Filatelistyka

Liczny zbiór filatelistyczny został podzielony na cztery części: znaczki i całostki polskie, znaczki poczty podziemnej z lat 1980-1990, wydawane przez NSZZ „Solidarność” i inne organizacje, polonika, poczta USA i zagranica.

Zbiór znaczków polskich, wciąż kompletowany, obejmuje znaczki wydawane od 1918 r. do chwili obecnej, kasowane i nie kasowane na specjalnych kartach albumowych, koperty FDC (Pierwszego Dnia Obiegu), karty pocztowe i zbiór stempli poczt polowych II Korpusu. Zbiór Poczty Podziemnej liczący ponad 2 000 pozycji, opracowany został tematycznie na 350 kartach albumowych z podziałem tematycznym (ponad 20 tematów) m.in.: Piłsudski, motywy religijne, zbrodnie stalinowskie, militaria itp. Dział poloników obejmuje kompletny zbiór wydawnictw najstarszego w USA Towarzystwa Filatelistycznego Polonus z Chicago oraz innych klubów, w tym z Kanady. Dział Poczta USA kompletowany jest ze znaczków od lat 30. do chwili obecnej, uzupełniany kopertami FDC i kartami pocztowymi, w tym ONZ. Kolekcję zamykają znaczki z innych państw, układane chronologicznie według daty wydania.


Karty pocztowe

Na kolekcję składają się tysiące kart pocztowych i widokówek ze zbiorów własnych oraz ofiarowanych przez członków i sympatyków Instytutu. Zbiór tworzą następujące działy: „Miasta i wioski polskie”, „Warszawa, krajobrazy polskie”, „Kresy”, „Pamiątkowo-patriotyczne”, „Artystyczne”, „Świąteczne” (okres wojny). Duży, liczący ponad 700 pozycji, to dział „Legiony i ich twórca”, obejmujący serię pocztówek wydanych w okresie Legionów z przeznaczeniem na cele legionowe oraz przedstawiające Marszałka Józefa Piłsudskiego w różnych okresach życia.

Na zdjęciu u góry: Poczta Solidarności Walczącej,
zbiór Militaria/ Powstania Śląskie
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs