Rada Instytutu Józefa Piłsudskiego

Ewa Babiarz  -  tłumacz przysięgły
Dr Jacek R. Czarnecki  -  historyk
Dr Iwona Drąg Korga  -  historyk i archiwista
Inż. Piotr Kumelowski  -  pracownik nowojorskiej komunikacji miejskiej
Dr Artur J. Kowalski  -  inżynier informatyk, specjalista od przetwarzania obrazu
Dr Ewa Hoffman-Jędruch  -  chemik i historyk
Dr Maria Kapuścińska  -  doktor chemii
Dr Krzysztof Langowski  -  historyk
Andrzej Pelc  -  fizykoterapeuta
Agnieszka Brissey  -  historyk
Janusz Skowron  -  artysta, propagator sztuki
Jerzy Świątkowski  -  architekt
mec. Paweł Szymański  -  adwokat

 

Rada Instytutu 2020

Od lewej: Krzysztof Langowski, Andrzej Pelc, Jerzy Świątkowski, Iwona Drąg Korga, Ewa Jędruch, Piotr Kumelowski, Magda Kapuścińska, Artur Kowalski, Ewa Babiarz, Jacek Czarnecki, Janusz Skowron. Zdjęcie z 7 marca 2020.

        Nieobecni: Agnieszka Brissey, Paweł Szymański

Zarząd

wybrany 7 marca 2020 roku na Walnym Zgromadzeniu Rady

Dr Iwona Drąg Korga - prezes i dyrektor wykonawczy

                                                                                                                  Dr Ewa Hoffman-Jędruch - wiceprezes

Dr Artur Kowalski - wiceprezes 

Dr Jacek Czarnecki - sekretarz

Piotr Kumelowski - skarbnik

Komisja Rewizyjna

Ewa Babiarz - członek
Janusz Skowron - członek
mec. Paweł Szymański - członek

Biuro

Karolina Obrycki - Dyrektor d/s rozwoju
Małgorzata Skrodzki - Asystent Administracyjny
Anna Skupień - Kierownik Biura

Stali współpracownicy Instytutu: Andrzej Józef Dąbrowski, Joanna Zielińska

Radca Prawny Instytutu: Rafał Gawłowski

Instytut Piłsudskiego wspiera grono wolontariuszy, którzy pomagają we wszystkich zadaniach: Anna Biesiadecka, Dominik Dajka, Tomasz Draus, Aleksandra Korga, Barbara Lech,  Karolina Niepokój, Inna Oliinyk, Kevin Skowronski

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc