Biuro Instytutu jest otwarte. Osoby zainteresowane odwiedzeniem Instytutu bądz skorzystaniem z archiwum prosimy o wcześniejsze umówienie się:

tel: 212 505 9077 lub email: office@pilsudski.org

 

Zapisz się na newsletter!

youtube facebook twitter

Galeria zdjęć

Zespół archiwalny nr 062

Archiwum Władysława i Haliny Korsaków
1899-1967
Dzieje twórcy: Władysław Korsak (1980-1949). Działał w Związku Walki Czynnej, Związku Strzeleckim i PPS. Za działalność wśród polskiej młodzieży akademickiej w Kijowie zesłany w 1914 r. na przymusowe roboty do Witebska. Zwolniony w 1917 r. po upadku caratu w Rosji. Minister spraw polskich w pierwszym rządzie Semena Petlury. Uczestnik obrony Lwowa, następnie mianowany starostą w Radzyminie. W okresie 1922-1926 naczelnik wydziału samorządowego w województwie warszawskim, potem wicewojewoda warszawski do 1926 r., wojewoda stanisławowski do 1928 r., wojewoda kielecki do 1930 r., od 1930 do 1939 r. drugi wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie RP. Po wybuchu II wojny światowej na uchodźstwie. W Nowym Jorku zakładał komitety opieki i pomocy nad uchodźcami, pracował w Polskim Komitecie Imigracyjnym w Nowym Jorku. Halina Korsak z domu Gołębiowska (1899-1976). Prawnik, psycholog i socjolog. W latach 1946-1947 pracowała w American Christian Committee for Refugees, od 1947 do 1952 r. w Church World Service in New York City i Church Worl Service Office in Stuttgart. Autorka artykułów do polskich i amerykańskich czasopism dotyczących między innymi dostosowań prawnych dla obcokrajowców przybywających do Stanów Zjednoczonych.
Zawartość: dokumenty osobiste i rodzinne Władysława i Haliny Korsaków, zdjęcia rodzinne Władysława i Haliny Korsaków, korespondencja urzędowa Władysława Korsaka, korespondencja Władysława i Haliny Korsaków, artykuły, eseje i opowiadania Haliny Korsak
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dokumenty osobiste Władysława Korsaka1932 - 1949polski, angielski, francuski
2Teczka personalna Władysława Korsaka z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych1919 - 1938pol.
3Nominacje służbowe Władysława Korsaka1926 - 1930pol.
4Wspomnienia pośmiertne i anonse prasowe o śmierci Władysława Korsaka1950 - 1950polski, angielski, francuski
5Dokumenty osobiste Haliny Korsak1918 - 1956polski, angielski, francuski
6Dokumenty rodzinne Władysława Korsaka1930 - 1967pol.
7Dokumenty rodzinne Haliny Korsak1860 - 1918polski, rosyjski
8Zdjęcia rodzinne Władysława i Haliny Korsaków1938 - 1951
9Dokumenty i korespondencja dotycząca pracy zawodowej Władysława Korsaka1931 - 1949pol.
10Dokumentacja związana z pracą Władysława Korsaka w Centralnym Polskim Komitecie Pomocy dla Uchodźców w Rumunii1939 - 1940pol.
11Dokumentacja związana z pracą Władysława Korsaka w Komitecie Pomocy Uchodźcom Polskim w Portugalii1940 - 1941polski, francuski
12Dokumentacja związana z pracą Władysława Korsaka jako delegata Najwyższej Izby Kontroli na Stany Zjednoczone1943 - 1946pol.
13Dokumentacja pośrednio związana z pracą Władysława Korsaka jako delegata Najwyższej Izby Kontroli na Stany Zjednoczone- jednorazowe odprawy dla obywateli polskich od Skarbu Państwa1945 - 1945pol.
14Dokumentacja pośrednio związana z pracą Władysława Korsaka jako delegata Najwyższej Izby Kontroli na Stany Zjednoczone- pomoc dla uchodźców polskich w poszukiwaniu pracy, zgłoszenia i oferty pracy1944 - 1949polski, angielski
15Przemówienia, notatki, pogadanki- rękopisy i maszynopisy1942 - 1949polski, angielski
16Artykuły, eseje i opowiadania Haliny Korsak- rękopisy i maszynopisy1946 - 1956polski, angielski
17Korespondencja Władysława i Haliny Korsaków1939 - 1956polski, angielski
18Maszynopisy i rękopisy utworów literackich różnych autorów1943 - 1943polski, rosyjski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs