Warsztaty szkolne w InstytucieNa zdjęciu od lewej: Prezes Instytutu - Iwona Korga, Prezes CPSD - Dorota Andraka, Prezes Terenowy CPSD - Renata Jujka W sobotę 17 marca  w Instytucie Piłsudskiego miała miejsce kolejna edycja warsztatów metodycznych adresowanych do nauczycieli polonijnych zrzeszonych w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

W ramach projektu Uczeń i nauczyciel w świecie dwóch języków i dwóch kultur, współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, odbyły się warsztaty metodyczne z geografii, które poprowadziła Renata Jujka, Prezes Terenowy CPSD i nauczyciel przedstawiając temat Nauczanie geografii w szkole podstawowej i średniej. Warsztaty z historii poprowadziła dr Iwona Korga, prezes Instytutu i nauczyciel przedstawiając temat Nauczanie historii w szkołach polonijnych. Prezentacja portalu edukacyjnego Poznajhistorie.org.  Portal PoznajHistorie.org jest finansowany z grantu Senatu RP.

Tropem Wilczym

W dniach 2-7 marca, 2018 na zaproszenie Instytutu Piłsudskiego w Ameryce przebywały w Nowym Jorku delegacje z Polski: prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej i mec. Anna Szeląg, Zastępca Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN oraz prof. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Goście przyjechali aby uczestniczyć w III Edycji Tropem Wilczym. Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który odbył się w dniu 4 marca w Forest Park w Nowym Jorku i organizowany jest przez Instytut Piłsudskiego.

W ramach wizyty prof. K. Szwagrzyk i mec. A. Szeląg wygłosili wykłady pt. Polska Szuka Bohaterów a prof. S. Cenckiewicz opowiedział o materiałach archiwalnych zgromadzonych w archiwum WBH, które wspierają poszukiwania Żołnierzy Niezłomnych. Spotkania z publicznością odbyły się w dniu:

 • 3 marca w siedzibie Instytutu Piłsudskiego w Ameryce
 • 5 marca w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w NY
 • 6 marca w siedzibie Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ

Goście Instytutu spotkali się z bardzo serdecznym przyjęciem ze strony Polonii a wygłoszone wykłady i bieg Tropem Wilczym przyczyniły się do poszerzenia wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych.

Tropem Wilczym profesot Szwagrzyk Spotkanie w Instytucie

Kolejną kolekcją dotyczącą jednego z najważniejszych okresów współczesnej historii Polski jest zespół archiwalny „Komisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego”. Komisja została powołana w celu wyjaśnienia okoliczności i przebiegu wypadków majowych w 1926 r. Zespół zawiera akta kancelarii, rozkazy i zarządzenia, akta Dowództwa Okręgu Korpusu Nr 1 i inne ważne dokumenty. Zespół składa się z ksiąg, w których są wszyte lub wklejone osobne strony, dokumenty i mapy.

Zespół jest obecnie digitalizowany, a pierwsze 6 ksiąg (jednostek archiwalnych) jest już udostępnione online dla wszystkich badaczy historii. Projekt jest finansowany częściowo z grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017.

Sesja otwarta XXXIX Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

6 października, piątek,  10:00 – 19:30
Fundacja Kościuszkowska, 15 East 65th Street, New York, NY 10065

Temat przewodni: Wychodźstwo na rzecz niepodległości Polski w latach 1914 – 1920

10:00 – 10:15 Powitanie
10:15 – 12:00 Panel nr 1: Wychodźstwo polskie w Europie wobec niepodległości Polski
Prowadzenie: dr Dobrosława Platt –  Biblioteka Polska w Londynie
 
 1. Prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska, dr Krzysztof Czajkowski – Fundacja "Silva Rerum Polonarum": Polscy nobliści w walce o niepodległość (Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce). Maria Skłodowska – Curie, Henryk Sienkiewicz
 2. Dr Jacek Barski –  Porta Polonica: Polacy w Niemczech w obliczu odrodzenia Państwa Polskiego w 1918 r. na przykładzie Stanisława Sierakowskego (1881 – 1939).
 3. Ks. dr Robert Czarnowski –  Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji: Rola Polskiej Misji Katolickiej w krzewieniu tożsamości narodowej wśród emigracji polskiej we Francji.
 4. Jadwiga Kowalska – Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii: Ksiądz A. Foltin i Polska Kolonia w Wielkiej Brytanii na rzecz niepodległości Kraju.
12:00 – 12:30 Przerwa na kawę
12:30 – 14:00 Panel nr 2: Europa wobec niepodległości Polski
Prowadzenie: Stefan Władysiuk –  Polski Instytut Naukowy w Kanadzie
 
 1. Eugenia Maresch – Studium Polski Podziemnej w Londynie: Liberalny Rząd Brytyjski wobec niepodległości Polski.
 2. Dr Witold Zahorski – Biblioteka Polska w Paryżu: Piłsudski widziany przez Włochów.
 3. Piotr Piętka – Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie: Węgrzy w Legionach Polskich. Udział Węgrów w walkach o odzyskanie niepodległości.
 4. Anna Buchmann – Muzeum Polskie w Rapperswilu:  Z archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu –  dokumenty dotyczące działalności instytucji  "Ogniska" w Genewie i "Zgody" w Zurychu na rzecz niepodległości Polski.
14:00 – 15:00 Lunch: Fundacja Kościuszkowska
15:30 – 17:00 Panel nr 3: Polska Emigracja w Ameryce wobec odzyskania przez Polskę niepodegłości cz.1
Prowadzenie: dr Witold Zahorski – Biblioteka Polska w Paryżu
 
 1. Dr Ewa Hoffman Jędruch i dr Marek Zieliński – Instytut Piłsudskiego w Ameryce:  Polska niepodległa w zbiorach Instytutu Piłsudskiego w Ameryce: dokumenty i ludzie oraz nowoczesne metody opracowania i udostępniania.
 2. Dr Teofil Lachowicz – Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce: Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce 1914– 1920.
 3. Elizabeth Koszarska–Skarbonja – Fundacja Kościuszkowska: Życzliwość obcych – dziedzictwo Polskie w Ameryce i Fundacji Kościuszkowskiej.
17:00 – 18:30 Panel nr 4: Polska Emigracja w Ameryce wobec odzyskania przez Polskę niepodleglości Polski cz.2
Prowadzenie: Jadwiga Kowalska – Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
 
 1. Małgorzata Kot, Halina Misterka i Edyta Targońska – Muzeum Polskie w Chicago: Akta Wydziału Narodowego Polskiego oraz pamiątki po I. J. Paderewskim w kolekcji Muzeum Polskiego w Ameryce źródłem do badań nad wkładem wychodźstwa na rzecz niepodległości Polski.
 2. Marta Bryszewska – Biblioteka Polska im. I. Domeyki w Buenos Aires: Polonia argentyńska na rzecz niepodległości Polski.
 3. Stefan Władysiuk – Polski Instytut Naukowy w Kanadzie:  Artur Szyk orędownikiem przyjaźni polsko–amerykańskiej.
18:30 – 19:30 Kolacja: Fundacja Kościuszkowska

 

 

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm