Biuro Instytutu jest otwarte. Osoby zainteresowane odwiedzeniem Instytutu bądz skorzystaniem z archiwum prosimy o wcześniejsze umówienie się:

tel: 212 505 9077 lub email: office@pilsudski.org

 

Zapisz się na newsletter!

youtube facebook twitter

Galeria zdjęć

Zespół archiwalny nr 003

Akta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
1920-1921
Dzieje twórcy: Tadeusz Rozwadowski (1866-1928). Generał. Podczas I wojny światowej początkowo w armii austriackiej, współpracował z polskim ruchem niepodleglościowym. Organizator Sztabu Generalnego Wojska Polskiego- szef Sztabu Generalnego WP od 22 lipca 1920 r. do 2 kwietnia 1921 r. W okresie 1921-1926 generalny inspektor kawalerii. Dowódca sił rządowych podczas wypadków majowych w 1926 r. Od 1927 r. przeniesiony w stan spoczynku.
Zawartość: korespondencja Tadeusza Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, gen. P. Henrysem i gen. M. Weygandem, dyrektywy operacyjne Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, depesze z rokowań w Rydze, rozkazy dot. wojny 1920 r., meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii. Zespół zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Korespondencja T. Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, gen. P. Henrysem i gen. M. Weygandem; dyrektywy operacyjne Naczelnego Dowództwa WP; depesze marszałka Ferdynanda Focha do gen. M. Weyganda i gen. P. Henrysa w Warszawie 1920 - 1921 pol.
2 Raporty Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu; raporty z konferencji w Spa; dokumenty dot. państw bałtyckich, Gdańska, Litwy Środkowej, Ukrainy, Rosji "białej" i Sowieckiej, gen. St. Bułak- Bałachowicza; depesze z rokowań rozejmowych i pokojowych w Rydze 1920 - 1921 pol.
3 Rozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela 1920 - 1921 pol.
4 Rozkaz operacyjny numer 10 000 odnośnie bitwy warszawskiej z dnia 10 sierpnia 1920 pisany ręka generała Rozwadowskiego z podpisami wszystkich dowódców. 1920 - 1920  
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm