Biuro Instytutu jest otwarte. Osoby zainteresowane odwiedzeniem Instytutu bądz skorzystaniem z archiwum prosimy o wcześniejsze umówienie się:

tel: 212 505 9077 lub email: office@pilsudski.org

 

Zapisz się na newsletter!

youtube facebook twitter

Galeria zdjęć

Zespół archiwalny nr 165

Archiwa IPN
1942-1984
Dzieje twórcy: Materiały archiwalne uzupełniające zasoby Instytutu Piłsudskiego, uzyskane z Instytutu Pamięci Narodowej w postaci plików cyfrowych.
Zawartość: Zespół zawiera materiały zbierane przez urzędy PRL dotyczące glównie polonii amerykańskiej, organizacji polonijnych takich jak Kongres Polonii Amerykańskiej, Rada Poloniii Amerykańskiej i Światowy Związek Polaków; materiały dotyczące wywiadu amerykańskiego, radia Wolna Europa, rządu polskiego na emigracji i organizacji polonijnych w Europie.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1"Sejm wychodźctwa polskiego w Buffalo", "Memoriał Polonii Amerykańskiej do prezydenta Roosevelta", "Orędzie Kongresu do Walczącego Kraju", "Cele Kongresu Polonii Amerykańskiej", "Propaganda w Anglii", "Premier Mikołajczyk o przyszłych granicach Polski", "Wielki spór", "Uwagi dziennikarza kanadyjskiego J.H.Herleya”, Opracowania. -
2Depozyt Witolda Kulerskiego: Polish American Congress - broszura wydana z okazji rocznicy uchwalenia polskiej Konstytucji 3 Maja, broszura na temat historii, etnografii i kultury wschodniej Polski, biuletyny Polish American Congress z 02-04.1945 r., memorandum skierowane do senatu Stanow Zjednoczonych Ameryki z 11.05.1945 r., United Polish Press of America - list otwarty dziennikarzy amerykanskich w sprawie obrony interesow Polski i uznawania rządu londynskiego jako reprezentanta Polakow, materiały FAO Conference First Session, Waszyngton 04.08.1945 r., biuletyn FAO z 06.06.1946 r. Materiały na konferencje zagraniczne. - pol
3Polonia a Polska, perspektywy współpracy gospodarczej. Korespondencja między Leonem Walkowiczem, prezesem Okręgu 20 Rady Polonii Amerykahskiej a Bronisławem Hełczyńskim ze Światowego Związku Polaków z zagranicy. -
4Krytyka postawy Matuszewskiego. Korespondencja i oświadczenie Koła Uchodźców - Polakow w Chicago do prof. Grabskiego (Prezesa Rady Narodowej). -
5Informacje Departamentu I. Polonia w swiecie. Wywiad amerykański. Stan liczbowy Polakow, artykuł Józefa Mackiewicza "Przykład komunistycznej taktyki infiltracji - Propaganda przez prowokacje", wykaz osób zatrudnionych w służbie dyplomatycznej USA a powiązanych z CIA, Pentagonem i FBI.1964 - 1964
6Materiały archiwalne dotyczące działalności Radia Wolna Europa Głos Ameryki (m. in. Jana Nowaka - Jeziorańskiego, Emil Morgiewicz).1975 - 1984
7Materiały dotyczące Rady Polonii Amerykańskiej (American Relief for Poland) -
8Materiały Kongresu Polonii Amerykańskiej. -
9Organizacje polonijne w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej, Warszawa 1975 r.1975 - 1975
10"Rada" dot. Rady Polonii Amerykahskiej. -
11Informacja nr 19 dotycząca Kongresu Polonii Amerykanskiej. -
12Abrycht Wojciech, “Znaczenie polityczne czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej”. -
13Materiały dotyczace członków Instytutu Piłsudskiego. -
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs