Archival Fonds No. 162

Archive of Kazimierz Józef Hess
1930-1985
Biography / History: Kazimierz Józef Hess was born on December 2, 1912 in Tomaszów. On August 15, 1933 he graduated from the Navy Academy in Toruń with the rank of second lieutenant. At the outbreak of WWII he reached Great Britain on the destroyer ORP “Błyskawica”. In 1941 he served on the destroyer ORP “Piorun” searching for the German battleship “Bismarck”. He took part in the Norwegian campaign. From 1943 he worked in the general headquarters of the Polish navy in London, and in 1945 he took command of the British destroyer “Garland”. Promoted to commander on May 3, 1945. From August 1947 he worked for the American merchant marine. He died on December 9, 1992.
Abstract: personal documents, documents related to service in the navy, reports, maps, memoirs and notes, press releases, photographs.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dokumenty osobiste, świadectwa urodzenia, życiorys, materiały sprawy rozwodowej, legitymacje, wizytówki, wycinek prasowy - ang.pol.
2Materiały dotyczące służby w Marynarce Wojennej Polski, Anglii i we flocie USA - dokumenty służby, rozkazy, zaświadczenia, sprawozdania, opracowania, korespondencja, wizytówki służbowe - ang.pol.
3Depesze morskie dla ORP "Garland" - ang.pol.
4Mapy morskie, szkice i materiały szkoleniowe - ang.pol.
5Dzienniki i zeszyty z zapiskami szkoleniowymi z okresu powojennego - ang.pol.
6Korespondencja m.in.. od B. Horodyskiego - pol.
7Wycinki prasowe dotyczące II wojny światowej i spraw polskich - ang.
8Materiały ikonograficzne i fotografie - ang.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm