Deklaracja o Digitalizacji i Konserwacji

Deklaracja uczestników konferencji “Pamięć Świata w Wieku Cyfrowym: Digitalizacja i Konserwacja”, która odbyła sie w Vancouver we wrześniu 2012 została niedawno opublikowana. Jest to krótki, czterostronicowy dokument podkreślający ważne w opinii uczestników konferencji  (ponad 500 uczestników z 110 krajów) czynniki wpływające na dwa głowne aspekty dotyczące rekordów, dokumentów i danych w otoczeniu cyfrowym: digitalizacji materiałów w postaci analogowej, oraz dostępu, ciągłości i konserwacji zasobów cyfrowych.

Deklaracja rozpoczyna się przypomnieniem Artykułu 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej przez ONZ w 1948 roku: “Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice.” (patrz Wikisource). Obywatele wyrażaja to prawo kiedy sięgają po informacje w postaci cyfrowej. Wiarygodność i integralność dziedzictwa dokumentalnego i systemów dokumentalnych jest więc warunkiem korzystania z tego prawa.

Wśród rekomendacji dla rządów i organizacji zajmujących się informacją, archiwami itp., zarówno państwowych jak i prywatnych, uczestnicy konferencji postulują:

  • Spójną strategię cyfrową która pozwoli na zarządzanie i konserwacją zapisanej informacji w jej wszelkich formach.
  • Międzynarodową strukturę prawną prawa autorskiego i jego ograniczeń, tak sformułowaną aby zapewnić zachowanie i dostęp do dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej.
  • Bliższą współpracę między towarzystwami i organizacjami tak, aby stworzyć programy szkolenia w dziedzinach digitalizacji i konserwacji cyfrowej.
  • Promocję użycia standardów i powszechnie stosowanych wytycznych i procedur digitializacji i konserwacji cyfrowej wśród stosownych organizacji i społeczności.

Deklarację mozna przeczytać jako dokument pdf (jest wersja w języku angielskim i francuskim). Dostępne są też wystąpienia (wideo) i referaty plenarne konferencji.

Marek Zieliński, 3 lutego 2013

Może Cię też zainteresować:

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs