Biuro Instytutu jest otwarte. Osoby zainteresowane odwiedzeniem Instytutu bądz skorzystaniem z archiwum prosimy o wcześniejsze umówienie się:

tel: 212 505 9077 lub email: office@pilsudski.org

 

Zapisz się na newsletter!

youtube facebook twitter

Galeria zdjęć

Digitalizacja jest procesem złożonym, wymagającym dużo pracy fachowców jak i zasobów (sprzęt i oprogramowanie). Uważamy, ze zasoby archiwalne są dobrem wszystkich, i udostępniamy je powszechnie. Potrzebujemy jednak pomocy finansowej w digitalizacji najważniejszych dokumentów zawartych w naszych archiwach. W roku 2015 otrzymaliśmy pewną pomoc z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, poprzez Fundację na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego, ale możemy zrobic wiecej; dlatego zwracamy się o pomoc do Państwa.

Każda kwota, która pomoże zabezpieczyć bezcenne dokumenty i udostępnić je wszystkim, jest ważna. Wpłaty można dokonać używając karty kredytowej przez naciśnięcie klawisza "Przekaz darowiznę".

Z góry bardzo serdecznie dziękujemy!

$ 15
$ 25
$ 50
$ 100
$ 250
$ inne

Uwaga: Można wpłacić darowzinę z konta Paypal, albo używając karty kredytowej (bez konieczności zaisywania sie do PayPal). W tym drugim przypadku po wybraniu wielkości i nacisnięciu klawisza "Przekaż darowiznę" powyżej, należy wybrac swój kraj zamieszkania w pierwszej rubryce (Country) i wypełnic dane karty kredytowej i adres. MOzna tez wysłać czek na adres Instytutu.

Instytut Piłsudskiego jest niedochodową instytucją edukacyjną, Section 501(c)(3)IRS Code Code; składki członkowskie i donacje podlegają zwolnieniu podatkowemu. Wszystkie transakcje na stronie Internetowej Instytutu realizowane są przez PayPal.

(Można równiez dokonać opłaty przelewem do banku w Polsce na konto
PKO SA V O. Warszawa, 77 1240 1066 1111 0000 0022 0987)

Zawartość archiwów Instytutu Józefa Piłsudskiego udostępniona publicznie w Internecie jest dostępna dla wszystkich  w celach badań zarówno osobistych jak i naukowych, a także w nauczaniu. Dla wykorzystania w jednym z tych celów użytkownik może wykonać reprodukcję w postaci pojedyńczej kopii - wydrukowanej lub skopiowanej na komputerze - materiałów zamieszczonych na stronie internetowej www.pilsudski.org/archiwa bez wcześniejszego zezwolenia, chyba że notatka umieszczona przy danej jednostce lub zespole mówi inaczej. Prosimy o umieszczenie przypisu w formie “[Tytuł i data materiału], dzięki uprzejmości Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, uzyskane z www.pilsudski.org.

Wszystkie materiały mogą być chronione amerykańskim prawem autorskim U.S. Copyright Law (Title 17, U.S.C.) jak również prawami autorskimi innych krajów. Użycie poszczególnych dokumentów może również podlegać dodatkowym ograniczeniom  nałożonym przez właściciela praw autorskich i / lub donora. Transmisja i reprodukcja ponad pojedyńczą kopię dla celów badań lub szkolenia tak chronionego dokumentu lub jego części wymaga zezwolenia właściciela praw autorskich i / lub Instytutu Piłsudskiego. Proszę skontaktować się z Instytutem w celu uzyskania informacji o prawach autorskich, której udzielimy jeśli jest w posiadaniu Instytutu.

Istota zasobów historycznych, archiwalnych i manuskryptów jest taka, że często jest trudno określić stan praw autorskich danej jednostki. W miarę możliwości Instytut Piłsudskiego udzieli dostępnych informacji dotyczących właściciela praw i innych zastrzeżeń w rekordach katalogowych, pomocach archiwalnych i metadanych towarzyszących jednostkom w postaci cyfrowej. Instytut Piłsudskiego dostarcza tej informacji jako usługę w celu pomocy użytkownikom. W ostatecznym rachunku odpowiedzialność za użycie materiałów zgodnie z zasadami prawa spoczywa na użytkowniku.

Chętnie usłyszymy informacje od wlaścicieli praw autorskich, którzy nie są właściwie zidentyfikowani, w celu umieszczenia odpowiednich adnotacji informujących badaczy i nauczycieli we przyszłości.

Warunki użycia

Przez używanie materiałów Instytutu Piłsudskiego w Ameryce w postaci cyfrowej, użytkownicy zgadzają się przestrzegać następujących reguł:

  • Dla celów badań naukowych, osobistych i edukacyjnych użytkownik może zrobić kopię (elektroniczną lub drukowaną) zgodnie z prawami Użytku Dozwolonego (Fair Use) materiałów, albo dokonać linku do tej strony internetowej bez uzyskania wcześniejeszego zezwolenia, pod warunkiem umieszczenia właściwego przypisania. Proszę użyć następującej lub podobnej formy  przypisu: “[Tytuł i data materiału], dzięki uprzejmości Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, uzyskane z www.pilsudski.org.”
  • Materiał nie może być użyty do celów komercyjnych bez uzyskania wcześniejszego pisemnego zezwolenia właściciela praw autorskich i Instytutu Piłsudskiego.
  • Materiał nie może być ponownie publikowany w formie drukowanej lub elektronicznej bez uzyskania wcześniejszego pisemnego zezwolenia właściciela praw autorskich i Instytutu Piłsudskiego.
  • Materiał nie może być instalowany na dodatkowych serwerach do użytku publicznego, lub do użytku ograniczonej grupy subskrybentów  bez uzyskania wcześniejszego pisemnego zezwolenia właściciela praw autorskich i Instytutu Piłsudskiego.
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm