Kolekcja fotografii

Zbiory fotograficzne Instytutu liczą blisko 20 000 jednostek. Kolekcja powstała dzięki darom osób prywatnych i organizacji społecznych takich jak: Komitet Obrony Narodowej, Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia i Komitet Pomocy „Solidarności” w Nowym Jorku.

Obecnie kolekcja fotografii jest w całości skatalogowana. Zdjęcia z niektórych kolekcji są także dostępne online.

Zbiory pogrupowane są w działy: rzeczowy, osobowy, Józef Piłsudski, Legiony Polskie i Polska Organizacja Wojskowa, miejscowości, „Solidarność”. Na dział rzeczowy składa się m.in. około 1000 zdjęć przedstawiających polskich zesłańców na Syberię, ich drogę do polskiego wojska oraz losy dzieci, oddzielonych od rodziców, a przygarniętych przez Armię Polską pod wodzą Władysława Andersa.

Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935), zdjęcie z 23 czerwca, 1926 r.

 

Zbiory zgromadzone w dziale osobowym obejmują zdjęcia znanych polityków, wojskowych i działaczy społecznych. Dużą wartość historyczną posiadają materiały z wizyt gen. Władysława Sikorskiego i Ignacego Paderewskiego w Stanach Zjednoczonych. Dział poświęcony Józefowi Piłsudskiemu zawiera zdjęcia dotyczące życia i działalności Marszałka, składa się nań wiele unikatowych fotografii przedstawiających walki legionowe oraz życie rodzinne Piłsudskich.

W dziale miejscowości znajdują się materiały związane z Kresami (Wilno i Lwów). W dziale poświęconym historii ruchu związkowego „Solidarność” przechowywane są również zdjęcia z wydarzeń poznańskich 1956 r., wydarzeń 1968 i 1970 r., z okresu działalności NSZZ „Solidarność” i stanu wojennego. Fotografie ze zbiorów fotograficznych Instytutu są wykorzystywane w prasie, publikacjach historycznych, prezentowane podczas wystaw.

 

 

 

 

Ignacy Jan Paderewski

(1860-1941),

zdjęcie z 19 grudnia 1891 r.

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs