Gala Nagród Instytutu Piłsudskiego 2018

Nagrodzeni Gala 2018Nagrody Instytutu Piłsudskiego zostały wręczone 12 października 2018 r. w salonach Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Od lewej Jolanta Fabicka, córka prof. Wacława Szybalskiego, kurator Alicja Winnicki, dr Hanna Urbankowska, córka dr Bohdana Urbankowskiego, prof. Mariusz Wołos oraz dr Iwona Korga, prezes Instytutu.


Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce po raz kolejny przyznał nagrody wybitnym przedstawicielom nauki i sztuki. Medale zostały wręczone na uroczystej gali, która odbyła się w październiku w salonach Konsulatu Generalnego RP.Nagrody Instytutu promują polską kulturę, naukę i biznes w USA  wyróżniając wybitnych naukowców, artystów i działaczy społecznych.

W tym roku medale Instytutu Piłsudskiego otrzymają następujące osoby:

  • Alicja Winnicki, kurator 14 dystryktu NYC Board of Education, wcześniej dyrektor amerykańskiej szkoły publicznej PS 34 i nauczyciel szkół amerykańskich. Alicja Winnicki konsoliduje środowisko polonijne i współpracuje z lokalnymi amerykańskimi politykami. Alicja Winnicki otrzyma Marshal Józef Piłsudski Leadership and Achievement Award za wybitne osiągnięcia w dziedzinie szkolnictwa i działalności polonijnej.
  • Prof. Mariusz Wołos, polski historyk i eseista, profesor nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Instytutu Historii PAN w Warszawie. Profesor Wołos otrzyma Wacław Jędrzejewicz History Medal za wybitne osiągnięcia w dziedzinie historii, a szczególnie badań dotyczących okresu XX-lecia Międzywojennego w Polsce.
  • Prof. Wacław Szybalski, wybitny naukowiec światowej sławy, pionier nowoczesnej biotechnologii i prekursor naukowy szeregu noblistów. Intelektualista, gorący polski i lwowski patriota. Profesor Szybalski otrzyma Maria Skłodowska-Curie Medal za wybitne osiągnięcia w dziedzinie biotechnologii i genetyki.
  • Dr Bohdan Urbankowski, polski poeta, eseista, dramaturg i filozof. Jest autorem ponad 50-ciu książek, dramatów, esejów i zbiorów poezji. Wybitny znawca dzieła i postaci marszałka Józefa Piłsudskiego.  Dr Urbankowski otrzyma Joseph Conrad Literature Medal za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości literackiej i publicystycznej.

W ubiegłych latach medale Instytutu otrzymali między innymi: Barbara Mikulski, senator USA, Zbigniew Gluza, wydawca, dr Hilary Koprowski, mikrobiolog, Richard M. Watt, pisarz, prof. Andrzej Nowak, historyk, prof. Timothy Snyder, historyk, prof. Krzysztof Szwagrzyk, historyk, Henryk Górecki, kompozytor, Rafał Olbiński, grafik, Andrzej Pityński, rzeźbiarz, Alina Czerniakowska, reżyser filmów dokumentalnych i Leszek Długosz, poeta, aktor, kompozytor.

Tegoroczna Gala Nagród Instytutu będzie wyjątkowa, ponieważ odbywa się w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Uświetni ją recital tenora Piotra Buszewskiego, który wystąpi m.in. z koncertem pieśni legionowych. Podczas Gali rozstrzygnięty zostanie wakacyjny konkurs fotograficzny, skierowany do polonijnych uczniów.

Gala odbywa się pod honorowym patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego.

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs