersyjnych, jeden z najbardziej zaufanych ludzi J.Piłsudskiego. Po rozstaniu z Piłsudskim jeden z twórców PSL"Wyzwolenie". - pol.
37BAGNIEWSKI Piotr(zm.1949) były prezes Związku Ziemian, Towarzystwa Kółek Rolniczych - pol.
38BAJAK Sigmund (1925-1996) syn polskich emigrantów, wiceadmirał Marynarki Wojennej USA, wieloletni pracownik sieci NBC, dziennikarz, historyk, zasłużony członek IJP w Nowym Jorku - ang.pol.
39BAŁACHOWICZ - BULAK Stanisław(1883-1940) generał armii rosyjskiej tatarskiego pochodzenia, od 1917 roku po stronie "białych".W 1920 roku przeszedł na stronę polską,, zasłużony w walce z bolszewikami 1920 roku, obrońca Warszawy 1939 roku. - pol.
40BANASIŃSKA Kira w okresie II wojny zajmowała się polskimi dziećmi w Indiach - pol.
41BANDURSKI Władysław(1865-1932) biskup lwowski, duchowy opieku Legionów - pol.
42BARAŃSKA Janina - wdowa po Władysławie Barańskim działaczu narodowym i społecznym - pol.
43BARCLAY Mary - członek Amrican Friends Service Committee - ang.
44BARTEL Kazimierz(1882-1941) matematyk, polityk o poglądach liberalnych, od 1913 roku profesor Politechniki Lwowskiej, premier rządu RP po przewrocie majowym, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego w latach 1926-1927 - pol.
45BARTHELEMY Joseph - fr.
46BARTOSIEWICZ (rodzina) - rodzina Bartosiewiczów zajmowała się organizacją 50 Parady z okazji Dnia Pułaskiego w 1986 roku w Nowym Jorku - ang.pol.
47BAUMILLER Edward - członek Instytutu J. Piłsudskiego w Nowym Jorku - pol.
48BAUMZWEIGER FAGUET Benjamin i AUMZWEIGER FAGUET Ignatius - pol.
49BAU Zarema (zm. 2008 r.) dłogoletni pracownik i członek Rady Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku, żona dziennikarza Zdzisława Bau - pol.
50BAU Zdzisław (1912-1991) dziennikarz, pierwszy redaktor "Orła Białego", członek IJP - ang.pol.
51BAZANOWSKI Kazimierz (1888-1973) członek i założyciek Kongresu Polonii Amerykańskiej, działacz polonijny - pol.
52BAZANOWSKI Zygmunt K - syn Kazimierza Bazanowskiego, abolwent Uniwersytetu Columbia, gdzie założył Federację Polsko - Amerykańskiej Młodzieży, był prezesem Koła Młodych przy Fundacji Kościuszkowskiej oraz członkiem IJP w Nowym Jorku - pol.
53BAZIAK Euzebiusz - arcybiskup lwowski od 1945 roku, sufragan krakowski, w 1952 roku uwięziony przez władze komunistyczne w Polsce - pol.
54Janusz de BEAURAIN (1883-1959) polski lotnik wojskowy, generał brygady, inżynier - ang.pol.
55BECK Ewa(1932-2002) - członek Instytutu J. Piłsudskiego w Nowym Jorku - pol.
56BECZKOWICZ Zygmunt(ur.1887) działacz państwowy II Rzeczypospolitej (m.in. wojewoda warszawski oraz wileński) - pol.
57BEM Józef(1794-1850) polski generał, dowódca artylerii wojska polskiego w czasie powstania listopadowego, feldmarszałek armii tureckiej, naczelny wódz powstania węgierskiego 1948-1849 i zastępca drugiej rewolucji wiedeńskiej - pol.
58BELINA-PRAŻMOWSKI Władysław (1888-1938) twórca kawalerii legionowej i legendarny dowódca - pol.
59BENEDYKT Stefan(1896-1972) legionista, major Wojska Polskiego - pol.
60BENES Eduard(1884-1948) z wykształcenia prawnik i socjolog. W latach 1918-1935 minister spraw zagranicznych Czechosłowacji, od 1935 roku - prezydent - ang.
61BERESTKA Józef - członek Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku - pol.
62BEREZOWSKI Zygmunt(1891-1979) działacz ruchu narodowego, jeden z najbliższych współpracowników Romana Dmowskiego, publicysta - pol.
63BERGER Adolf (ur.1882) doktor prawa, dyplomata, autor wielu opracowań w zakresie prawa. - niem.pol.
64BERGER Ludwik (1911-1943) działacz polityczny i publicysta - pol.
65BERGERY ambasador rządu Vichy w Turcji - ang.
66BERLING Zygmunt(1896-1980) generał Ludowego Wojska Polskiego, współorganizator i dowódca I Dywizji Piechoty im. T.Kościuszki - pol.
67BERNANOS Georges (1888-1948) pisarz francuski, do 1926 roku związany z kołami skrajnie nacjonalistycznymi, podczas II wojny światowej przebywał w Brazylii, a swoją publicystyką wspierał francuski ruch oporu - fr.
68BESTERMAN Władysław-publicysta, spracownik służby dyplomatycznej RP, urzędnik Committee on Immigration and Naturalization przy Izbie Reprezentantów Kongresu USA - pol.
69BETLIŃSKI Józef - ksiądz - pol.
70BEVIN ERNEST (1881-1951) polityk brytyjski, prawicowy przywódca Partii Pracy i związków zawodowych, uczestnik konferencji poczdamskiej, jeden z organizatorów NATO - ang.pol.
71BIAŁASIEWICZ Józef Franciszek (1912-1986) dziennikarz, działacz Kongresu Polonii Amerykańskiej - pol.
72Anthony J. DREXEL BIDDLE - ambasador USA w Warszawie przed II wojną światową, generał brygady, Special Assistant to the Chief of Staff U.S. Army, pracownik Departamentu Stanu w Waszyngtonie - ang.
73BIEGAŃSKI Stanisław (1894-1994) doktor filozofii, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, autor licznych prac naukowych, głównie w dziedzinie historii wojskowości - pol.
74BIELASKI Bruce - szef Biura Śledczego FBI w latach 1912-1919 - ang.
75BIELAWSKA Stanisława (ur.1909) - członek ZWZ, więzień obozu w Ravensbruck, gdzie przeprowadzana na niej doświadczenia medyczne - pol.
76BIELAWSKI Albin Stanisław (ur.1892) - dziennikarz i wydawca prasy polonijnej, działacz polonijny, członek IJP w Nowym Jorku - pol.
77BIELECKI Lucjan(ur.1898) członek POW, uczestnik wojny polsko-sowieckiej 1920 roku, jako członek AK brał udział w powstaniu warszawskim, w 1946 r. wyjechał do USA - ang.pol.
78BIELECKI TADEUSZ(zm.1982) - działacz polonijny, prezes Stronnictwa Narodowego0wcześniej - prezes Akademickiej Młodzieży Wszechpolskiej) - pol.
79BIENIOWSKI Jan(1910-1990)+ Olga - kapitan II Korpusu Polskiego, działacz Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku, introligator, członek Instytutu Piłsudskiego - pol.
80BIEŃ Adam(1899-1998) - prawnik, działacz ludowy, uczestnik powstania warszawskiego, skazany w procesie przywódców państ
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm