Kolekcja audiowizualna

Zbiory audiowizualne można podzielić na kilka kategorii. Najstarszą grupę stanowią filmy. Na taśmie 16 mm przechowywane są: “Pogrzeb Piłsudskiego” 9-minutowy), “Wyprawa Kijowska” (13-minutowy), “Armia Polska w Kanadzie”, angielska wersja filmu dokumentalnego “Katyń” (27-minutowy). Na taśmie 35 mm dostępny jest film o Polskich Siłach Zbrojnych w Wielkiej Brytanii oraz “Godzina 11”.

Z kolei na kasetach wideo zgromadzono wywiady z osobami, które przebywały w łagrach i obozach pracy przymusowej w Rosji Sowieckiej. Projekt ten sfinansowała Barbara Piasecka-Johnson w 1989 roku. Następną grupę stanowią zapisy filmowe wydarzeń polonijnych oraz tych związanych z Polską. Znaleźć tu można nagrania z wizyt w Stanach Zjednoczonych Prezydenta RP Lecha Wałęsy (1991), premierów Tadeusza Mazowieckiego (1990) i Jana Olszewskiego (1992). Przechowywane są także relacje z konferencji naukowych i odczytów organizowanych przez Instytut.

Wśród nagrań dźwiękowych uwagę zwraca zapis programu radiowego z udziałem Józefa Piłsudskiego, wywiad z gen. Maxime Weygandem. Przechowywane są również nagrania audycji Radia Wolna Europa z lat 1962-1983.

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs