Archival Fonds No. 163

Archive of Damian Wandycz
1936-1974
Biography / History: Damian Wandycz was born on January 2, 1892 in Dobrzyń. He studied engineering at the universities in Prague and Lwów. He was a member of the Riflemen’s Association and served in the Legions. In 1933 he became the director of the Polish Oil Exports. Between 1939 and 1940 he was in Rumania, involved in the termination of the Polish-Rumanian petroleum agreement . Next, he cooperated with the Polish government in Angers, and after the fall of France with the Polish Red Cross in Grenoble. Between 1942 and 1944 he managed the energy section in the Polish Ministry of Industry and Commerce in London. In 1944 he was sent to Washington and remained in exile, working for various export companies and active in Polish organizations. During the period 1951-1956 he was president of Józef Piłsudski Institute of America, and during 1965-1969 president of the Polish Institute of Art and Science in New York. He died on May 12, 1974 in New York.
Abstract: Personal documents; documents from dealing with his work for the Polish Oil Exports, correspondence from his presidency for JPI, correspondence with the poet Jan Lechoń, composer Witold Lutosławski, General Kazimierz Sosnkowski, conductor Stanisław Skrowaczewski, poet Kazimierz Wierzyński; manuscripts of his writings, articles, handwritten and typed manuscripts on economic topics, lectures, essays, notes on the history of the Polish Second Republic; correspondence of Irene Wandycz with the Piłsudski Institute.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dokumenty biograficzne - paszporty, legitymacja, zaświadczenia, życiorys - ang.pol.
2Dokumenty biograficzne - dyplomy, nagrody, zaświadczenia o wykształceniu, artykuły prasowe, publikacje, korespondencja, nekrologi - ang.pol.
3Dokumenty biograficzne - korespondencja, pokwitowania - ang.pol.
4Rola Damiana Wandycza w uregulowaniu należności za eksport parafiny do Polski - korespondencja, telegramy, zasady rozliczania - ang.fr.pol.
5Rola Damiana Wandycza w rewindykacji cystern - korespondencja, notatki - ang.fr.pol.
6Korespondencja w sprawach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku - pol.
7Korespondencja, m.in.. z W. Lutosławskim, gen. K. Sosnkowskim, St. Skrowaczewskim, rękopis wiersza Jana Lechonia "Rymy Częstochowskie" - pol.
8Opracowanie D. Wandycza "Potash in Poland" - ang.
9Opracowanie D. Wandycza "Polski problem naftowy w ramach światowego przemysłu naftowego", materiały robocze - ang.pol.
10{Artykuły, opracowania, teksty audycji D. Wandycza - ang.pol.
11Artykuły, teksty wystapień i opracowania D. Wandycza poświęcone sprawom gospodarczym - ang.pol.
12Artykuły, opracowania, eseje D. Wandycza - pol.
13{Notatki i rękopisy artykułów dotyczących historii II Rzeczpospolitej - pol.
14Korespondencja Ireny Wandycz - pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs