Biuro Instytutu jest otwarte. Osoby zainteresowane odwiedzeniem Instytutu bądz skorzystaniem z archiwum prosimy o wcześniejsze umówienie się:

tel: 212 505 9077 lub email: office@pilsudski.org

 

Zapisz się na newsletter!

youtube facebook twitter

Galeria zdjęć

Zespół archiwalny nr 021

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
1941-2014
Dzieje twórcy: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów- Federacja Światowa /SPK/- centralna organizacja kombatancka utworzona w 1945 r. w Londynie. Członkami Stowarzyszenia są organizacje kombatanckie dzialające w krajach osiedlenia się Polaków po II wojnie światowej. Statutowe cele Stowarzyszenia: kontynuowanie walki o niepodległą, suwerenną i demokratyczną Polskę, pomoc żołnierzom polskim w wyjazdach m.in.: do krajów zamorskich, pomoc żołnierzom Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych w Polsce, obrona Kościoła katolickiego, organizowanie akcji na rzecz powrotu Polaków z łagrów, więzień i zesłania, a także ukarania zbrodni w Katyniu, samopomoc koleżeńska.
Zawartość: Materiały programowe SPK, protokoły oraz sprawozdania Zarządu Głównego SPK i kół, materiały ze zjazdów SPK, materiały finansowe i dotyczące spraw członkowskich, korespondencja Zarządu Głównego SKP (z kołami SPK, organizacjami polonijnymi itp.), wnioski odznaczeniowe, prasa i wycinki prasowe, broszury, fotografie.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Statuty Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 1947 - 1950 pol.
2 Dane statystyczne i organizacyjne 1945 - 1948 pol.
3 Uchwały i oświadczenia Rady Głównej SPK 1948 - 1950 pol.
4 Sprawozdania Zarządu Głównego SPK 1948 - 1949 pol.
5 Sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej SPK 1947 - 1950 pol.
6 Materiały, uchwały, rezolucje III- go Zjazdu SPK, Londyn 12-15 sierpnia 1950 r. 1948 - 1950 pol.
7 Sprawozdania z działalności SPK w Wielkiej Brytanii za lata 1964/65 i 1967/68 1964 - 1968 pol.
8 Różne materiały dotyczące oddziałów SPK w Anglii, Kanadzie, Włoszech i Niemczech 1947 - 1957 polski, angielski
9 Materiały i wycinki prasowe dotyczące działalności SPK na terenie USA 1948 - 1957 pol.
10 Korespondencja 1947 - 1948 pol.
11 Materiały do historii SPK 1945 - 1949 pol.
12 Wycinki prasowe dotyczące SPK 1945 - 1964 pol.
13 Materiały i wycinki prasowe z obchodów święta żołnierza w Wielkiej Brytanii, 13 sierpnia 1950 r. 1950 - 1950 pol.
14 Broszury i ulotki jubileuszowe SPK 1960 - 1975 pol.
15 Komunikaty Stowarzyszenia Kombatantów Polskich: koła nr 19 w Bostonie z 11 listopada 1991 r.; w Wielkiej Brytanii - komunikat nr 2 z lutego 1992 r. 1991 - 1992 ang.pol.
16 Statuty SPK, regulaminy, schemat organizacyjny koła, instrukcja dla sekretariatu zjazdu. 1953 - 1954 polski
17 Statuty SPK, kopia Certificate of Incorporation SPK, regulaminy. 1953 - 1966 angielski, polski
18 Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego SPK, regulaminy, korespodencja. 1953 - 1955 polski
19 Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego SPK, sprawozdania z działalności Zarządu Głównego SPK, regulamin. 1953 - 1957 Polski
20 Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego SPK, sprawozdania z działalności Zarządu Głównego SPK, korespondencja. 1953 - 1959 polski
21 Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego SPK, sprawozdania z działalności Zarządu Głównego SPK, uchwały, regulaminy, korespondencja. 1954 - 1954 polski
22 Dziennik zajęć i zleceń Zarządu Głównego SPK. 1954 - 1954 polski
23 Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego SPK, sprawozdania z działalności Zarządu Głównego SPK, korespondencja. 1955 - 1996 polski
24 Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego SPK, sprawozdania z działalności Zarządu Głównego SPK, korespondencja. 1957 - 1960 polski
25 Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego SPK, sprawozdania z działalności Zarządu Głównego SPK. 1960 - 1996 polski
26 Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego SPK, sprawozdania z działalności Zarządu Głównego SPK, korespondencja. 1969 - 1983 polski
27 Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego SPK, sprawozdania z działalności Zarządu Głównego SPK, korespondencja. 1984 - 2010 polski
28 Protokoły i sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego SPK, rozliczenia finansowe, korespondencja. 1962 - 1965 angielski, polski
29 Protokoły i sprawozdania z działalności Sądu koleżeńskiego Zarządu Głównego SPK, regulaminy, korespondencja, notatki, 1954 - 1990 angielski, polski
30 I Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, uchwały, korespondencja, wycinki prasowe. 1953 - 1953  
31 II Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, uchwały, korespondencja. 1955 - 1955 angielski, polski
32 II Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, regulaminy, uchwały, korespondencja, wycinki prasowe. 1955 - 1955 angielski, polski
33 II Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania. 1955 - 1955 polski
34 III Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, regulaminy, uchwały, korespondencja. 1957 - 1957 angielski, polski
35 IV Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, regulaminy, uchwały, korespondencja, wycinki prasowe. 1960 - 1960 angielski, polski
36 V Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, regulaminy, uchwały, korespondencja. 1963 - 1963 angielski, polski
37 VI Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, regulaminy, uchwały, korespondencja, wycinki prasowe. 1966 - 1966 angielski, polski
38 VII Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, uchwały, regulaminy, korespondencja. 1969 - 1969  
39 VIII Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, uchwały, regulaminy, korespondencja, wycinki prasowe. 1972 - 1972 angielski, polski
40 IX Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, uchwały, regulaminy, korespondencja, wycinki prasowe. 1975 - 1975 angielski, polski
41 X Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, uchwały, regulaminy, korespondencja, broszury, wycinki prasowe. 1978 - 1978 angielski, polski
42 XI Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, uchwały, regulaminy, korespondencja, wycinki prasowe. 1981 - 1981 angielski, polski
43 XII Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, uchwały, regulaminy, korespondencja, wycinki prasowe. 1984 - 1984 angielski, polski
44 XIII Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, uchwały, regulaminy, korespondencja, wycinki prasowe. 1987 - 1987 angielski, polski
45 XIV Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, uchwały, regulaminy, korespondencja. 1990 - 1990 angielski, polski
46 XV Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, uchwały, regulaminy, korespondencja, wycinki prasowe. 1993 - 1993 angielski, polski
47 XVI Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, korespondencja, wycinki prasowe. 1996 - 1996 angielski, polski
48 XVII Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, korespondencja, wycinki prasowe. 1999 - 1999 angielski, polski
49 XVIII Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, uchwały, korespondencja, wycinki prasowe. 2003 - 2003 angielski, polski
50 XIX Walny Zjazd SPK: protokoły, sprawozdania, korespondencja, wycinki prasowe. 2006 - 2006  
51 Materiały z Walnych Zjazdów SPK: protokoły, sprawozdania, regulaminy, komunikaty, korespondencja. 1972 - 2006 angielski, polski
52 Światowy Zjazd Kombatantów w Warszie: listy uczestników, formularze zgłoszeniowe, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe, fotografie. 1992 - 1992 angielski, polski
53 Zarząd Główny SPK: komunikaty. 1953 - 1953 polski
54 Zarząd Główny SPK: sprawozdania, komunikaty, pisma okólne, materiały informacyjne, korespondencja, wycinki prasowe. 1953 - 2006 polski, angielski
55 Zarząd Główny SPK: sprawozdania, komunikaty, pisma okólne, korespondencja, wycinki prasowe. 1953 - 1997 polski, angielski
56 Zarząd Główny SPK: komunikaty, pisma okólne, korespondencja. 1953 - 2007 angielski, polski
57 Zarząd Główny SPK: materiały informacyjne do komunikatów, wycinki prasowe. 1955 - 1955 polski
58 Zarząd Główny SPK: komunikaty, pisma okólne, korespondencja. 1959 - 1964 angielski, polski
59 Zarząd Główny SPK: protokoły, komunikaty, pisma okólne, korespondencja, wycinki prasowe. 1959 - 1992 angielski, polski
60 Zarząd Główny SPK: komunikaty, pisma okólne. 1965 - 1978 polski
61 Zarząd Główny SPK: komunikaty, pisma okólne, korespondencja. 1966 - 1966 polski
62 Zarząd Główny SPK: komunikaty, pisma okólne, korespondencja. 1967 - 1975 polski
63 Zarząd Główny SPK: komunikaty, pisma okólne. 1975 - 1977 polski
64 Zarząd Główny SPK: komunikaty, pisma okólne, korespondencja. 1976 - 1985 polski
65 Zarząd Główny SPK: komunikaty, pisma okólne, korespondencja. 1977 - 1978 angielski, polski
66 Zarząd Główny SPK: rezolucje, komunikaty, pisma okólne, korespondencja. 1977 - 1991 angielski, polski
67 Zarząd Główny SPK: komunikaty, pisma okólne, korespondencja. 1990 - 2007 polski
68 Zarząd Główny SPK: dziennik korespondencyjny. 1954 - 1954 polski
69 Zarząd Główny SPK: dziennik korespondencyjny. 1955 - 1955 polski
70 Zarząd Główny SPK: dziennik korespondencyjny. 1955 - 1956 polski
71 Zarząd Główny SPK: dziennik korespondencyjny. 1958 - 1958 polski
72 Zarząd Główny SPK: dziennik korespondencyjny. 1960 - 1960 polski
73 Zarząd Główny SPK: dziennik korespondencyjny. 1961 - 1961 polski
74 Zarząd Główny SPK: dziennik korespondencyjny. 1962 - 1962 polski
75 Materiały organizacyjne Zarządu Głównego SPK: sprowzdania, statuty, regulaminy, rezolucje, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1952 - 1969 angielski, polski
76 Materiały organizacyjne Zarządu Głównego SPK: statut, protokoły, sprowzdania, statuty, regulaminy, rezolucje, komunikaty, przemówienia, korespondencja, notatki, wycinki prasowe. 1953 - 1991 angielski, polski
77 Materiały organizacyjne Zarządu Głównego SPK: okólniki, regulaminy, komunikaty, korespondencja. 1954 - 1979  
78 Materiały organizacyjne Zarządu Głównego SPK: protokoły, sprawozdania, okólniki, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1954 - 1955 angielski, poslki
79 Materiały organizacyjne Zarządu Głównego SPK: rezolucje, dyplomy, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1954 - 1984 angielski, polski
80 Materiały organizacyjne Zarządu Głównego SPK: sprowzdania, regulamin, korespondencja, wycinki prasowe. 1955 - 1993  
81 Materiały organizacyjne Zarządu Głównego SPK: statut, rezolucja, korespondencja, wycinki prasowe. 1960 - 1969 angielski, polski
82 Materiały organizacyjne Zarządu Głównego SPK: wytyczne do sprawozdań. 1975 - 1978 angielski, polski
83 Materiały organizacyjne Zarządu Głównego SPK: sprawozdanie, programy, korespondencja. 1984 - 1985 angielski, polski
84 Prawa weteranów: statut, broszury, materiały informacyjne. 1953 - 1954 angielski, polski
85 Prawa weteranów: wyciągi ustaw, memoranda, rezolucje, broszury, korespondencja, wycinki prasowe. 1954 - 1989 angielski, polski
86 Prawa weteranów: wyciągi ustaw, memoranda, oświadczenia, korespondencja, kopie zaświadczeń, wycinki prasowe. 1959 - 1974 angielski, niemiecki, polski
87 Prawa weteranów: wyciągi ustaw, korespondencja, wycinki prasowe. 1961 - 1971 angielski, polski
88 Prawa weteranów: memorandum, sprawozdanie, korespondencja. 1969 - 1977 angielski, polski
89 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1950 - 1997 angielski, polski
90 Zarząd Główny SPK: korespondencja, biuletyny, wycinki prasowe. 1951 - 1955 angielski, polski
91 Zarząd Główny SPK: protokoły, sprawozdania, komunikaty, ulotki, korespondencja. 1951 - 1955 angielski, polski
92 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1952 - 1969 angielski, polski
93 Zarząd Główny SPK: protokół, rezolucja, korespondencja, wycinki prasowe. 1952 - 1954 angielski, polski
94 Zarząd Główny SPK: statut, protokoły, regulamin, korespondencja 1952 - 1954 angielski, polski
95 Zarząd Główny SPK: komunikaty, rezolucja, korespondencja. 1953 - 2001 angielski, polski
96 Zarząd Główny SPK: korespondencja, biuletyn. 1953 - 1972 angielski, polski
97 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1954 - 1986 angielski, polski
98 Zarząd Główny SPK: protokoły, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1954 - 1955 angielski, polski
99 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki pasowe. 1954 - 1990 angielski, polski
100 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1954 - 1954 angielski, polski
101 Zarząd Główny SPK: sprawozdanie, regulamin, korespondencja, wycinki prasowe. 1955 - 1996 angielski, polski
102 Zarząd Główny SPK: sprawozdania, korespondencja, 1955 - 1997 angielski, polski
103 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1955 - 1998 angielski, polski
104 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1955 - 1960 angielski, polski
105 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1955 - 1997 angielski, polski
106 Zarząd Główny SPK: statut, komunikaty, builetyn, korespondencja, wycinki prasowe. 1955 - 1960 polski
107 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1955 - 1985 angielski, polski
108 Zarząd Główny SPK: krespondencja, wycinki prasowe. 1955 - 1998 angielski, polski
109 Zarząd Główny SPK: sprawozdania, komuniakty, regulamin, biuletyny, korespondencja, wycinki prasowe. 1956 - 1976 angielski, polski
110 Zarząd Główny SPK: informator szkolny, korespondencja, wycinki prasowe. 1956 - 1999 angielski, polski
111 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1956 - 1966 angielski, polski
112 Zarząd Główny SPK: komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1957 - 1958 angielski, polski
113 Zarząd Główny SPK: sprawozdanie, informator, biuletyn, korespondencja. 1957 - 1958  
114 Zarząd Główny SPK: memoranda, zestawienia finansowe, komuniakty, korespondencja, wycinki prasowe. 1957 - 1970 angielski, polski
115 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1957 - 1959 angielski, polski
116 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1960 - 1961 angielski, polski
117 Zarząd Główny SPK: biuletyny, korespondencja, wycinki prasowe. 1960 - 1962 angielski, polski
118 Zarząd Główny SPK: biuletyny, korspondencja, wycinki prasowe. 1960 - 1961 angielski, polski
119 Zarząd Główny SPK: sprawozdanie, korespondencja. 1960 - 1962 angielski, polski
120 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1961 - 1969 angielski, polski
121 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1961 - 1994 angielski, polski
122 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1962 - 1970 angielski, polski
123 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1962 - 1972 angielski, polski
124 Zarząd Główny SPK: protokół, rachunki, korespondencja. 1962 - 1964 angielski, polski
125 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1962 - 1964 angielski, polski
126 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1963 - 1966 angielski, polski
127 Zarząd Główny SPK: korespondencja, notatki, wycinki prasowe. 1963 - 1963 angielski, polski
128 Zarząd Główny SPK: sprawozdania, biuletyny, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1963 - 1969 angielski, polski
129 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1964 - 1965 angielski, polski
130 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1964 - 1964 angielski, polski
131 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1965 - 1966 angielski, polski
132 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1965 - 1968 angielski, polski
133 Zarząd Główny SPK: notatki, korespondencja. 1965 - 1971 angielski, polski
134 Zarząd Główny SPK: protokoły,sprawozdanie, korespondencja, wycinki prasowe. 1966 - 1968 angielski, polski
135 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1967 - 1967 angielski, polski
136 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1967 - 1970 angielski, polski
137 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1967 - 1974 angielski, polski
138 Zarząd Główny SPK: sprawozdania, apele, listy pwłat, korespondencja. 1968 - 1983 angielski, polski
139 Zarząd Główny SPK: protokół, oświadczenia, broszura, korespondencja, wycinki prasowe. 1970 - 2001 angielski, polski
140 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1970 - 1997 angielski, polski
141 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1972 - 1996  
142 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1972 - 1972 angielski, polski
143 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1972 - 1981 angielski, polski
144 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1972 - 1975 angielski, polski
145 Zarząd Główny SPK: broszura, korespondencja. 1973 - 1990 angielski, polski
146 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1974 - 1975 angielski, polski
147 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1975 - 1978 angielski, polski
148 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1976 - 1992 angielski, polski
149 Zarząd Główny SPK: rezolucja, builetyn, korespondencja, wycinki prasowe. 1976 - 1977 angielski, polski
150 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1979 - 1979 angielski, polski
151 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1980 - 1980 angielski, polski
152 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1980 - 1989 angielski, polski
153 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1981 - 1981 angielski, polski
154 Zarząd Główny SPK: sprawozdanie, korespondencja. 1984 - 1985 angielski, polski
155 Zarząd Główny SPK: protokół, komunikaty, korespondencja. 1985 - 1985 angielski, polski
156 Zarząd Główny SPK: biuletyn, korespondencja, wycinki prasowe. 1985 - 1985 angielski, polski
157 Zarząd Główny SPK: komunikaty, przemówienia, korespondencja, wycinki prasowe. 1985 - 1990 angielski, polski
158 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1986 - 1995 angielski, polski
159 Zarząd Główny SPK: sprawozdania, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1986 - 1986 angielski, polski
160 Zarząd Główny SPK: sprawozdanie, komunikat, korespondencja, wycinki prasowe. 1987 - 1989 angielski, polski
161 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1987 - 1991 angielski, polski
162 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1989 - 1993 angielski, polski
163 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1990 - 2007 angielski, polski
164 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1992 - 1994 angielski, polski
165 Zarząd Główny SPK: korespondencja, notatki. 1994 - 1995 angielski, polski
166 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1994 - 1999 angielski, polski
167 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1994 - 1995 angielski. polski
168 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1995 - 1995 angielski, polski
169 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1996 - 1996 angielski, polski
170 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1996 - 1996 angielski, polski
171 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1997 - 1998 angielski, polski
172 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1998 - 1999 angielski, polski
173 Zarząd Główny SPK: sprawozdania, biuletyny, korespondencja. 1998 - 2004 angielski, polski
174 Zarząd Główny SPK: sprawozdanie, korespondencja, wycinki prasowe. 1998 - 2006 angielski, polski
175 Zarząd Główny SPK: sprawozdania, biuletyny, korespondencja. 1999 - 2003 angielski, polski
176 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1999 - 2001 angielski, polski
177 Zarząd Główny SPK: biuletyny, korespondencja, wycinki prasowe. 2001 - 2005 angielski, polski
178 Zarząd Główny SPK: biuletyn, korespondencja. 2001 - 2006 angielski, polski
179 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 2001 - 2007 angielski, polski
180 Zarząd Główny SPK: sprawozdania, biuletyny, korespondencja, wycinki prasowe. 2003 - 2007 angielski, polski
181 Zarząd Główny SPK: korespondencja w sprawie poszukiwań zaginionych osób. 1955 - 1956 angielski, polski
182 Zarząd Główny SPK: korespondencja w sprawie poszukiwań zaginionych osób. 1960 - 1965 angielski, polski
183 Zarząd Główny SPK: korespondencja w sprawie poszukiwań zaginionych osób, egzemplarze prasy, wycinki prasowe. 1960 - 1961 angielski, polski
184 Zarząd Główny SPK: korespondencja w sprawie poszukiwań zaginionych osób. 1964 - 1967 angielski, polski
185 Zarząd Główny SPK: korespondencja z ZG SPK w Londynie. 1952 - 1954 angielski, polski
186 Zarząd Główny SPK: korespondencja z ZG SPK w Londynie. 1952 - 1997 angielski, polski
187 Zarząd Główny SPK: korespondencja z ZG SPK w Londynie. 1953 - 1959  
188 Zarząd Główny SPK: korespondencja z ZG SPK w Londynie. 1953 - 1955 angielski, polski
189 Zarząd Główny SPK: korespondencja z ZG SPK w Londynie. 1954 - 1990 angielski, polski
190 Zarząd Główny SPK: korespondencja z ZG SPK w Londynie. 1960 - 1966 angielski, polski
191 Zarząd Główny SPK: korespondencja z ZG SPK w Londynie. 1965 - 1975 angielski, polski
192 Zarząd Główny SPK: korespondencja z ZG SPK w Londynie. 1966 - 1971 angielski, polski
193 Zarząd Główny SPK: korespondencja z oddziałami SPK na świecie. 1953 - 1999 angielski, polski
194 Zarząd Główny SPK: korespondencja z organizacjami kombatanckimi i polonijnymi. 1967 - 1971 angielski, polski
195 Zarząd Główny SPK. Współpraca z Komitetem Porozumiewawczym Organizacji Kombatanckich: protokoły, memorandum, materiały programowe. 1953 - 1953 polski
196 Zarząd Główny SPK: korespondencja z KPA. 1972 - 1974 Opis fiz.: stan dobry
197 Zarząd Główny SPK: korespondencja z KPA i innymi organizacjami polonijnymi. 1975 - 1976 angielski, polski
198 Zarząd Główny SPK: korespondencja z organizacjami polonijnymi i kombatanckimi. 1962 - 1972 angielski, polski
199 Zarząd Główny SPK: korespondencja z organizacjami polonijnymi i kombatanckimi. 1972 - 1974 angielski, polski
200 Zarząd Główny SPK: korespondencja z admionistracja amerykańską. 1974 - 1992 angielski, polski
201 Zarząd Główny SPK: korespondencja w sprawie przyjazdu gen. S. Maczka. 1954 - 1954 angielski, polski
202 Zarząd Główny SPK: korespondencja w sprawie organizacji obchodów dziesiątej rocznicy Bitwy pod Monte Cassion, wycinki prasowe. 1954 - 1954 angielski, polski
203 Zarząd Główny SPK: korespondencja w sprawie organizacji obchodów dziesiątej rocznicy Bitwy pod Monte Cassion, wycinki prasowe. 1954 - 1954 angielski, polski
204 Zarząd Główny SPK: korespondencja w sprawie artykułu J. Brzezińskiego, wycinki prasowe. 1954 - 1954 angielski, polski
205 Zarząd Główny SPK: korespondencja w sprawie tzw. projektu Witta, builetyny. 1962 - 1967 angielski, polski
206 Zarząd Główny SPK: korespondencja w sprawie nadania gen. W. Andresowi Orderu Lafayette. 1964 - 1964 angielski, polski
207 Zarząd Główny SPK: korespondencja w sprawie Cmentarza Kombatanckiego w Amerykańskiej Częstochowie, biuletyny, wycinki prasowe. 1965 - 1987 angielski, polski
208 Zarząd Główny SPK: korespondencja w sprawie znaczka na 1000 lecie chrztu Polski, projekty, wycinki prasowe. 1966 - 1966 angielski, polski
209 Zarząd Główny SPK: korespondencja w sprawie Święta Żołnierza. 1970 - 1970 angielski, polski
210 Zarząd Główny SPK: korespondencja w sprawie sztandaru. 1975 - 1975 angielski, polski
211 Zarząd Główny SPK: korespondencja w sprawie artykułu w "Myśli Polskiej". 1976 - 1977 angielski, polski
212 Zarząd Główny SPK: korespondencja w sprawie roku Andersa, wycinki prasowe. 1985 - 2007 angielski, polski
213 Zarząd Główny SPK: listy adresowe. 1953 - 1972 angielski, polski
214 Zarząd Główny SPK. Materiały dotyczące Konferencji Polonia i Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata: protokoły, rezolucje, biuletyny, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1973 - 1981 angielski, polski
215 Zarząd Główny SPK. Materiały dotyczące Konferencji Polonia i Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata: rezolucje, regulaminy, komunikaty, korespondencja. 1975 - 1984 angielski, polski
216 Zarząd Główny SPK. Materiały dotyczące Konferencji Polonia i Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata: rezolucje, komunikaty, biuletyn, korespondencja, wycinki prasowe. 1975 - 1980 angielski, polski
217 Zarząd Główny SPK. Materiały dotyczące Konferencji Polonia i Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata: rezolucje, biuletyny, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1976 - 1982 angielski, polski
218 Zarząd Główny SPK. Materiały dotyczące Konferencji Polonia i Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata: rezolucje, biuletyny, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1976 - 1978 angielski, polski
219 Zarząd Główny SPK. Materiały dotyczące Konferencji Polonia i Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata: rezolucje, biuletyny, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1977 - 1986 angielski, polski
220 Zarząd Główny SPK. Materiały dotyczące Konferencji Polonia i Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata: rezolucje, biuletyn, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1979 - 1984 angielski, polski
221 Zarząd Główny SPK: księga kasowa. 1952 - 1953 polski
222 Zarząd Główny SPK: księga kasowa. 1953 - 1956 polski
223 Zarząd Główny SPK: księga kasowa. 1953 - 1954 polski
224 Zarząd Główny SPK: księga kasowa. 1957 - 1969 polski
225 Zarząd Główny SPK: księga kasowa. 1957 - 1969 polski
226 Zarząd Główny SPK: księga kasowa. 1957 - 1970 polski
227 Zarząd Główny SPK: księga kasowa. 1958 - 1964 polski
228 Zarząd Główny SPK: księga kasowa. 1964 - 1969 polski
229 Zarząd Główny SPK: księga kasowa. 1967 - 1968 polski
230 Zarząd Główny SPK: księga kasowa. 1969 - 1974 polski
231 Zarząd Główny SPK: księga kasowa. 1972 - 1979 polski
232 Zarząd Główny SPK: księga kasowa. 1978 - 1981 polski
233 Zarząd Główny SPK: księga kasowa. 1982 - 1985 polski
234 Zarząd Główny SPK: księga kasowa. 1982 - 1992 polski
235 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: protokoły, sprawozdania, korespondencja. 1952 - 1954 angielski, polski
236 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: korespondencja. 1952 - 1952 angielski, polski
237 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: protokoły, sprawozdania, preliminarze budżetowe, korespondencja. 1953 - 1955 angielski, polski
238 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: protokoły, rachunki, korespondencja. 1953 - 1954 angielski, polski
239 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania, rachunki, korespondencja. 1953 - 1954 angielski, polski
240 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: komunikat, wykazy osób ubiegajacych się o pomoc, korespondencja, wycinki prasowe. 1953 - 1954 angielski, polski
241 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: korespondencja. 1953 - 1959 angielski, polski
242 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: protokoły, sprawozdania, zestawienia, rachunki, korespondencja. 1953 - 1956 angielski, polski
243 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: wyciągi z kont, korespondencja. 1954 - 1955 angielski, polski
244 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: statu, sprawozdanie, rozliczenia, korespondencja. 1954 - 1994 angielski, polski
245 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: rozliczenia, zestawienia, korespondencja. 1954 - 1975 angielski, polski
246 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: protokoły, zestawienia,korespondencja. 1954 - 1955 angielski, polski
247 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdanie, komunikaty. 1954 - 1955 angielski, polski
248 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: protokoły, sprawozdania, zestawienia, bilanse, rachunki, korespondencja. 1954 - 1957 angielski, polski
249 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: rachunki, korespondencja. 1956 - 1957 angielski, polski
250 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: korespondencja. 1956 - 1997 angielski, polski
251 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: zestawienia. 1957 - 1959 polski
252 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia, rachunki. 1957 - 1960 angielski, polski
253 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia, rachunki. 1957 - 1959 angielski, polski
254 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania, bilanse, zestawienia. 1957 - 1966  
255 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: zestawienia, rachunki, korespondencja. 1958 - 1958 angielski, polski
256 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania, wykazy. 1958 - 1960  
257 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja. 1958 - 1960 angielski, polski
258 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: zestawienia, rachunki, korespondencja. 1959 - 1959 angielski, polski
259 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia, korespondencja. 1959 - 1976 angielski, polski
260 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania, bilanse, zestawienia, korespondencja. 1960 - 1968 angielski, polski
261 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia, rachunki, korespondencja. 1960 - 1965 angielski, polski
262 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia, rachunki, korespondencja. 1961 - 1962 angielski, polski
263 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja. 1961 - 1966 angielski, polski
264 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: zestawienia, rachunki, korespondencja. 1963 - 1964 angielski, polski
265 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: zestawienia, rachunki, korespondencja. 1963 - 1963 angielski, polski
266 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja. 1964 - 1966 angielski, polski
267 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: zestawienia, rachunki, korespondencja. 1964 - 1965 angielski, polski
268 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia, rachunki, korespondencja. 1965 - 1966 angielski, polski
269 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja. 1965 - 1969 angielski, polski
270 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja. 1966 - 1969 angielski, polski
271 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja. 1966 - 1969 angielski, polski
272 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, rachunki, korespondencja. 1966 - 2007 angielski, polski
273 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: blianse, zestawienia, korespondencja. 1967 - 1967 angielski, polski
274 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: zestawienia, rachunki, korespondencja. 1967 - 1968 angielski, polski
275 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: zestawienia, rachunki, korespondencja. 1967 - 1968 angielski, polski
276 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia, rachunki, korespondencja. 1969 - 1977 polski
277 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: zestawienia, rachunki, korespondencja. 1970 - 1970 angielski, polski
278 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia, rachunki, korespondencja. 1970 - 1971 angielski, polski
279 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: zestawienia, korespondencja. 1972 - 1974 angielski, polski
280 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia, rachunki, korespondencja. 1971 - 1972 angielski, polski
281 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: protokół, bilanse, zestawienia. 1971 - 1983 polski
282 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: zestawienia, rachunki, korespondencja. 1972 - 1973 angielski, polski
283 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1973 - 1974  
284 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1974 - 1974 angielski, polski
285 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia. 1975 - 1978 angielski, polski
286 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1975 - 1975 angielski, polski
287 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1976 - 1976 angielski, polski
288 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, korespondencja. 1976 - 1990 angielski, polski
289 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: korespondencja. 1977 - 1985 angielski, polski
290 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1977 - 1977  
291 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1978 - 1979 angielski, polski
292 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1979 - 1979 angielski, polski
293 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1980 - 1996 angielski, polski
294 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, książeczki oszczędnościowe, rachunki, korespondencja. 1980 - 1983 angielski, polski
295 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1984 - 1984 angielski, polski
296 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1984 - 1985 angielski, polski
297 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1984 - 1985 angielski, polski
298 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1986 - 1992 angielski, polski
299 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1986 - 1986 angielski, polski
300 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: zestawienia, korespondencja. 1986 - 1989 angielski, polski
301 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1986 - 1987 angielski, polski
302 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1987 - 1989 angielski, polski
303 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: zestawienia, korespondencja. 1989 - 1994 angielski, polski
304 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia. 1989 - 1992 angielski, polski
305 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1989 - 1989 angielski, polski
306 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, korespondencja. 1989 - 1992 angielski, polski
307 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: korespondencja. 1990 - 2010 angielski, polski
308 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1990 - 1992 angielski, polski
309 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: korespondencja. 1992 - 2012 angielski, polski
310 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1992 - 1994 angielski, polski
311 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1994 - 1994 angielski, polski
312 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse. 1995 - 1995 polski
313 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1995 - 1996 angielski, polski
314 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1995 - 1996 angielski, polski
315 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1997 - 1997 angielski, polski
316 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1998 - 1998 angielski, polski
317 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 1999 - 1999 angielski, polski
318 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 2000 - 2000 angielski, polski
319 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 2001 - 2002 angielski, polski
320 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 2003 - 2005 angielski, polski
321 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: rozliczenia, rachunki, korespondencja. 2003 - 2004 angielski, polski
322 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 2005 - 2006 angielski, polski
323 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, rachunki, korespondencja. 2006 - 2006 angielski, polski
324 Zarząd Główny SPK: księga kasowa. 1953 - 2007 polski
325 Zarząd Główny SPK: księga kasowa. 1975 - 2005 polski
326 Zarząd Główny SPK: księga kasowa. 1980 - 2000 polski
327 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: zwolnienia z podatku. 1960 - 1966 angielski, polski
328 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania, bilanse, regulaminy, plany, 1973 - 2008 angielski, polski
329 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: zwolnienia z podatku, zestawienia, bilanse, 1975 - 2008 angielski, polski
330 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania, bilanse, zestawienia, korespondencja. 1978 - 1990 angielski, polski
331 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania, bilanse, zestawienia, zwolnienia z podatku. 1985 - 2004 angielski, polski
332 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: deklaracje, korespondencja. 1988 - 1994 angielski, polski
333 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, korespondencja. 1994 - 1994 angielski, polski
334 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia. 1985 - 1995 angielski, polski
335 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia. 1996 - 2002 angielski, polski
336 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zwolnienia z podatku, korespondencja. 2003 - 2007 angielski, polski
337 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: deklaracje, bilanse, zwolnienie z podatku, korespondencja. 2002 - 2012 angielski, polski
338 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania, bilanse, zwolnienia z podatku, zestawienia, korespondencja. 2002 - 2010 angielski, polski
339 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia, rachunki, korespondencja. 2007 - 2008 angielski, polski
340 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia, rachunki, korespondencja. 2008 - 2008 angielski, polski
341 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia, rachunki, korespondencja. 2008 - 2010 angielski, polski
342 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia, rachunki, korespondencja. 2010 - 2011 angielski, polski
343 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia, rachunki, korespondencja. 2011 - 2011 angielski, polski
344 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia, rachunki, korespondencja. 2011 - 2013 angielski, polski
345 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: bilanse, zestawienia, rachunki, korespondencja. 2013 - 2013 angielski, polski
346 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK. 2000 - 2003 polski
347 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK. 1998 - 2000 polski
348 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK. 1997 - 1998 polski
349 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja 1963 - 1963 angielski, polski
350 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1961 - 1962 angielski, polski
351 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1961 - 1963 angielski, polski
352 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1961 - 1963 angielski, polski
353 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1969 - 1975 angielski, polski
354 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1970 - 1972 angielski, polski
355 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1973 - 1976 angielski, polski
356 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1972 - 1975 angielski, polski
357 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1969 - 1975 angielski, polski
358 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1966 - 1972 angielski, polski
359 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1967 - 1986 angielski, polski
360 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1966 - 1971 angielski, polski
361 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1966 - 1975 angielski, polski
362 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1966 - 1972 angielski, polski
363 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1976 - 1996 angielski, polski
364 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1976 - 1996 angielski, polski
365 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1977 - 1996 angielski, polski
366 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1976 - 1996 angielski, polski
367 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1976 - 1994 angielski, polski
368 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1976 - 1996 angielski, polski
369 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1976 - 1996 angielski, polski
370 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1972 - 1996 angielski, polski
371 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1976 - 1996 angielski, polski
372 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1976 - 1996 angielski, polski
373 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1976 - 1991 angielski, polski
374 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1976 - 1996 angielski, polski
375 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1976 - 1995 angielski, polski
376 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 1955 - 1959 angielski, polski
377 Zarząd Główny SPK, sprawy odznaczeń: protokoły, wnioski, korespondencja. 1961 - 1975 angielski, polski
378 Zarząd Główny SPK, sprawy odznaczeń: protokoły, wnioski, korespondencja. 1963 - 1984 angielski, polski
379 Zarząd Główny SPK, sprawy odznaczeń: protokoły, wnioski, korespondencja. 1969 - 1983 angielski, polski
380 Zarząd Główny SPK, sprawy odznaczeń: protokoły, wnioski, korespondencja. 1977 - 1991 angielski, polski
381 Zarząd Główny SPK, sprawy odznaczeń: protokoły, wnioski, korespondencja. 1980 - 1990 angielski, polski
382 Zarząd Główny SPK, sprawy odznaczeń: protokoły, wnioski, korespondencja. 1978 - 1983 angielski, polski
383 Zarząd Główny SPK, sprawy członkowskie: regulamin, wytyczne i charakterystyka pracy kół, deklaracje, korespondencja. 1953 - 1954 angielski, polski
384 Zarząd Główny SPK, sprawy członkowskie: deklaracje, korespondencja. 1958 - 1982 angielski, polski
385 Zarząd Główny SPK, sprawy członkowskie: deklaracje. 1980 - 1986 angielski, polski
386 Zarząd Główny SPK, sprawy członkowskie: deklaracje. 1984 - 1996 angielski, polski
387 Zarząd Główny SPK: przemówienia, mowy okolicznościowe, wycinki prasowe. 1957 - 1985 angielski, polski
388 Zarząd Główny SPK: przemówienia, mowy okolicznościowe. 1961 - 1993 angielski, polski
389 Zarząd Główny SPK: przemówienia, mowy okolicznościowe. 1973 - 1989 angielski, polski
390 Zarząd Główny SPK: przemówienia, mowy okolicznościowe. 1973 - 2004 angielski, polski
391 Zarząd Główny SPK: przemówienia, mowy okolicznościowe, wycinki prasowe. 1979 - 2004 angielski, polski
392 Zarząd Główny SPK: przemówienia, mowy okolicznościowe, opracowania, wycinki prasowe. 1975 - 2008 angielski, polski
393 Zarząd Główny SPK: zestawienia finansowe, komunikaty, przemówienia, opracowania, korespondencja, wycinki prasowe. 1952 - 2001 angielski, polski
394 Zarząd Główny SPK: statuty, broszury, ulotki, komunikaty, egzemplarze prasy. 1952 - 1988 angielski, polski
395 Zarząd Główny SPK: egzemplarze prasy i wycinki prasowe. 1953 - 1987 angielski, polski
396 Zarząd Główny SPK: egzemplarze prasy i wycinki prasowe. 1952 - 1953 angielski, polski
397 Zarząd Główny SPK: egzemplarze prasy i wycinki prasowe. 1958 - 1986 angielski, polski
398 Zarząd Główny SPK: wycinki prasowe. 1953 - 1988 angielski, polski
399 Zarząd Główny SPK: wycinki prasowe. 1953 - 1968 angielski, polski
400 Zarząd Główny SPK: wycinki prasowe. 1954 - 1955 angielski, polski
401 Zarząd Główny SPK: egzemplarze prasy, wycinki prasowe. 1953 - 1955 angielski, polski
402 Zarząd Główny SPK: egzemplarze prasy, wycinki prasowe. 1953 - 2006 angielski, polski
403 Zarząd Główny SPK: egzemplarze prasy, wycinki prasowe. 1953 - 2002 angielski, polski
404 Zarząd Główny SPK: dyplomy, odezwy, apele, proklamacje, ulotki, korespondencja, egzemplarze prasy, wycinki prasowe. 1954 - 2009 angielski, polski
405 Zarząd Główny SKP: statuty, broszury, builetyny. 1955 - 2006 angielski, polski
406 Zarząd Główny SKP: builetyny. 1960 - 1996 angielski, polski
407 XIX Walny Zjazd SPK: protokół, sprawozdania, przemówienia, korespondencja. 2007 - 2012 angielski, polski
408 Zarząd Główny SPK: protokoły, sprawozdania, statuty, regulaminy, wytyczne, instrukcje, komunikaty, korespondencja. 1952 - 1953 angielski, polski
409 Zarząd Główny SPK: protokoły, regulaminy, wytyczne, instrukcje, deklaracje, komunikaty, korespondencja. 1952 - 1953 angielski, polski
410 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1952 - 1955 angielski, polski
411 Zarząd Główny SPK: statuty, cerytfikaty inkorporacji, uchwały, korespondencja. 1952 - 1972 angielski, polski
412 Zarząd Główny SPK: statuty, certyfikaty inkorporacji, zwolnieina z podatku, korespondencja. 1957 - 2010 angielski, polski
413 Zarząd Główny SPK: statuty, bilanse, certyfikaty inkorporacji, zwolnieina z podatku, korespondencja. 1957 - 1998 angielski, polski
414 Zarząd Główny SPK: sprawozdnania, odpisy i wyciągi aktów prawnych, broszury, instrukcje przygotowania raportów, korespondencja. 1965 - 1975 angielski
415 Zarząd Główny SPK: fotografie ze zjazdów i uroczystości. 1995 - 1995  
416 Zarząd Główny SPK: fotografie ze zjazdów i uroczystości. 1992 - 1996  
417 Zarząd Główny SPK: fotografie ze zjazdów i uroczystości. 1966 - 2001  
418 Zarząd Główny SPK: fotografie z uroczystości. 1958 - 1976  
419 Zarząd Główny SPK: fotografie z uroczystości. 1962 - 1994  
420 Zarząd Główny SPK: fotografie z uroczystości. 1975 - 2006  
421 Zarząd Główny SPK: fotografie z uroczystości. 1975 - 2005  
422 Zarząd Główny SPK: fotografie z uroczystości. 1982 - 2000  
423 Zarząd Główny SPK: fotografie z uroczystości. 1980 - 1980  
424 Zarząd Główny SPK: fotografie z uroczystości. 1944 - 2003  
425 Zarząd Główny SPK: fotografie ze zjazdów i uroczystości. 1984 - 2007  
426 Zarząd Główny SPK: fotografie ze zjazdów i uroczystości. 1961 - 1982  
427 Zarząd Główny SPK: fotografie z uroczystości. 1985 - 2008  
428 Zarząd Główny SPK: fotografie z uroczystości. 1954 - 1979  
429 Zarząd Główny SPK: fotografie z uroczystości. 1952 - 2011  
430 Zarząd Główny SPK: fotografie z uroczystości. 1978 - 2009  
431 Zarząd Główny SPK: fotografie ze zjazdów i uroczystości. 1954 - 1981  
432 Zarząd Główny SPK: fotografie ze zjazdów i uroczystości. 1973 - 2007  
433 Zarząd Główny SPK: fotografie ze zjazdów i uroczystości. 1973 - 2013  
434 Zarząd Główny SPK: fotografie z uroczystości. 1953 - 1985  
435 Zarząd Główny SPK: fotografie ze zjazdów i uroczystości. 1955 - 1992  
436 Zarząd Główny SPK: fotografie portretowe i grupowe (głównie działaczy polonijnych). 1944 - 1995  
437 Zarząd Główny SPK: fotografie dotyczące Monte Cassiono . 1944 - 1960  
438 Zarząd Główny SPK: album fotograficzny Stefana Kruka. 1951 - 1975  
439 Zarząd Główny SPK: fotografie różne. 1946 - 1997  
440 Zarząd Główny SPK: negatywy, slajdy. b.d. - b.d.  
441 Zarząd Główny SPK: korespondencja, lista delegatów na zjazd, notatki, wycinki prasowe. 1953 - 1953 angielski, polski
442 Zarząd Główny SPK: sprawozdanie, regulamin sekcji, przmówienia, opracowania, komunikaty, koresponencja, wycinki prasowe. 1954 - 1954  
443 Zarząd Główny SPK: sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego SPK, statut Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży, wnioski Komisji Statutowej, komunikat, korespondencja. 1955 - 1955 angielski, polski
444 Zarząd Główny SPK: sprawozdanie z działalności i protokoły posiedzeń Zarzadu Głównego SPK, sprawozdania z działalności kół SPK, biuletyn, komunikat, korespondencja, wycinke prasowy. 1956 - 1956 angielski, polski
445 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1957 - 1957 angielski, polski
446 Zarząd Główny SPK: sprawozdania z działalności Zarządu Głównego SPK, korespondencja, materiały programowe organizacji polonijnych, wycinki prasowe. 1957 - 1958 angielski, polski
447 Zarząd Główny SPK, Komitet Funduszu Skarbów Wawelskich: protokoły, zestawienia finansowe, komunikaty, biuletyn, projekt budżetu, korespondencja, wycinki prasowe. 1959 - 1959 angielski, polski
448 Zarząd Główny SPK: protokoły posiedzeń Zarzadu Głównego SPK, komunikaty, biuletyn, materiały organizacji polonijnych, korespondencja, wycinki prasowe. 1960 - 1960 angielski, polski
449 Zarząd Główny SPK: uchwały, biuletyny, korespondencja, wycinki prasowe. 1960 - 1961 angielski, polski
450 Zarząd Główny SPK: okólniki, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1962 - 1962 angielski, polski
451 Zarząd Główny SPK: protokły posiedzeń i sprawozdania z działalności Zarzadu Głównego SPK, bilanse, preliminarz budżetowy, sprawozdania kół SPK, referaty, biuletyny, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1962 - 1963 angielski, polski
452 Zarząd Główny SPK: komunikaty, korespondencja, builetyny, wycinki prasowe. 1964 - 1964 angielski, polski
453 Zarząd Główny SPK: protokły posiedzeń i sprawozdania z działalności Zarzadu Głównego SPK w USA i Kanadzie, sprawozdanie Polskiego Komitetu Imigracyjnego, przemówienia, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1965 - 1965 angielski, polski
454 Zarząd Główny SPK: protokły posiedzeń i sprawozdania z działalności Zarzadu Głównego SPK w USA, sprawozdania z uroczystosci, apele, biuletyny, komunikaty, okólniki, korespondencja, wycinki prasowe. 1965 - 1967 angielski, polski
455 Zarząd Główny SPK: sprawozdanie Polskiego Komitetu Imigracyjnego, sprawozdania z uroczystosci, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1967 - 1968 angielski, polski
456 Zarząd Główny SPK: sprawozdania kół SPK, bilanse, protokół posiedzenia i materiały programowe organizacji polonijnych, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1967 - 1968 angielski, polski
457 Zarząd Główny SPK: biuletyny, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1968 - 1968 angielski, polski
458 Zarząd Główny SPK: sprawozdania ze Zjazdów SPK i uroczystości, zestawienia finansowe, sprawozdania kóła SPK, korespondencja, wycinki prasowe. 1969 - 1971 angielski, polski
459 Zarząd Główny SPK: komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1969 - 1970 angielski, polski
460 Zarząd Główny SPK: materiały z IX Zjazdu SKP, sprawozdania organizacji kombatanckich, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1970 - 1972 angielski, polski
461 Zarząd Główny SPK: sprawozdania z działalności kół SPK, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1971 - 1972 angielski, polski
462 Zarząd Główny SPK: komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1972 - 1973 angielski, polski
463 Zarząd Główny SPK: komunikaty i pisma okólne. 1967 - 1973 polski
464 V Walny Zjazd SPK: rezolucje, wnioski, korespondencja. 1963 - 1963 angielski, polski
465 Zarząd Główny SPK: korespondencja w sprawie znaczka na 1000 lecie chrztu Polski, biuletyny, wycinki prasowe. 1962 - 1964 angielski, polski, francuski
466 Zarząd Główny SPK, sprawy odznaczeń - Krzyż Polski Walczącej: projekty, rachunki, korespondencja, notatki, wycinki prasowe. 1963 - 1967 angielski, polski
467 Zarząd Główny SPK, film "Wielka Droga": umowy, korespondencja. 1951 - 1957 angielski, polski
468 Zarząd Główny SPK, m.in. sprawa "Nowego Świata": komunikaty, notatki, korespondencja, wycinki prasowe. 1964 - 1964 angielski, polski
469 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: testamenty W. Jaworskiego i D. Kuzmicza, korespondencja. 1967 - 1977 angielski, polski
470 Zarząd Główny SPK; Korespondencja z Białym Domem w sprawie 25 rocznicy bitwy pod Monte Cassino, komunikat, wycinki prasowe. 1969 - 1969 angielski, polski
471 Zarząd Główny SPK: pisma okólne, plany cmentarza, projekty nagrobków, korespondencja w sprawie Amerykańskiej Częstochowy i pogrzebu gen. W. Bortnowskiego, notatki, wycinki prasowe. 1965 - 1977 angielski, polski
472 Zarząd Główny SPK: korespondencja z Eugeniuszem Wittem. 1969 - 1975 polski
473 Zarząd Główny SPK, materiały organizacyjne: regulaminy. 1953 - 1953 polski
474 Zarząd Główny SPK: statuty, regulamin, legitymacje członkowskie, sprawozdania. 1953 - 1987 polski
475 Zarząd Główny SPK: komunikaty, sprawozdania, korespondencja. 1954 - 1955 polski
476 Zarząd Główny SPK: biuletyn, opracowania, korespondencja, protokoły, sprawozdania. 1956 - 2012 angielski, niemiecki, polski
477 Zarząd Główny SPK: korespondencja, zaproszenia, protokoły, sprawozdanie, wycinki prasowe, przemówienia. 1959 - 2012 angielski, polski
478 Zarząd Główny SPK: protokoły, korespondencja, notatki, komunikat, regulaminy. 1988 - 1990 polski
479 Zarząd Główny SPK, Sąd Koleżeński: korespondencja, kopie materiałów biograficznych, orzeczenie, odwołanie. 1978 - 1988 polski
480 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1953 - 1953 polski
481 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1959 - 1962 polski
482 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1959 - 1979 polski
483 Prawa weteranów: korespondencja, apel. 1961 - 1969 angielski, francuski, polski
484 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1964 polski
485 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1962 polski
486 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1963 polski
487 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1963 polski
488 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1963 polski
489 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1963 polski
490 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1963 polski
491 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1962 polski
492 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1963 polski
493 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1962 polski
494 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1979 polski
495 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1993 polski
496 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1963 polski
497 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1966 polski
498 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1962 polski
499 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1963 polski
500 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1963 polski
501 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1962 polski
502 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1962 polski
503 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1962 polski
504 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1962 polski
505 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1962 - 1962 polski
506 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1963 - 1963 polski
507 Prawa weteranów: korespondencja. 1973 - 1975 angielski
508 Prawa weteranów: broszury, korespondencja, notatki, wycinki prasowe, kopie ustaw i rozporządzeń dotyczących weteranów. 1977 - 1996 angielski, polski
509 Prawa weteranów: formularze rejestracyjne. 1979 - 1989 polski
510 Zarząd Główny SPK, sprawy odznaczeń: korespondencja, wykazy odznaczonych, wnioski odznaczeniowe, protokoły. 1959 - 1997 polski
511 Zarząd Główny SPK, sprawy odznaczeń: karty do głosowania korespondencyjnego, korespondencja, regulaminy, protokoły. 1960 - 1985 polski
512 Zarząd Główny SPK, sprawy odznaczeń: korespondencja, regulaminy, komunikat, statuty, sprawozdania, dyplomy, deklaracje członkowskie, wykazy kół. 1960 - 2005 polski
513 Zarząd Główny SPK, sprawy odznaczeń: korespondencja, wykazy odznaczonych, wnioski odznaczeniowe, notatki, ptorokoły. 1960 - 2011 polski
514 Zarząd Główny SPK, sprawy odznaczeń: karty do głosowania korespondencyjnego, korespondencja, wykazy odznaczonych. 1968 - 1995 polski
515 Zarząd Główny SPK, sprawy odznaczeń: wykayz odznaczonych, korespondencja, protokoły, wnioski odznaczeniowe. 1968 - 1997  
516 Zarząd Główny SPK, medal "Veterans Medal": korespondencja, rachunki, notatki. 1976 - 1977 angielski
517 Zarząd Główny SPK, sprawy odznaczeń: korespodencja, wykazy odznaczonych, wnioski o nadanie odznaczeń. 1978 - 2004 polski
518 Zarząd Główny SPK, odznaka "Za wierną służbę": korespondencja, spisy odznaczonych. 1985 - 1986 polski
519 Zarząd Główny SPK: korespondencja dotycząca awansów i odznaczeń, biuletyn, zaświadczenia. 1980 - 1991 polski
520 Zarząd Główny SPK: korespondencja awansów i odznaczeń, zaświadczenia, karty ewidencyjne, komunikat, wycinki prasowe. 1986 - 1994 polski
521 Zarząd Główny SPK, sprawy odznaczeń: wykazy odznaczonych, notatki. 2000 - 2000 polski
522 Zarząd Główny SPK: deklaracje członkowskie, materiały biograficzne. 1916 - 2001 angielski, polski
523 Zarząd Główny SPK: deklaracje członkowskie. 1953 - 1993 polski
524 Zarząd Główny SPK: deklaracje członkowskie. 1954 - 1978 polski
525 Zarząd Główny SPK: deklaracje członkowskie. 1955 - 1998 polski
526 Zarząd Główny SPK: deklaracje członkowskie. 1956 - 1999 polski
527 Zarząd Główny SPK: deklaracje członkowskie. 1956 - 2000 polski
528 Zarząd Główny SPK: deklaracje członkowskie, wykazy wydanych legitymacji. 1958 - 2007 polski
529 Zarząd Główny SPK: kartoteka członków, poświadczenia opłat członkowskich. b.d. - b.d. polski
530 Zarząd Główny SPK: kartoteka członków, poświadczenia opłat członkowskich. b.d. - b.d. polski
531 Zarząd Główny SPK: kartoteka członków. b.d. - b.d. polski
532 Zarząd Główny SPK: kartoteka członków. b.d. - b.d. polski
533 Zarząd Główny SPK: dzienniki korespondencyjne. 1959 - 1967 polski
534 Zarząd Główny SPK: dziennik korespondencyjny. 1964 - 1965 polski
535 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe, komunikat, biuletyn. 1952 - 1953 angielski, polski
536 Zarząd Główny SPK: korespondencja, biuletyn, komunikat, listy delagatów na zjazd, protokół, wycinek prasowy. 1952 - 1988 angielski, polski
537 Zarząd Główny SPK: korespondencja, komunikaty, protokół, wycinki prasowe, regulamin. 1952 - 1999 angielski, polski
538 Zarząd Główny SPK: rezolucje, oświadczenia, korespondencja wycinki prasowe, zaproszenia. 1953 - 1992 angielski, polski
539 Zarząd Główny SPK: wycinki prasowe, biuletyny, komunikaty, sprawozdanie, korespondencja, nekrologi, wykazy zmarłych członków. 1953 - 2014 polski
540 Zarząd Główny SPK: broszury KPA, wycinki prasowe, biuletyny, pamiętniki ze zjazdów. 1954 - 2014 angielski, polski
541 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wykazy członków, wycinki prasowe, komunikaty, zestawienia finansowe. 1955 - 2007 angielski, polski
542 Zarząd Główny SPK: zaproszenia, dyplomy, lista odznaczonych, korespondencja. 1957 - 2014 angielski, polski
543 Zarząd Główny SPK: komunikaty, korespondencja, zaproszenia. 1958 - 1958 angielski, polski
544 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe. 1958 - 2007 polski
545 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe, komunikat, biuletyn. 1959 - 1961 polski
546 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki pasowe. 1959 - 2001 angielski, polski
547 Zarząd Główny SPK: korespondencja, wycinki prasowe, biuletyny. 1961 - 1997 angielski, polski
548 Zarząd Główny SPK: korespondencja. 1973 - 1974 angielski
549 Zarząd Główny SPK: zaproszenia na zjazdy SPK, korespondencja, notatki. 1975 - 1999 angielski, polski
550 Zarząd Główny SPK: korespondencja, listy adresowe, notatki, wycinki prasowe, ogłoszenia. 1977 - 2005 angielski, polski
551 Zarząd Główny SPK: zaproszenia, broszura, statuty; wzory dyplomów, sprawozdań, deklaracji, wniosków odzneczeniowych. 1977 - 1990 polski
552 Zarząd Główny SPK: przemówienia, wycinki prasowe, komunikat, korespondencja, rachunki 1980 - 2013 angielski, polski
553 Zarząd Główny SPK: korespondencja, sprawozdania, blianse, broszury, programy uroczystości, wnioski. 1981 - 2011 angielski, polski
554 Zarząd Główny SPK: korespondencja dotycząca pomocy imigrantom, zestawienia finansowe, wykazy osób, oświadczenia, sprawozdanie, protokół. 1985 - 2006 angielski, polski
555 Zarząd Główny SPK: korespondencja z kołami, listy adresowe. 1956 - 1995 polski
556 Zarząd Główny SPK: korespondencja z kołami, wycinki prasowe, sprawozdanie finansowe, protokoły, zestawienia finansowe, komunikaty, notatki. 1956 - 2013  
557 Zarząd Główny SPK: korespondencja z kołami, wycinki prasowe, protokoły z zebrań, sprawozdanie, biletyn, listy adresowe, komunikaty, zestawienia finansowe, listy członków. 1961 - 2011 angielski, polski
558 Zarząd Główny SPK: korespondencja z kołami, wycinki prasowe, sprawozdania finansowe. 1991 - 2012 angielski, polski
559 Zarząd Główny SPK: korespondencja z kołami, komunikaty, wycinki prasowe, listy adresowe, protokoły, sprawozdania, deklarace członkowskie. 1998 - 2013 angielski, polski
560 Zarząd Główny SPK: korespondencja z kołami, deklaracje członkowskie, sprawozdania finansowe, protokoły z zebrań, wycinki prasowe. 1999 - 2014 angielski, polski
561 Zarząd Główny SPK: korespondencja z kołami, wycinki prasowe, rozliczenia, protokły z zebrań. 2001 - 2013 angielski, polski
562 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące połączenia SWAP i SPK: statuty, konstytucje, regulaminy, korespondencja, wycinki prasowe, sprawozdania, protokoły, komunikaty. 1952 - 1986 angielski, polski
563 Zarząd Główny SPK: korespondencja dotycząca opracowania "Historia Federacji", uwagi, kopia opracowania. 1998 - 1998 polski
564 Zarząd Główny SPK, Święto Żołnierza : korespondencja, wycinki prasowe, apele, przemówienia. 1976 - 1990 polski
565 Zarząd Główny SPK, Święto Żołnierza: programy, wycinki prasowe, przemówienia. 1976 - 2002 angielski, polski
566 Zarząd Główny SPK, Święto Żołnierza: programy, przemówienia, apele, wycinki prasowe, korespondencja, notatki. 2000 - 2004 angielski, polski
567 Zarząd Główny SPK, Święto Żołnierza: programy, przemówienia, apele, wycinki prasowe, korespondencja. 2005 - 2010 angielski, polski
568 Zarząd Główny SPK, pomnik Husarza: korespondencja. 1987 - 1987 polski
569 Zarząd Główny SPK: korespondencja w sprawie znaczka na 1000 lecie chrztu Polski, znaczki pocztowe, komunikat. 1961 - 1964 polski
570 Zarząd Główny SPK: korespondencja z KPA, sprawozdania i protokoły KPA. 1962 - 1999 angielski, polski
571 Zarząd Główny SPK: korespondencja z KPA. 1969 - 2013 angielski, polski
572 Zarząd Główny SPK: korespondencja z KPA, sprawozdania i protokoły KPA. 1970 - 2007 angielski, polski
573 Zarząd Główny SPK: korespondencja, materiały informacyjne KPA, sprawozdania i protokoły KPA. 1977 - 2003 angielski, polski
574 III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy: zaproszenia, broszury, opracowania. 2006 - 2007 polski
575 Zarząd Główny SPK. Materiały dotyczące Konferencji Polonia i Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata: korespondencja, protokół. 1974 - 1980 polski
576 Zarząd Główny SPK: korespondencja z Departamentem Stanu USAi Białym Domem. 1961 - 1999 angielski
577 Zarząd Główny SPK: korespondencja z IPN i Urzędem ds. Kombatantów. 1997 - 2014 polski
578 Zarząd Główny SPK: korespondencja z Kościołem w Polsce. 2011 - 2012 polski
579 Zarząd Główny SPK, Project Pole: korespondencja, notatki, wycinki prasowe. 1972 - 1972 angielski, polski
580 Zarząd Główny SPK, komitet gen. Hubnera: korespondencja, wycinki prasowe, listy gości. 1953 - 1953 angielski, polski
581 Zarząd Główny SPK: komunikaty, pisma okólne, korespondencja. 2000 - 2014 angielski, polski
582 Zarząd Główny SPK: korespondencja z oddziałami SPK na świecie. 1975 - 1992 angielski, polski
583 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: sprawozdania, wnioski, korespondencja, komunikaty. 1948 - 1963 angielski, polski
584 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: pisma porocesowe, korespondencja, regulaminy, komunikaty, wycinki prasowe, korespondencja, statuty, wycinki prasowe. 1948 - 2008 angielski, polski
585 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: korespondencja, listy okółne, sprawozdania, wycinki prasowe. 1954 - 1991 polski
586 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: sprawozdania, korespondencja, wniosek, uchwała, instrukcja. 1954 - 1956 polski
587 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: statut, korespondencja, sprawozdania, wnioski, regulamin. 1959 - 1959 angielski, polski
588 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: sprawozdania, uchwała, wycinki prasowe, korespondencja, protokół. 1963 - 1984 polski
589 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: wycinki prasowe, sprawozdania, korespondencja, uwagi, komunikat. 1963 - 1990 angielski, polski
590 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: statut, notatki, uchwała, korespondencja, wycinki prasowe, odezwa. 1964 - 1976 angielski, polski
591 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: wnioski, korespondencja, rozliczenia, sprawozdania, protokół, deklaracja ideowa, komunikaty. 1972 - 1997 angielski, polski
592 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: korespondencja, sprawozdanie finansowe. 1976 - 1989 angielski, polski
593 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: sprawozdania, wycinki prasowe, korespondencja, 1963 - 1990 polski
594 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: broszury, korespondencja, protokły, lista delegatów na zjazd, statuty, sprawozdania, formularze zgłoszeniowe. 2001 - 2006 polski
595 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: komunikaty, przemówienie, uwagi, sprawozdania, protokoły, listy okólne. 1965 - 1985 polski
596 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: korespondencja, biuletyn, protokoły, notatki. 1997 - 2004 polski
597 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: protokół, biuletyny, sprawozdania, komuniakty, korespodnecja, wycinek prasowy. 1961 - 2013 polski
598 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: korespondencja, komunikaty. 1976 - 1992 polski
599 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: komunikaty, sprawozdania, korespondencja. 1993 - 2001 polski
600 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: statuty, sprawozdania, korespondencja. 1956 - 2013 angielski, polski
601 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: korespondencja, zaproszenia, sprawozdania, notatki. 1975 - 2005 angielski, polski
602 Zarząd Główny SPK, materiały dotyczące ZG SPK w Londynie: korespondencja. 1996 - 2013 polski
603 Zarząd Główny SPK: ksiega kasowa. 1971 - 2014 polski
604 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: korespondencja, sprawozdania. zwolnienia z podatku. 1957 - 2011 angielski, polski
605 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: zwolnienia z podatku, korespondencja, notatki, protokół, sprawozdanie, blianse. 1970 - 2013 angielski, polski
606 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: korespondencja. 1972 - 1972 angielski, polski
607 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe kół SPK, korespondencja. 2003 - 2013 polski
608 Zarząd Główny SPK, sprawy finansowe: zestawiania, korespondencja, sprawozdania. 2010 - 2014 angielski, polski
609 Zarząd Główny SPK: broszury, egzemplarze prasy, komunikaty, biuletyny 1953 - 1996 angielski, polski
610 Zarząd Główny SPK: fotografie. 1954 - 1992  
611 Zarząd Główny SPK: nagrania z uroczystosci kombatanckich, film dokumentalny. 1984 - 1993  
612 Zarząd Główny SPK: matryce i stemple metalowe. b.d. - b.d.  
613 Zarząd Główny SPK: matryce i stemple metalowe, pieczęcie. b.d. - b.d.  
614 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork: protokoły z zebrań. 1953 - 1953 polski
615 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork: protokoły z zebrań. 1954 - 1954 polski
616 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork: protokoły z zebrań. 1954 - 1954 polski
617 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork: protokoły z zebrań. 1955 - 1955 polski
618 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork: ksiega protokołów. 1956 - 1956 polski
619 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork: koreposnondencja, protokół, wycinek prasowy. 1953 - 1953 polski
620 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork: ewidencja członków koła, program zadań koła, statut, sprawozdania, protokoły, komunikaty, zaproszenia, korespondencja. 1953 - 1959 angielski, polski
621 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork: korespondencja, wnioski, protokoły, sprawozdania, statut, biuletyny, komunikaty. 1953 - 1959 angielski, polski
622 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork: sprawozdania, korespondencja, protokoły. 1953 - 2005 polski
623 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork: protokoły z zebrań, sprawozdania, korespondencja, listy obecności, zaproszenia, wycinki prasowe. 1955 - 1967 polski
624 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork: korespondencja, sprawozdanie. 1954 - 1999 polski
625 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork: księga członków koła. 1950 - 1957 polski
626 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork: ewidencja członków koła. 1953 - 1959 angielski, polski
627 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork: protokoły, statut, deklaracje członkowskie, komunikat, korespondencja, zaproszenia. 1957 - 1984 angielski, polski
628 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork, sprawy finansowe: księga kasowa. 1952 - 1955 polski
629 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork, sprawy finansowe: księga kasowa. 1954 - 1959 polski
630 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork, sprawy finansowe: księga kasowa, ksiega inwentarzowa. 1954 - 1960 polski
631 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork, sprawy finansowe: księga kasowa. 1971 - 1983 polski
632 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork, sprawy finansowe: księgi kasowe. 1978 - 1978 polski
633 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork, sprawy finansowe: korespondencja, zestawienia, sprawozdanie, broszura. 1953 - 1957 angielski, polski
634 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork, sprawy finansowe: korespondencja, zestawienia, rozliczenia. 1954 - 1955 polski
635 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork, sprawy finansowe: rozliczenia, sprawozdania, korespondencja, notatki. 1954 - 1955 angielski, polski
636 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork, sprawy finansowe: sprawozdania, rozliczenia, korespondencja, notatki, broszury, komunikaty. 1955 - 1960 angielski, polski
637 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork, sprawy finansowe: sprawozdania, protokoły, zestawienia, notatki, korespondencja. 1956 - 1960 polski
638 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork, sprawy finansowe: protokoły, sproawozdania, rozliczenia, korespondencja, komunikaty. 1957 - 1964 angielski, polski
639 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork, sprawy finansowe: sprawozdania, protokoły, zestawienia, rozliczenia, korespondencja. 1957 - 1959 polski
640 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork, sprawy finansowe: rozliczenia, protokoły, korespondencja. 1962 - 1966 angielski, polski
641 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork, sprawy finansowe: sprawozdania, protokoły, rozliczenia, korespondencja. 1961 - 1963 polski
642 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork, sprawy finansowe: sprawozdania, kartoteka skarbnika, zestawienia, korespondencja, wykazy składek, książeczka bankowa. 1968 - 1984 angielski, polski
643 Koło Macierzyste SPK Nowy Jork, sprawy finansowe: rozliczenia, sprawozdanie. 1977 - 1981 polski
644 Koło nr 2 Cleveland: notatki prezesa koła. 1985 - 1985 polski
645 Koło nr 2 Cleveland: księga prokokółowa. 1984 - 1989 polski
646 Koło nr 2 Cleveland: sprawozdania, protokoły, korespondencja, wycinki prasowe, lista członków. 1953 - 2007 polski
647 Koło nr 2 Cleveland: korespondencja, protokoły, sprawozdanie, wycinki prasowe, wykazy członków. 1966 - 2007 polski
648 Koło nr 2 Cleveland: korespondencja, protokoły, wycinki prasowe. 1976 - 1997 angielski, polski
649 Koło nr 2 Cleveland: protokoły, sprawozdania, korespondencja. 1989 - 1991 angielski, polski
650 Koło nr 2 Cleveland: protokoły, sprawozdania, korespondencja. 1992 - 1993 angielski, polski
651 Koło nr 2 Cleveland: protokoły, sprawozdania, korespondencja, listy okólne. 2000 - 2006 polski
652 Koło nr 2 Cleveland: księga obceności na zebraniach miesięcznych. 1970 - 1993 polski
653 Koło nr 2 Cleveland: korespondencja, sprawozdania. 1958 - 1968 angielski, polski
654 Koło nr 2 Cleveland: korespondencja, zestawienie, sprawozdanie , listy okólne, dyplomy. 1968 - 1991 angielski, polski
655 Koło nr 2 Cleveland: sprawozdania, korespondencja. 1991 - 1991 angielski, polski
656 Koło nr 2 Cleveland: sprawozdania, protokoły, korespondencja. 1994 - 1995 angielski, polski
657 Koło nr 2 Cleveland: sprawozdania, protokoły, rozliczenia, korespondencja, listy okólne. 1995 - 2002 angielski, polski
658 Koło nr 2 Cleveland: sprawozdania, korespondencja, broszura. 1995 - 2002 angielski, polski
659 Koło nr 2 Cleveland: sprawozdania. 1999 - 2006 polski
660 Koło nr 2 Cleveland: sprawozdania, korespondencja. 2002 - 2006 angielski, polski
661 Koło nr 2 Cleveland: deklaracje członkowskie. 1960 - 1986 polski
662 Koło nr 2 Cleveland: korespondencja. 1971 - 1972 angielski, polski
663 Koło nr 2 Cleveland: korespondencja, lista członków, zaproszenia. 1984 - 1986 angielski, polski
664 Koło nr 2 Cleveland: korespondencja, broszura. 1985 - 1986 angielski, polski
665 Koło nr 2 Cleveland: korespondencja, broszury. 1985 - 1988 angielski, polski
666 Koło nr 2 Cleveland: księga składek. 1962 - 1992 polski
667 Koło nr 2 Cleveland, sprawy finansowe: księgi kasowe. 1974 - 1984 polski
668 Koło nr 2 Cleveland, sprawy finansowe: księgi kasowe. 1985 - 1991 polski
669 Koło nr 2 Cleveland, sprawy finansowe: księgi kasowe. 1985 - 2002 polski
670 Koło nr 2 Cleveland: księga kasowa. 2003 - 2007 polski
671 Koło nr 2 Cleveland: korespondencja, wycinki prasowe. 1982 - 1997 angielski
672 Koło nr 2 Cleveland, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, sprawozdanie finansowe. 1981 - 1990 angielski, polski
673 Koło nr 2 Cleveland, sprawy finansowe: bilanse, sprawozdania finansowe, korespondencja. 1988 - 1989 angielski, polski
674 Koło nr 2 Cleveland, sprawy finansowe: bilanse, sprawozdania finansowe, zaproszenia, korespondencja. 1990 - 1992 angielski, polski
675 Koło nr 2 Cleveland, sprawy finansowe: bilanse, sprawozdania finansowe, rozliczenia, korespondencja. 1993 - 1994 angielski, polski
676 Koło nr 2 Cleveland, sprawy finansowe: sprawozdanie finansowe, bilanse, zestawienia, rozliczenia, książeczka bankowa. 1995 - 1996 angielski, polski
677 Koło nr 2 Cleveland, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, sprawozdanie finansowe, korespondencja. 1997 - 1997 angielski, polski
678 Koło nr 2 Cleveland, sprawy finansowe: bilanse, rozliczenia, sprawozdanie finansowe, ksiązęczki bankowe, korespondencja. 1998 - 1999 angielski, polski
679 Koło nr 2 Cleveland, sprawy finansowe: bilanse, sprawozdania finansowe. 2000 - 2004 angielski, polski
680 Koło nr 3 Milwaukee: statut, sprawozdania, korespondencja. 1953 - 1973 polski
681 Koło nr 3 Milwaukee: korespondencja. 1953 - 1977 polski
682 Koło nr 3 Milwaukee: korespondencja, pamiętniki ze zjazdów, komunikaty, listy datków. 1956 - 1998 angielski, polski
683 Koło nr 3 Milwaukee: korespondencja, deklaracje członkowskie, pamiętnik ze zjazdu. 1985 - 1993 polski
684 Koło nr 4 Rochester: protokoły z zebrań. 1952 - 2000 polski
685 Koło nr 4 Rochester, walne zjazdy: materiały ze zjazdów, koprespondencja, karty delegatów, notatki, zawiadomienia. 1957 - 1993 polski
686 Koło nr 4 Rochester, materiały organizacyjne: korespondencja, protokół, statut, wytyczne, uchwała, komunikaty, regulamin. 1952 - 1953 angielski, polski
687 Koło nr 4 Rochester: sprawozdania, protokoły, korespondencja, komunikaty, wykaz członków koła, legitymacje. 1952 - 1994 polski
688 Koło nr 4 Rochester: sprawozdania, protokoły, korespondencja, wycinki prasowe, biuletyny, komunikaty. 1953 - 2005 angieslki, polski
689 Koło nr 4 Rochester: sprawozdania, protokół, komunikaty, korespondencja. 1953 - 2004 angielski, polski
690 Koło nr 4 Rochester: rezolucja, protokoły z zebrań. 1954 - 2000 polski
691 Koło nr 4 Rochester: przemówienia na uroczystości kombatanckie 1952 - 1952 polski, niemiecki
692 Koło nr 4 Rochester: listy odznaczonych, listy członków, korespondencja; materiały dotyczące odszkodowań, wycinki prasowe. 1952 - 1995 angielski, polski
693 Koło nr 4 Rochester: korespondencja. 1953 - 1954 angielski, polski
694 Koło nr 4 Rochester: korespondencja. 1953 - 1954 angielski, polski
695 Koło nr 4 Rochester: korespondencja. 1953 - 1954 angielski, polski
696 Koło nr 4 Rochester: korespondencja. 1953 - 1968 angielski, polski
697 Koło nr 4 Rochester: korespondencja. 1954 - 1955 angielski, polski
698 Koło nr 4 Rochester: korespondencja, akty prawne dotycące weteranów, datki na Skarb Narodowy, wycinki prasowe. 1957 - 2003 polski, angielski
699 Koło nr 4 Rochester: korespondencja, ultoki. 1958 - 1958 angielski, polski
700 Koło nr 4 Rochester: korespondencja, zestawienia składek. 1960 - 1961 angielski, polski
701 Koło nr 4 Rochester: korespondencja wychodząca, broszury, ulotki. 1956 - 1958 polski
702 Koło nr 4 Rochester: deklaracje członkowskie. 1952 - 1979 polski
703 Koło nr 4 Rochester: deklaracje członkowskie. 1952 - 1995 polski
704 Koło nr 4 Rochester: deklaracje członkowskie. 1952 - 2001 polski
705 Koło nr 4 Rochester: deklaracje członkowskie. 1953 - 1995 polski
706 Koło nr 4 Rochester: księga członków i kasowa, legitymacje, regulamin. 1973 - 2005 polski
707 Koło nr 4 Rochester, sprawy finansowe: księga kasowa 1952 - 1986 polski
708 Koło nr 4 Rochester, sprawy finansowe: księga kasowa. 1991 - 2003 polski
709 Koło nr 4 Rochester, sprawy finansowe: ksiażeczki bankowe, bilanse, rozliczenia, korespondencja, wycinki prasowe. 1957 - 2003 angielski, polski
710 Koło nr 4 Rochester, sprawy finansowe, rozliczenie pogrzebu St. Mrożka: korespondencja, rozliczenia, listy ofiarodawców. 1960 - 1960 polski
711 Koło nr 4 Rochester, sprawy finansowe: sprawozdanie finansowe, wytyczne do sprawozdań, korespondencja, zwolnienia z podatku. 1963 - 1983 angielski, polski
712 Koło nr 4 Rochester, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, korespondencja, rozliczenia. 1979 - 1999 angielski, polski
713 Koło nr 5 Waterbury: sprawozdania, korespondencja. 1953 - 1965 polski
714 Koło nr 6 Elizabeth: księga protokółowa. 1984 - 1997 polski
715 Koło nr 6 Elizabeth: protokoły, deklaracje członkowskie, książeczka bankowa, korespondencja, wycinki prasowe. 1953 - 1995 angielski, polski
716 Koło nr 6 Elizabeth: protokoły, sprawozdania, listy darczyńców, korespondencja. 1955 - 1998 angielski, polski
717 Koło nr 6 Elizabeth: korespondencja. 1947 - 2005 polski
718 Koło nr 6 Elizabeth: ksiegi kasowe. 1962 - 1998 polski
719 Koło nr 7 Plainfield: ksiega protokołów. 1959 - 1969 polski
720 Koło nr 7 Plainfield: pamiętnik wydany na X-lecie koła, egzemplarze prasy, dyplomy, biuletyn. 1963 - 1980 angielski, polski
721 Koło nr 7 Plainfield: deklaracje członkowskie. 1954 - 1973 polski
722 Koło nr 7 Plainfield, sprawy finansowe: księga kasowa. 1953 - 1974 polski
723 Koło nr 7 Plainfield, sprawy finansowe: księga kasowa. 1953 - 1979 polski
724 Koło nr 7 Plainfield, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, zestawienia, rozliczenia, bilanse, książeczka bankowa, zwolnienia z podatku, korespondencja. 1953 - 1978 angielski, polski
725 Koło nr 7 Plainfield, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, zestawienia, rozliczenia, bilanse, zwolnienia z podatku. 1953 - 1974 angielski, polski
726 Koło nr 7 Plainfield, sprawy finansowe: sprawozdania, korespondencja, zwoleniani z podatku, wykazy członków, rozliczenia. 1953 - 1994 angielski, polski
727 Koło nr 7 Plainfield, sprawy finansowe: korespondencja, zestawnienia finansowe, wykazy członków koła, książeczki bankowe, zwolnienia z podatku. 1953 - 1994 angielski, polski
728 Koło nr 7 Plainfield, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, protokół, rozliczenia, bilanese, korespondencja, zwolnienia z podatku. 1954 - 1988 angielski, polski
729 Koło nr 7 Plainfield, sprawy finansowe: protokoły, sprawozdania finansowe, zestawienia, zwolnienia z podatku, korespondencja, notatki, wycinki prasowe. 1955 - 1996 angielski, polski
730 Koło nr 7 Plainfield, sprawy finansowe: protokół, sprawozdania finansowe, rozliczenia, zestawienia, zwolnienia z podatku, noatki, komunikaty. 1956 - 1982 angielski, polski
731 Koło nr 8 Amsterdam: korespondencja, wycinek prasowy. 1953 - 1956 polski
732 Koło nr 9 New Haven: korespondencja. 1953 - 1954 polski
733 Koło nr 10 Hartford: księga protokołów. 1985 - 1994 polski
734 Koło nr 10 Hartford: protokoły zebrań, sprawozdanie, korespondencja, komunikaty. 1953 - 1976 angielski, polski
735 Koło nr 10 Hartford: sprawozdania, korespondencja, deklaracje członkowskie. 1955 - 1999 polski
736 Koło nr 10 Hartford: sprawozdania, korespondencja. 1954 - 1974 polski
737 Koło nr 10 Hartford, sprawy finansowe: księga kasowa. 1959 - 1987 polski
738 Koło nr 11 New Britain: sprawozdania, korespondencja, protokół, komunikaty, regulamin. 1953 - 1988 polski
739 Koło nr 11 New Britain: korespondencja, protokoły, komunikaty. 1955 - 1992 polski
740 Koło nr 11 New Britain: korespondencja, komunikaty. 1963 - 1970 polski
741 Koło nr 12 Passaic: korespondencja, wycinek prasowy, sprawozdania. 1953 - 1956 polski
742 Koło nr 13 Utica: księgi protokołów, sprawozdania, protokoły, certyfikat inkorporacji, korespondencja, wycinki prasowe, zwolnienie z podatku, rozliczenia, dyplomy. 1953 - 2002 angielski, polski
743 Koło nr 14 Setattle: korespondencja, protokół. 1953 - 1959 polski
744 Koło nr 15 Chciago: protokoły, sprawozdania, korespondencja. 1965 - 1983 polski
745 Koło nr 15 Chciago: protokoły, korespondencja. 1982 - 1991 polski
746 Koło nr 15 Chciago: protokoły, korespondencja. 1990 - 1996 polski
747 Koło nr 15 Chciago: korespondencja, protokoły, komunikaty, sprawozdania, listy ofiarodawców, wycinki prasowe. 1953 - 1998 angielski, polski
748 Koło nr 15 Chciago: korespondencja, rozliczenia, komunikaty, protokoły, dekalracje członkowskie. 1953 - 2013 polski
749 Koło nr 15 Chciago: sprawozdania, protokoły, komunikaty. 1976 - 1994 polski
750 Koło nr 15 Chciago: sprawozdania, protokoły, komunikaty. 1995 - 2004 polski
751 Koło nr 15 Chciago, sprawy finansowe: korespondencja, listy ofiarodawców, zwolnienie z podatku, rozliczenia. 1953 - 1975 angielski, polski
752 Koło nr 16 Albany: księga protokołów. 1957 - 1999 polski
753 Koło nr 16 Albany: księga protokołów. 2000 - 2009 polski
754 Koło nr 16 Albany: księga ksowa, korespondencja, biuletyn. 1952 - 1994 angielski, polski
755 Koło nr 17 Worcester: księga protokołów. 1987 - 2000 polski
756 Koło nr 17 Worcester: protokół, sprawozdania, korespondencja, wycinki prasowe, zwolnienia z podatku, listy ofiarodawców. 1953 - 2006 polski
757 Koło nr 17 Worcester: protokół, korespondencja. 1955 - 2005 polski
758 Koło nr 19 Boston: komunikaty. 1980 - 1988 polski
759 Koło nr 19 Boston: komunikaty, materiały redakcyjne. 1971 - 1976 angielski, polski
760 Koło nr 19 Boston: komunikaty, materiały redakcyjne, korespondencja. 1973 - 1979 angielski, polski
761 Koło nr 19 Boston: komunikaty. b.d. - b.d. polski
762 Koło nr 19 Boston: komunikaty. b.d. - b.d. polski
763 Koło nr 19 Boston: korespondencja, komunikaty. 1967 - 1975 polski
764 Koło nr 19 Boston: korespondencja, wycinki prasowe. 1957 - 1971 polski
765 Koło nr 19 Boston: korespondencja, wycinki prasowe. 1957 - 1984 polski
766 Koło nr 19 Boston: korespondencja, komunikaty. 1980 - 1983 polski
767 Koło nr 19 Boston: korespondencja, sprawozdanie, komunikat. 1953 - 1995 polski
768 Koło nr 19 Boston: korespondencja, komunikaty. 1976 - 1980 polski
769 Koło nr 19 Boston: korespondencja, sprawozdanie, protokół, komunikaty. 1956 - 1996 polski
770 Koło nr 19 Boston: korespondencja, sprawozdanie, protokół, komunikaty. 1956 - 1996 polski
771 Koło nr 19 Boston: wycinki prasowe. 1956 - 1996 angielski, polski
772 Koło nr 19 Boston: sprawozdania, statut i tezy ideowe, wykaz korespondencji, korespondencja, komunikaty. 1973 - 1997 angielski, polski, rosyjski
773 Koło nr 19 Boston: notaki, biuletyn, korespondencja, przemówienia, wnioski odznaczeniowe. 1982 - 1996 polski
774 Koło nr 19 Boston: dokumentacja dotycząca rejestracji koła, wycinek prasowy, wykazy członków, korespondencja, rozliczenia, listy okólne. 1954 - 2003 angielski, polski
775 Koło nr 19 Boston: komunikaty. 1982 - 1986 angielski, polski
776 Koło nr 19 Boston: komunikaty. 1978 - 1982 angielski, polski
777 Koło nr 19 Boston: korespondencja. 1983 - 1985 angielski, polski
778 Koło nr 19 Boston: korespondencja. 1980 - 1983 angielski, polski
779 Koło nr 19 Boston: korespondencja w sprawie odznaczeń, wykazy odznaczonych, wnioski odznaczeniowe, korespondencja. 1972 - 1998 angielski, polski
780 Koło nr 19 Boston: materiały warsztatowe, korespondencja dotycząca broszury, rozliczenia. 1981 - 1982 angielski, polski
781 Koło nr 19 Boston: korespondencja. 1981 - 1987 angielski, polski
782 Koło nr 19 Boston: księgi protokołów. 1953 - 1959 polski
783 Koło nr 19 Boston: księga protokołów. 1963 - 1968 polski
784 Koło nr 19 Boston: korespondencja. 1986 - 1989 angielski, polski
785 Koło nr 19 Boston: korespondencja, pamiętnik. 1971 - 1988 angielski, polski
786 Koło nr 19 Boston: materiały na zjazdy delegatów kół SPK. 1972 - 1988 polski
787 Koło nr 19 Boston: korespondencja i materiały dotyczące współpracy z organizacjami polonijnymi. 1971 - 1989 angielski, polski
788 Koło nr 19 Boston: korespondencja. 1988 - 1990 angielski, polski
789 Koło nr 19 Boston: komunikaty. 1995 - 2001 polski
790 Koło nr 19 Boston: materaiły na zjazdy kół SPK. 1986 - 1992 angielski, polski
791 Koło nr 19 Boston: korespondencja. 1990 - 2003 angielski, polski
792 Koło nr 19 Boston: komunikaty, korespondencja. 1972 - 2000 angielski, polski
793 Koło nr 19 Boston, sprawy organizacyjne: korespondencja, statut, tezy ideowe. 1953 - 1972 angielski, polski
794 Koło nr 19 Boston, Sąd Koleżeński: notatki, korespondencja, protokoły, wyrok, postanowienia ogólnem, uchwała. 1951 - 1958 angielski, polski
795 Koło nr 19 Boston: korespondencja, lista członków, sprawozdania finansowe, wycinki prasowe. 1954 - 2002 angielski, polski
796 Koło nr 19 Boston: protokoły, sprawozdania, listy członków, listy darów. 1955 - 1993 polski
797 Koło nr 19 Boston: korespodencja z innymi organizacjami i osobistościami. 1955 - 1972 angielski, polski
798 Koło nr 19 Boston, sztandar koła: korespondencja, komunikaty. 1963 - 1964 angielski, polski
799 Koło nr 19 Boston, kursy dokształcające: korespondencja. 1955 - 1958 polski
800 Koło nr 19 Boston: korespondencja w sprawie wystąpień antypolskich, wycinki prasowe. 1955 - 1973 angielski, polski
801 Koło nr 19 Boston: korespondencja, listy członków, kosntytucja SWAP, wycinki prasowe, broszury. 1949 - 1991 angielski, polski
802 Koło nr 19 Boston: protokoły z zebrań, korespondencja. 1969 - 1986 angielski, polski
803 Koło nr 19 Boston: protokoły z zebrań, sprawozdania, korespondencja. 1969 - 1986 angielski, polski
804 Koło nr 19 Boston: kroniki koła. 2000 - 2000 polski
805 Koło nr 19 Boston: sprawozdania, korespondencja, zaświadczenia, broszury, korespondencja. 1977 - 2007 angielski, polski
806 Koło nr 19 Boston, walne zebrania: protokoły, sprawozdania, korespondencja. 1954 - 1968 polski
807 Koło nr 19 Boston: protokoły, wykazy osób uczestniczących w uroczystosciach. 1974 - 1991 polski
808 Koło nr 19 Boston: protokoły z zebrań. 1960 - 1967 polski
809 Koło nr 19 Boston, pomoc rodakom w Kraju: korespondencja. 1957 - 1968 angielski, polski
810 Koło nr 19 Boston: deklaracje członkowskie. 1953 - 1972 polski
811 Koło nr 19 Boston: korespondencja, wycinki prasowe, kopie ustaw. 1984 - 1993 polski
812 Koło nr 19 Boston: komunikaty. 1957 - 1978 polski
813 Koło nr 19 Boston: komunikaty. 1971 - 1991 polski
814 Koło nr 19 Boston, sprawy odznaczeń: protokoły, komunikaty, wykazy odznaczonych, wnioski odznaczeniowe, korespondencja. 1960 - 1995 angielski, polski
815 Koło nr 19 Boston: broszura jubileuszowa. 1978 - 1978 angielski, polski
816 Koło nr 19 Boston, sprawy finansowe: sprawozdania, korespondencja, wykazy darczyńców. 1973 - 1984 angielski, polski
817 Koło nr 19 Boston: wycinki prasowe. 1957 - 1987 angielski, polski
818 Koło nr 19 Boston, sprawy personalne: korespondencja, wycinki prasowe. 1957 - 1985 angielski, polski
819 Koło nr 19 Boston, zebrania zarządu: protokoły, sprawozdania, 1969 - 1989 polski
820 Koło nr 19 Boston: kopie dokumentów z okresu II wojny światowej. b.d. - b.d. angielski, polski, rosyjski
821 Koło nr 19 Boston, sprawy finansowe: korespondencja, sprawozdania, zwolnienia z podatku 1970 - 1980 angielski, polski
822 Koło nr 19 Boston: deklaracje członkowskie. 1953 - 1999 angielski, polski
823 Koło nr 19 Boston: listy składek, listy okólne, listy adresowe, korespondencja, regulamin, korespodnecja. 1972 - 1985 angielski, polski
824 Koło nr 20 Portland: protokoły, korespondencja. 1953 - 1957 polski
825 Koło nr 21 Schenectady: korespondecja. 1953 - 1954 polski
826 Koło nr 22 Brooklyn: korespondencja. 1954 - 1954 polski
827 Koło nr 23 Hudson: korespondencja. 1953 - 1954 polski
828 Koło Zbiorcze nr 25: księga kasowa. 1957 - 2010 polski
829 Koło Zbiorcze nr 25: protokoły, koserpondencja. 1953 - 1964 polski
830 Koło Zbiorcze nr 25: korespondencja, wykaz członków, deklaracja członkowska. 1954 - 1969 angielski, polski
831 Koło Zbiorcze nr 25: korespondencja, listy członków, deklaracje członkowskie. 1950 - 1975 polski
832 Koło Zbiorcze nr 25: korespondencja, komunikaty, deklaracje członkowskie, 1954 - 1997 polski
833 Koło Zbiorcze nr 25: korespondencja, deklaracje członkowskie. 1977 - 1994 polski
834 Koło Zbiorcze nr 25: korespondencja. 1976 - 1979 angielski, polski
835 Koło Zbiorcze nr 25: korespondencja. 1980 - 1991 angielski, polski
836 Koło Zbiorcze nr 25: korespondencja. 1967 - 1993 polski
837 Koło nr 26 Perth Amboy: korespondencja. 1953 - 1954 polski
838 Koło nr 27 "Wierność Żołnierska" Chicago: protokoły, korespondencja. 1953 - 1976 angielski, polski
839 Koło nr 28 Hamtramck i Detroit: protokoły, korespondencja, wycinki prasowe. 1953 - 1960 angielski, polski
840 Koło nr 29 Maspeth: protokoły, sprawozdania, korespondencja, wykazy członków, listy ofiarodawców, broszura. 1953 - 1996 angielski, polski
841 Koło nr 30 Battle Creek: protokoły, sprawozdania, korespondencja, książka kasowa, 1953 - 1957 angielski, polski
842 Koło nr 30 Battle Creek: protokoły, sprawozdania, regulaminy, instrukcje, korespondencja, listy kładek, bilanse, deklaracje członkowskie. 1953 - 1957 angielski, polski
843 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: korespondencja, wycinki prasowe, lista członków, pamiętnik ze zjazdu. 1959 - 1996 angielski, polski
844 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: korespondencja. 1975 - 1984 polski
845 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: protokoły, korespondencja, komunikaty. 1984 - 1990 polski
846 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: sprawozdania, korespondencja, komunikaty, listy adresowe, komunikaty, broszury. 1955 - 1999 polski
847 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: protokoły, sprawozdania, korespondencja. 1966 - 1996 polski
848 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: korespondencja, komunikaty, 1953 - 1976 polski
849 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: korespondencja, deklaracje członkowskie, listy adresowe, komunikaty. 1980 - 2007 polski
850 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: korespondencja. 1999 - 2008 angielski, polski
851 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: korespondencja. 1994 - 1995 angielski, polski
852 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: protokół, korespondencja, komunikat. 1964 - 1965 polski
853 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: korespondencja. 1990 - 1998 polski
854 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: komunikat, korespondencja. 2000 - 2001 angielski, polski
855 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: komunikat, korespondencja. 1998 - 2002 angielski, polski
856 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: korespondencja. 2001 - 2009 angielski, polski
857 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: korespondencja. 1989 - 1994 angielski, polski
858 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: komunikaty, wycinki prasowe, notatki. 1954 - 1967 polski
859 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: komunikaty, wycinki prasowe. 1968 - 1978 polski
860 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: komunikaty. 1979 - 1989 polski
861 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: komunikaty. 1990 - 2007 polski
862 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: księgi protokołów. 1982 - 2007 polski
863 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: księga protokołów. 1978 - 1982 polski
864 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: księga protokołów. 1974 - 1978 polski
865 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: księga protokołów. 1964 - 1974 polski
866 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: wycinki prasowe, notatki. 1967 - 2007 polski
867 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: deklaracje członków skreślonych. 1962 - 1993 polski
868 Koło nr 31 im. 2. Korpusu Chicago: deklaracje członków skreślonych. 1968 - 1995 polski
869 Koło nr 32 Baltimore: księga kasowa. 1977 - 2011 polski
870 Koło nr 32 Baltimore: protokoły, sprawozdania, korespondencja, wycinki prasowe, listy ofiarodawców. 1953 - 1993 polski
871 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: księgi kasowe. 1954 - 2007 polski
872 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: zestawienia finansowe, rozliczenia, księga kasowa, 1978 - 2007 angielski, polski
873 Koło nr 33 Buffalo, Komisja Rewizyjna: protokoły, sprawozdania. 1974 - 2007 polski
874 Koło nr 33 Buffalo: korespondencja. 1994 - 2007 angielski, polski
875 Koło nr 33 Buffalo: zarys historyczny, wycinki prasowe. 1954 - 2007 angielski, polski
876 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: księga kasowa. 1965 - 2007 polski
877 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: księga składek członkowskich. 1981 - 2007 polski
878 Koło nr 33 Buffalo: protokoły. 1997 - 2001 polski
879 Koło nr 33 Buffalo: protokoły. 2002 - 2007 polski
880 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: księga kasowa. 1954 - 1979 polski
881 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: księga kasowa. 1979 - 1996 polski
882 Koło nr 33 Buffalo: wycinki prasowe, korespondencja. 1954 - 2007 angielski, polski
883 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: księga kasowa, zestawienia finansowe, korespondencja. 2008 - 2012 angielski, polski
884 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: zestawienia finansowe, rozliczenia, bilanse. 2008 - 2012 angielski, polski
885 Koło nr 33 Buffalo: księga protokołów. 1993 - 1996 polski
886 Koło nr 33 Buffalo: komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe, pamiętniki ze zjazdów. 1984 - 2007 angielski, polski
887 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: zestawienia finansowe, bilanse, rozliczenia. 1984 - 1985 angielski, polski
888 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: zestawienia finansowe, bilanse, rozliczenia. 1986 - 1987 angielski, polski
889 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: zestawienia finansowe, bilanse, rozliczenia. 1988 - 1989 angielski, polski
890 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: zestawienia finansowe, bilanse, rozliczenia. 1990 - 1991 angielski, polski
891 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: zestawienia finansowe, bilanse, rozliczenia. 1992 - 1993 angielski, polski
892 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: zestawienia finansowe, bilanse, rozliczenia. 1994 - 1994 angielski, polski
893 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: zestawienia finansowe, bilanse, rozliczenia. 1980 - 1981 angielski, polski
894 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: zestawienia finansowe, bilanse, rozliczenia. 1982 - 1983 angielski, polski
895 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: zestawienia finansowe, bilanse, rozliczenia. 1979 - 1979 angielski, polski
896 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: zestawienia finansowe, bilanse, rozliczenia. 1995 - 1996 angielski, polski
897 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: zestawienia finansowe, bilanse, rozliczenia. 1997 - 1998 angielski, polski
898 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: zestawienia finansowe, bilanse, rozliczenia. 1999 - 2000 angielski, polski
899 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: zestawienia finansowe, bilanse, rozliczenia. 2001 - 2003 angielski, polski
900 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: zestawienia finansowe, bilanse, rozliczenia. 2004 - 2005 angielski, polski
901 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: zestawienia finansowe, bilanse, rozliczenia. 2006 - 2007 angielski, polski
902 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: księga składek członkowiskich. b.d. - b.d. polski
903 Koło nr 33 Buffalo, sprawy finansowe: sprawozdanie, księga składek członkowskich. 1976 - 1978 polski
904 Koło nr 33 Buffalo: album pamiątkowy na 25-lecie Koła. 1974 - 1974 angielski, polski
905 Koło nr 33 Buffalo: korespondencja, wycinki prasowe, komunikaty. 1953 - 1998 angielski, polski
906 Koło nr 33 Buffalo: korespondencja, komunikaty. 1954 - 1980 angielski, polski
907 Koło nr 33 Buffalo: korespondencja, komunikaty. 1977 - 1987 angielski, polski
908 Koło nr 33 Buffalo: korespondencja, komunikaty. 1954 - 1995 angielski, polski
909 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, protokoły, sprawozdania organizacyjne i finansowe, komunikaty. 1954 - 1954 angielski, polski
910 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, protokoły, sprawozdania organizacyjne i finansowe, komunikaty, wycinki prasowe. 1960 - 2007 angielski, polski
911 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, protokoły, sprawozdania organizacyjne i finansowe, komunikaty, broszury, wycinki prasowe. 1958 - 1995 angielski, polski
912 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1970 - 1989 angielski, polski
913 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, korespondencja, rachunki, wykazy składek. 1973 - 1974 angielski, polski
914 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, komunikaty. 1958 - 1990 angielski, polski
915 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1969 - 1995 angielski, polski
916 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1957 - 1993 angielski, polski
917 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1970 - 1993 angielski, polski
918 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1958 - 1994 angielski, polski
919 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1966 - 1978 angielski, polski
920 Koło nr 34 Pittsburg: dzienniki czynności koła. 1993 - 1994 polski
921 Koło nr 34 Pittsburg: dzienniki czynności koła. 1996 - 1998 polski
922 Koło nr 34 Pittsburg: księga protokołów zebrań. 1956 - 1959 polski
923 Koło nr 34 Pittsburg: księga protokołów zebrań. 1961 - 1962 polski
924 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: księga kasowa. 1954 - 1966 polski
925 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: księga kasowa. 1957 - 1961 polski
926 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: księga kasowa. 1960 - 1973 polski
927 Koło nr 34 Pittsburg: spis akt koła. b.d - b.d polski
928 Koło nr 34 Pittsburg: spis akt koła. b.d - b.d polski
929 Koło nr 34 Pittsburg: spis akt koła. b.d. - b.d. polski
930 Koło nr 34 Pittsburg: dzienniki czynności koła. 1990 - 1990 polski
931 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, komunikaty, wycinki prasowe. 1954 - 1965 angielski, polski
932 Koło nr 34 Pittsburg: protokoły zebrań koła. 1959 - 1962 polski
933 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1989 - 1991 angielski, polski
934 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1956 - 1980 angielski, polski
935 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, wycinki prasowe. Zjazd Światowego Związku Żołnierzy AK: korespondencja, notatki. 1955 - 1992 angielski, polski
936 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, komunikaty. 1956 - 1986 angielski, polski
937 Koło nr 34 Pittsburg, Kongres Polonii Amerykańskiej: korespondencja, notatki, wycinki prasowe. 1958 - 1990 angielski, polski
938 Koło nr 34 Pittsburg, Centrala Towarzystw i Organizacji Polskich: sprawozdanie finansowe, zawiadomienia, korespondencja, odezwy, listy delegatów, wycinki prasowe. 1958 - 1980 angielski, polski
939 Koło nr 34 Pittsburg: biuletyny, wycinki prasowe. 1954 - 1992 angielski, polski
940 Koło nr 34 Pittsburg: biuletyny, wycinki prasowe. 1959 - 1990 angielski, polski
941 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, notatki, kazania, wycinki prasowe. 1979 - 1995 angielski, polski
942 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, teksty modlitw, otatki, broszury, wycinki prasowe. 1941 - 1996 angielski, polski
943 Koło nr 34 Pittsburg, SWAP: korespondencja, wycinki prasowe. 1955 - 1972 angielski, polski
944 Koło nr 34 Pittsburg, PRL: wycinki prasowe. 1959 - 1982 angielski, polski
945 Koło nr 34 Pittsburg: czasopisma polonijne, broszury. 1957 - 1995 angielski, polski
946 Koło nr 34 Pittsburg: wycinki prasowe. 1954 - 1987 angielski, polski
947 Koło nr 34 Pittsburg: "cegiełki" na skarb narodowy, okólnik, egzemplarze prasy polonijnej, broszura, wycinki prasowe. 1953 - 1976 angielski, polski
948 Koło nr 34 Pittsburg: regulaminy koła, wyciąg z instrukcji finansowej, formularze deklaracji członkowskiej, sprawozdania ZG SPK, notatki. 1953 - 1958 polski
949 Koło nr 34 Pittsburg: listy okólne, odezwy, zawiadomienia, komunikaty, przemówienia, wycinki prasowe. 1956 - 1994 angielski, polski
950 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1967 - 1991 angielski, polski
951 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1982 - 1991 angielski, polski
952 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, przemówienia, wycinki prasowe. 1958 - 1982 angielski, polski
953 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1953 - 1991 angielski, polski
954 Koło nr 34 Pittsburg: zawiadomienia, korespondencja, przemówienia, formularze, wycinki prasowe. 1958 - 1984 angielski, polski
955 Koło nr 34 Pittsburg: listy i wykazy członków, korespondencja, notatki, deklaracje członkowskie. 1954 - 1986 angielski, polski
956 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, zaproszenia, broszury egzemplarze prasy, wycinki prasowe. Sprawy finansowe: korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, wycinki prasowe, notatki. 1991 - 1997 angielski, polski
957 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: protokoły, sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1959 - 1959 angielski, polski
958 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1960 - 1960 angielski, polski
959 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1961 - 1961 angielski, polski
960 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1962 - 1962 angielski, polski
961 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1979 - 1980 angielski, polski
962 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki, wycinki prasowe. 1980 - 1981 angielski, polski
963 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1969 - 1969 angielski, polski
964 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1970 - 1971 angielski, polski
965 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1972 - 1972 angielski, polski
966 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1973 - 1973 angielski, polski
967 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1975 - 1975 angielski, polski
968 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1979 - 1979 angielski, polski
969 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1982 - 1982 angielski, polski
970 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1983 - 1983 angielski, polski
971 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1984 - 1984 angielski, polski
972 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1985 - 1985 angielski, polski
973 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1987 - 1987 angielski, polski
974 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, wycinki prasowe, kserokopia "Proroctwa Michaldy". 1955 - 1986 angielski, polski
975 Koło nr 34 Pittsburg: listy okólne, korespondencja, wycinki prasowe. 1953 - 1997 angielski, polski
976 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, wycinki prasowe. 1955 - 1980  
977 Koło nr 34 Pittsburg: broszury, sprawozdanie zjazdu delegatów Stronnictwa Narodowego, wycinki prasowe. 1952 - 1986 angielski, polski
978 Koło nr 34 Pittsburg: protokoły i sprawozdania z zebrań koła, korespondencja; zjad SPK w Chicago, wycinki prasowe, program, broszura, notatki. 1957 - 1997 angielski, polski
979 Koło nr 34 Pittsburg, Komisja Weryfikacyjna: protokoły, listy członkowskie, deklaracje członkowskie. 1954 - 1958 polski
980 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1958 - 1994 angielski, polski
981 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, wycinki prasowe. 1956 - 1990 angielski, polski
982 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1969 - 1994 angielski, polski
983 Koło nr 34 Pittsburg: Związek Polek W Ameryce, listy członkiń, listy adresowe. Sprawozdanie finansowe, dziennik czynności koła, deklaracje członkowskie, lista członków, korespondencja, wycinki prasowe. 1961 - 1994 angielski, polski
984 Koło nr 34 Pittsburg: listy członków, wykazy wydanych legitymacji, broszury, wycinki prasowe. 1961 - 2000 angielski, polski
985 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, komunikaty Rady Koordynujące Polonii Wolnego Świata, wycinki prasowe. 1956 - 1995 angielski, polski
986 Koło nr 34 Pittsburg: listy okólne, korespondencja, notatki dot. akt koła, wycinki prasowe. 1981 - 1997 angielski, polski
987 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1960 - 1963 angielski, polski
989 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: protokoły, sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1964 - 1964 angileski, polski
990 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1965 - 1965 angielski, polski
991 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1966 - 1967 angielski, polski
992 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1968 - 1968 angielski, polski
993 Koło nr 34 Pittsburg, organizacje polonijne: korespondencja, programy uroczystości, listy adresowe, notatki. Komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe. 1958 - 1979 angielski, polski
994 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy odznaczeń: regulaminy, list okólny, wnioski odznaczeniowe, korespondencja, dyplomy, legitymacje, notatki, wycinki prasowe. 1958 - 1986 angielski, polski
995 Koło nr 34 Pittsburg: sprawozdanie finansowe, korespondencja, wiersze patriotyczne. 1989 - 1996 angielski, polski
996 Koło nr 34 Pittsburg: apele, egzemplarz prasy, broszura, wycinki prasowe 1979 - 1993 angielski, polski
997 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, teksty przemówień, lista adresowa, deklaracje członkowskie, egzemplarze prasy. 1960 - 1990 angielski, polski
998 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1974 - 1994 angielski, polski
999 Koło nr 34 Pittsburg: pisam okólne, komuniakaty, korespondencja. 1966 - 1978 angielski, polski
1000 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, biuletyn, wycinki prasowe. 1956 - 1986 angielski, polski
1001 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy inwalidzkie: sprawozdanie finansowe Związku Inwalidów Wojennych PSZ, korespondencja, wycinki prasowe. 1959 - 1987 angielski, polski
1002 Koło nr 34 Pittsburg: apele, odezwy, korespondencja, komunikaty, wycinki prasowe. 1955 - 1984 angielski, polski
1003 Koło nr 34 Pittsburg, Komitet Budowy Pomnika Ofiar Katynia: korespondencja, listy darów, wycinki prasowe. Fundacja sztandarów PSZ na obczyśnie: korespondencja, odezwy, wycinki prasowe. 1960 - 1978 angielski, polski
1004 Koło nr 34 Pittsburg, Polskie Gimnazjum i Liceum Les Ageux, Skarb Narodowy, ZHP, organizacje weterańskie, KPA: konstytucja KPA, materiały informacyjne, apele, korespondencja, wycinki prasowe. 1956 - 1987 angielski, polski
1005 Koło nr 34 Pittsburg: odezwy, komunikaty, korespondencja. 1957 - 1978 angielski, polski
1006 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy inwalidzkie: zestawienia zbiórek, korespondencja. 1962 - 1964 angielski, polski
1007 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy inwalidzkie: zestawienia zbiórek, korespondencja. 1966 - 1987 angielski, polski
1008 Koło nr 34 Pittsburg, Komitet Budowy Pomnika Ofiar Katynia: korespondencja, wycinki prasowe, 1962 - 1979 angielski, polski
1009 Koło nr 34 Pittsburg: porotkoły zebrań miesięcznych. 1972 - 1975 polski
1010 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, wycinki prasowe. 1956 - 1983 angielski, polski
1011 Koło nr 34 Pittsburg: porotkoły zebrań koła. 1954 - 1958 angielski, polski
1012 Koło nr 34 Pittsburg: porotkoły zebrań walnych i nadzwyczajnych, notatki. 1954 - 1961 polski
1013 Koło nr 34 Pittsburg: porotkoły zebrań zarządu i koła. 1989 - 1995 polski
1014 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1960 - 1983 angielski, polski
1015 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe, zwolnienie z podatku: korespondencja, rachuni, rozliczenia, aplikacje o zwolnienie z podatku, instrukcje, zwolnienia od podatku. 1959 - 1985 angielski, polski
1016 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, wycinki prasowe, legitymacja fotografie. 1962 - 1988 angielski, polski
1017 Koło nr 34 Pittsburg: porotkoły zebrań walnych, nadzwyczajnych i zażądu, upoważnienia, korespondencja, notatki. 1963 - 1983 angielski, polski
1018 Koło nr 34 Pittsburg: odezwy, apele, korespondencja, biuletyn "Koleżeńska Więź". 1955 - 1997 angielski, polski
1019 Koło nr 34 Pittsburg: dyplomy, korespondencja. Polskie Koło Śpiewacze, KPA: korespondencja, zapisy nutowe, wycinki prasowe. 1959 - 1993 angielski, polski
1020 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy kombatanckie: korespondencja, notatki. 1954 - 1968 angielski, polski
1021 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, notatki, listy okólne, komunikaty, wycinki prasowe. 1973 - 1999 angielski, polski
1022 Koło nr 34 Pittsburg, Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych: protokół, plan pracy, korespondencja, kominikaty, wycinki prasowe. 1962 - 1995 angielski, polski
1023 Koło nr 34 Pittsburg: porotkoły zebrań zarządu i koła, plany pracy, korespondencja. 1962 - 1991 angielski, polski
1024 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, notatki, wycinki prasowe. 1959 - 1994 angielski, polski
1025 Koło nr 34 Pittsburg, III Walny Zjazd SPK: regulamin obrad, program, komunikat, materiały informacyjne, wycinki prasowe. Sprawozdanie kasowe, wykaz składek,rozliczenia, korespondencja, wycinki prasowe. 1957 - 1979 angielski, polski
1026 Koło nr 34 Pittsburg, biblioteka: korepondencja, wykazy książek. Wycinki prasowe. 1953 - 1981 angielski, polski
1027 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, informacje o działalności koła. 1985 - 1996 angielski, polski
1028 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, wycinki prasowe. 1955 - 1995 angielski, polski
1029 Koło nr 34 Pittsburg, Szkoła Polska SPK w Pittsburgu: sprawozdania, rozliczenia, korespondencja, broszyra, wycinki prasowe. KPA: statut, korespondencja, apele, 1955 - 1982 angielski, polski
1030 Koło nr 34 Pittsburg, Koło Lwowian: korespondencja, kwity, komunikaty, wycinki prasowe. Koło Pań SPK: protokoły zebrań, regulaminy, korespndencja. 1955 - 1987 angielski, polski
1031 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja (J. Giertych), notatki, formularze. 1966 - 1991 angielski, polski
1032 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, wycinki prasowe. 1965 - 1994 angielski, polski
1033 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1958 - 1995 angielski, polski
1034 Koło nr 34 Pittsburg: wykaz składek, korespondencja, wycinki prasowe. 1967 - 1990 angielski, polski
1035 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, 1958 - 1993 angielski, polski
1036 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania, zestawienia, korespondencja, rachunki, rozliczenia finansowe, notatki. 1986 - 1986 angielski, polski
1037 Koło nr 34 Pittsburg: protokoły zebrań, listy odznaczonych, deklaracje członkowskie, spis ksiażek ofiarowanych, korespondencja, komunikat, odezwy, wycinki prasowe. 1954 - 1967 angielski, polski
1038 Koło nr 34 Pittsburg: statut SPK, korespndencja, notatki. Zjaz Walny SPK: sprawozdanie, programy, komunikat, korespondencja. 40-lecie koła: korespondencja. Protokoły zebrań zarzadu i koła. 1957 - 1995 angielski, polski
1039 Kolo nr 34 Pittsburg: korespondencja, listy i wykazy członków, spis parafii polskich, wycinki prasowe. 1958 - 1995 angielski, polski
1040 Kolo nr 34 Pittsburg, Bractwo Polskich Ksieży: protokoły, listy księży, korespondencja, notatki, wycinki prasowe. 1978 - 1996 angielski, polski
1041 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1984 - 1994 angielski, polski
1042 Koło nr 34 Pittsburg: deklaracje członkowskie, rozliczenia, kwity, wykazy składek, wykazy członków, korespondencja. 1954 - 1994 angielski, polski
1043 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy członkowksie: zaświadczenia, kopie dokumentów osobistych, legitymacja, deklaracje członkowskie. 1940 - 1982 angielski, polski
1044 Koło nr 34 Pittsburg, Zjazdy SPK: sprawozdanie, egzemplarze prasy, pamiętniki ze zjazdów, komunikat, kopia opracowania, notatki. 1967 - 1993 angielski, polski
1045 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: protokoły komisji rewizyjnej, protokoły z loterii, wykazy sładek, zestawienia kasowe, rozliczenia, kwity. 1957 - 1957 angielski, polski
1046 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1961 - 1982 angielski, polski
1047 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, wycinki prasowe. Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy: uchwały, materiały informacyjne, broszury. 1958 - 1992 angielski, polski
1048 Koło nr 34 Pittsburg: biuletyn "Krzyż Więź", korespondencja, wycinki prasowe, 1958 - 1996 angielski, polski
1049 Koło nr 34 Pittsburg, Koło b. Żołnierzy AK: korespondencja, kwestionariusze osobowe. 40-lecie Koła: korespondencja, biuletyn. 1965 - 1994 angielski, polski
1050 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, listy składek, zestawienia finansowe, kwity. 1955 - 1956 angielski, polski
1051 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, protokół komisji rewizyjnej, korespondencja, wykazy składek, kwity, 1958 - 1958 angielski, polski
1052 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, wycinki prasowe. 1957 - 1995 angielski, polski
1053 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja, wycinki prasowe. 1954 - 1987 angielski, polski
1054 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1979 - 1998 angielski, polski
1055 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, listy składek, zestawienia finansowe, kwity, korespondencja. 1978 - 1979 angielski, polski
1056 Koło nr 34 Pittsburg, sprawy finansowe: protokoły ze zbiórki na fundusz inwalidzki, sprawozdania finansowe, listy składek, zestawienia finansowe, kwity, korespondencja. 1975 - 1985 angielski, polski
1057 Koło nr 34 Pittsburg: korespondencja. 1966 - 1975 angielski, polski
1058 Koło nr 34 Pittsburg, Katyń: wycniki prasowe. 1972 - 1976 angielski, polski
1059 Koło nr 34 Pittsburg: wycinki prasowe, kopie dokumentów osobistych E. Lewandowskiego. Sąd koleżeński: regulamin, korespondencja. 1954 - 1988 angielski, polski
1060 Koło nr 35 Newark: sprawozdania finansowe, premiminarze budżetowe, bilanse, listy okólny, komunikaty. 2005 - 2006 angielski, polski
1061 Koło nr 35 Newark: komunikaty, sprawozdania finansowe i komisji rewizyjnej, listy okólne, bilanse, korespondencja. 2006 - 2007 angielski, polski
1062 Koło nr 35 Newark: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie prezesa, plan pracy, protokoły zebrań, preliminarz budżetowy, korespondencja, wycinki prasowe. 1955 - 1996 angielski, polski
1063 Koło nr 35 Newark: protokoły z zebrań, sprawozdania ze zbiórek na Fundusz Inawlidzki, korespondcenja, komunikaty. 1955 - 1996 angielski, polski
1064 Koło nr 35 Newark: korespondencja, komunikaty, deklaracja członkowska. 1981 - 1993 angielski, polski
1065 Koło nr 35 Newark: sprawozdania finansowe, deklaracja członkowska, sprawozdania ze zbiórek na Fundusz Inawlidzki korespondencja, komunikaty, lista członków koła, wycinki prasowe. 1955 - 1998 angielski, polski
1066 Koło nr 35 Newark: kronika koła. 1955 - 1969 polski
1067 Koło nr 35 Newark: album fotograficzny. 1955 - 1993 polski
1068 Koło nr 35 Newark: sprawozdanie prezesa i Komisji Rewizyjnej, preliminarz budżetowy, listy okólne, korespondencja, komunikaty. 2003 - 2004 angielski, polski
1069 Koło nr 35 Newark: statut koła, protokoły zebrań, korespondencja, listy członków koła, komunikaty. 1994 - 2005 angielski, polski
1070 Koło nr 35 Newark: sprawozdanie prezesa i Komisji Rewizyjnej, sprawozdania finansowe, bilanse, listy okólne, korespondencja, komunikaty. 2005 - 2005 angielski, polski
1071 Koło nr 35 Newark: księga kasowa. 1963 - 2005 polski
1072 Koło nr 35 Newark: rozliczenie składek członkowskich. 1963 - 1971 polski
1073 Koło nr 35 Newark: raporty z zebrań zarzadu, komunikaty, korespondencja, rozliczenia, lista członków, sprawozdanie prezesa i Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie finansowe, protokół zebrania, wycinki prasowe. 2001 - 2001 angielski, polski
1074 Koło nr 35 Newark: protokół zebrania, sprawozdania skarbnika, raporty z zebrań zarządu, wycinki prasowe, korespondencja, komunikaty, lista członków, wnioski odznaczeniowe i awansowe. 2002 - 2002 angielski, polski
1075 Koło nr 35 Newark: sprawozdanie ze zbiórki na fundusz inwalidzki, komunikaty, korespondencja, listy okólne. 1984 - 1990 polski, angielski
1076 Koło nr 35 Newark: protokoły i sprawozdania z zebrań, korespondencja, komunikaty. 1981 - 1988 angielski, polski
1077 Koło nr 35 Newark: sprawozdania, korespondencja, komunikaty, 1980 - 1985 angielski, polski
1078 Koło nr 35 Newark: protokoły z zebrań, sprawozdania ze zbiórki na fundusz inwalidzki, sprawozdania z zebrań, korespondencja, sprawozdania finansowe, komunikaty, wnioski odznaczeniowe. 1981 - 1994 angielski, polski
1079 Koło nr 35 Newark: protokoły i sprawozdania z zebrań, sprawozdanie ze zbiórki na fundusz inwalidzki, komunikaty, korespondencja, listy okólne, wnioski odznaczeniowe. 1984 - 2001 angielski, polski
1080 Koło nr 35 Newark: protokoły i sprawozdania z zebrań, 1960 - 1970 polski
1081 Koło nr 35 Newark: protokoły, sprawozdania i raporty z zebrań, sprawozdania prezesa i Komisji Rewizyjnej, komunikaty, korespondencja. 1997 - 2000 angielski, polski
1082 Koło nr 35 Newark: protokoły, sprawozdania i raporty z zebrań, sprawozdania ze zbiórki na fundusz inwalidzki, wnioski odznaczeniowe, komunikaty, korespondencja. 1984 - 1998 angielski, polski
1083 Koło nr 35 Newark: protokoły i sprawozdania z zebrań, sprawozdania kasowe, preliminarze budżetowe, sprawozdanie komisji rewizyjnej, korespondencja. 1978 - 1985 angielski, polski
1084 Koło nr 35 Newark: protokoły i raporty z zebrań, korespondencja, wnioski awansowe, komunikaty, rozliczenia, lista członków. 1997 - 2000 angielski, polski
1085 Koło nr 35 Newark: protokoły, raporty i sprawozdania z zebrań, preliminarz budżetowy, korespondencja, 1955 - 1988 angielski, polski
1086 Koło nr 35 Newark: protokoły i sprawozdania z zebrań, korespondencja, komunikaty. 1960 - 1990 angielski, polski
1087 Koło nr 35 Newark: sprawozdania prezesa, protokoły z zebrań, rezolucja, preliminarze budżetowe, korespondencja, notatki, komunikaty. 1956 - 1996 angielski, polski
1088 Koło nr 35 Newark: protokoł z zebrania, sprawozdanie zarządu SPK, korespondencja, listy okólne. 1959 - 1999 angielski, polski
1189 Koło nr 40 Perth Amboy: księga protokołów. 1976 - 1977 polski
1090 Koło nr 35 Newark: sprawozdania prezesa, z zebrań, kasowe, ze zbiórki na fundusz inwalidzki i komisji rewizyjnej, preliminarze budżetowe, korespondencja. 1990 - 1999 angielski, polski
1091 Koło nr 35 Newark: protokoły i sprawozdania z zebrań, korespondencja, notatki, komunikaty, wykazy zaległych składek, szkice historii koła, listy okólne, wycinki prasowe. 1983 - 1997 angielski, polski
1092 Koło nr 35 Newark: sprawozdania ze zbiórki na fundusz inalidzki, korespondencja, komunikat, wnioski odznaczeniowe. 1988 - 1998 angielski, polski
1093 Koło nr 35 Newark: sprawozdanie prezesa, finansowe oraz ze zbiórki na fundusz inwalidzki, korespondencja, listy okólne, notatki, teksty przemówień. 1988 - 1997 angielski, polski
1094 Koło nr 35 Newark, sprawy finansowe: protokół z zebrania, preliminarze budżetowe, listy członków, sprawozdania finansowe, zestawienia finansowe, listy zbiórek na fundusz inwalidzki, kwity, notatki, korespondencja. 1956 - 1993 angielski, polski
1095 Koło nr 35 Newark, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, sprawozdania komisji rewizyjnej, kwity, bilanse, korespondencja. 1996 - 2004 angielski, polski
1096 Koło nr 35 Newark, sprawy finansowe: sprawozdania kasowe, bilanse, kwity, notatki, korespondencja. 1998 - 1999 angielski, polski
1097 Koło nr 35 Newark, sprawy finansowe: sprawozdania kasowe, bilanse, kwity, notatki, korespondencja. 2000 - 2000 angielski, polski
1098 Koło nr 35 Newark, sprawy finansowe: sprawozdania kasowe, bilanse, zestawienia, kwity, notatki, korespondencja. 2001 - 2002 angielski, polski
1099 Koło nr 35 Newark: statut, biuletyn, korespondencja, notatki dot. historii koła, wykaz członków, deklaracje człownkowskie. 1955 - 1994 angielski, polski
1100 Koło nr 35 Newark: sprawozdania, statuty, korespondencja, komunikaty. 1984 - 1998 angielski, polski
1101 Koło nr 35 Newark: sprawozdanie komisji rewizyjnej, protokoły z zebrania, korespondencja, wnioski odznaczeniowe, zestawienia finansowe. 1980 - 2001 angielski, polski
1102 Koło nr 35 Newark: protokół z zebrania, lista zbiórek na fundusz inwalidzki, materiały dot. historii koła, korespondencja, wycinki prasowe, broszura. 1965 - 1996 angielski, polski
1103 Koło nr 35 Newark: deklaracje członkowskie. 1955 - 1998 polski
1104 Koło nr 35 Newark, sprawy finansowe: bilanse, kwity, notatki. 1991 - 1992 angielski, polski
1105 Koło nr 35 Newark, sprawy finansowe: sprawozdanie z zebrania, korespodnecja, bilanse, kwity. 1993 - 1995 angielski, polski
1106 Koło nr 35 Newark, sprawy finansowe: bilanse, kwity. 1994 - 1995 angielski, polski
1107 Koło nr 35 Newark, sprawy finansowe: bilanse, kwity. 1996 - 1997 angielski, polski
1108 Koło nr 35 Newark: protokół z zberania, sprawozdania i listy zbiórek na fundusz inwalidzki, rozliczenia, korespondencja, regulamin odznaki honorowej, notatki. 1984 - 1997 angielski, polski
1109 Koło nr 35 Newark: protokoły z zebrań, sprawozdania prezesa i komisji rewizyjnej, preliminarze budżetowe, sprawozdanie kasowe, listy członków, korespondencja, notatki. Dom Kombatanta: korespondencja, kwity, rozliczenia, raprty, 1962 - 2000 angielski, polski
1110 Koło nr 35 Newark, wejście Polski do NATO: korespondencja, materiały informacyjne, wycinki prasowe. 1994 - 1996 angielski, polski
1111 Koło nr 35 Newark: protokoły z zebrań, sprawozdanie, komunikaty, wycinki prasowe. 1961 - 1973 angielski, polski
1112 Koło nr 35 Newark: statut, protokół zebrania, sprawozdania, raport, korespondencja, wykazy członków, komunikat, wycinki prasowe. 1958 - 1968 angielski, polski
1113 Koło nr 35 Newark: protokół z zebrania, sprawozdanie prezesa i kasowe, sprawozdania ze zbiórki na fundusz inwalidzki, korespondencja, lista członków, preliminarze budżetowe, komunikaty. 1961 - 1996 angielski, polski
1114 Koło nr 35 Newark: sprawozdanie koła, sprawozdanie kasowe i ze zbiórki na fundusz inwalidzki, sprawozdania prezesa, rozliczenia, korespondencja, komunikat, notatki, wycinki prasowe. 1992 - 2000 angielski, polski
1115 Koło nr 35 Newark: sprawozdanie prezesa, regulamin odznaki honorowej, korespondencja, 1998 - 1998 angielski, polski
1116 Koło nr 35 Newark: sprawozdania prezesa, rozliczenia, korespondencja. 1996 - 1999 angielski, polski
1117 Koło nr 35 Newark: fotografie, karty pocztowe. 1980 - 2005 polski
1118 Koło nr 35 Newark: protokół zebrania, rozliczenie zbiórki na fundusz inwalidzki, broszury, listy członków, korespondencja, komunikaty. 1965 - 1997 angielski, polski
1119 Koło nr 35 Newark: sprawozdanie prezesa, sprawozdania ze zbiórki na fundusz inwalidzki, korespondencja, komunikaty, notatki. 1966 - 1998 angielski, polski
1120 Koło nr 35 Newark: rozliczenia finansowe, korespondencja. 1965 - 1966 angielski, polski
1121 Koło nr 35 Newark: statut, korespondencja, regulamin odznaki, wykazy członków, wycinki prasowe. 1957 - 1985 angielski, polski
1122 Koło nr 35 Newark: statut, sprawozdania komisji rewizyjnej, sprawozdanie kasowe, rozliczenia, korespondencja, komunikaty, wycinki prasowe. 1983 - 2004 angielski, polski
1123 Koło nr 35 Newark: regulamin biblioteki, sprawozdania z uroczystości, korespondencja, komunikaty, wycinki prasowe. 1956 - 1964 angielski, polski
1124 Koło nr 45 Nassau: sprawozdania z zebrań, listy członków, listy okólne, deklaracje członkowskie, korespondencja. 1963 - 2007 angielski, polski
1125 Koło nr 35 Newark, sprawy finansowe: sprawozdania kasowe, listy członków, książeczka bankowa, korespondencja, kwity, notatki. 1967 - 1977 angielski, polski
1126 Koło nr 35 Newark: korespondencja, notatki. 1977 - 1997 angielski, polski
1127 Koło nr 35 Newark: protokół z zebrania, korespondencja, notatki, wycinki prasowe, komunikaty. 1993 - 1996 angielski, polski
1128 Koło nr 36 Philadelphia, sprawy członkowskie: statut SPK, regulamin Sądu Koleżeńskiego SPK, lista członków, kartoteka członkwów, kwity, notatki, książeczki bankowe, korespondencja. 1966 - 1997 anagielski, polski
1129 Koło nr 36 Philadelphia: korespondencja. 1990 - 1993 angielski, polski
1130 Koło nr 36 Philadelphia: lista członków, korespondencja. Sprawy finansowe: rozliczenia podatku, instrukcja, korepsondencja, bilanse. 1977 - 1990 angielski, polski
1131 Koło nr 36 Philadelphia: listy okólne, komunikaty, korespondencja, broszura, kwity. 1965 - 1993 angelski, polski
1132 Koło nr 36 Philadelphia, KPA: korespondencja. Polish American Heritage Month: zaproszenia, korespondencja. 1989 - 1991 angielski, polski
1133 Koło nr 36 Philadelphia, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, zestawienia, korespondencja, kwity. 1978 - 1979 angielski, polski
1134 Koło nr 36 Philadelphia, zjazdy walne SPK: korespondencja, przemówienie, rezolucja, regulamin obrad, sprawozdanie. 1960 - 1983 polski
1135 Koło nr 36 Philadelphia: instrukcja, regulaminy, korespondencja, broszury. 1953 - 1989 angielski, polski
1136 Koło nr 36 Philadelphia: sprawozdania organizacyjne, korespondencja. 1977 - 1987 angielski, polski
1137 Koło nr 36 Philadelphia: korespondencja. 1978 - 1979 angielski, polski
1138 Koło nr 36 Philadelphia: protokół z rozprawy sądu koleżeńskiego, sprawozdanie z zebrania wyobrczego, korespondencja, lista członków, wycinki prasowe. 1963 - 1983 angielski, polski
1139 Koło nr 36 Philadelphie: wykazy członków, korespondencja, broszura, notatki. 1978 - 1985 angielski, polski
1140 Koło nr 36 Philadelphia: korespondencja, broszura. 1976 - 1996 angielski, polski
1141 Koło nr 36 Philadelphia: korespondencja, notatki. 1983 - 1998 angielski, polski
1142 Koło nr 36 Philadelphia: korespondencja, egzmaplarze prasy. 1980 - 1990 angielski, polski
1143 Koło nr 36 Philadelphia: korespondencja, deklaracje członkowskie, broszury. 1962 - 1997 angielski, polski
1144 Koło nr 36 Philadelphia: protokoły i sprawozdania z zebrań. 1974 - 1988 polski
1145 Koło nr 36 Philadelphia, sprawy finansowe: księga kasowa. 1966 - 1996 polski
1146 Koło nr 36 Philadelphia, sprawy członkowskie: deklaracje członków skreślonych. 1952 - 1976 polski
1147 Koło nr 36 Philadelphia, sprawy członkowskie: deklaracje członków skreślonych. 1953 - 1968 polski
1148 Koło nr 36 Philadelphia, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, korespondencja, kwity. 1981 - 1996 angielski, polski
1149 Koło nr 36 Philadelphia, sprawy członkowskie: legitymacje, listy członków, deklaracje członkowskie, korespondencja, notatki. 1977 - 1995 angielski, polski
1150 Koło nr 36 Philadelphia, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, kwity, notatki. 1977 - 1980 angielski, polski
1151 Koło nr 36 Philadelphia: broszury, zaproszenia, broszury. Sprawy finansowe: sprawozdanie, rachunki, korespondencja, kwity. 1978 - 1982 angielski, polski
1152 Koło nr 36 Philadelphia: korespondencja, broszury. 1953 - 2002 angielski, polski
1153 Koło nr 36 Philadelphia: korespondencja. 1955 - 1975 angielski, polski
1154 Koło nr 36 Philadelphia: sprawozdanie, listy członków, korespondencja, brosuzra. 1955 - 1999 angielski, polski
1155 Koło nr 37 Washington DC: statut, bialnse, rozliczenia, korespondencja, komunikaty. 1974 - 1992 angielski, polski
1156 Koło nr 37 Washington DC: sprawozdanie prezesa, korespondencja, komunikaty. 1961 - 1993 angielski, polski
1157 Koło nr 37 Washington DC: sprawozdania finansowe, statut, korespondencja. 1955 - 1975 angielski, polski
1158 Koło nr 38 Chicopee: korespondencja, lista członków, wycinki prasowe. 1956 - 2004 angielski, polski
1159 Koło nr 38 Chicopee: sprawozdania finansowe, korespondencja, lista członków. 1956 - 2004 angielski, polski
1160 Koło nr 39 Greenpoint: lista członków, korespondencja. 1956 - 1975 angielski, polski
1161 Koło nr 39 Greenpoint: statut, sprawozdanie, rozliczenie finansowe, korespondencja, listy członków, biuletyn. 1960 - 1998 angielski, polski
1162 Koło nr 39 Greenpoint: protokoły z zebrań, protokoły komisji rewizyjnej, sprawozdanie finansowa, korespondencja. 1958 - 1973 angielski, polski
1163 Koło nr 39 Greenpoint: protokoły z zebrań, sprawozdania finansowe, listy członków, korespondencja, biuletyn. 1963 - 1998 angielski, polski
1164 Koło nr 40 Perth Amboy: protokół z zebrania, zwolnienia z podatku, korespondencja. 1961 - 1998 angielski, polski
1165 Koło nr 40 Perth Amboy: księga protokołów. 1975 - 1975 polski
1166 Koło nr 40 Perth Amboy: protokoły z zebrań, komunikaty, biuletyny. 1974 - 1974 angielski, polski
1167 Koło nr 40 Perth Amboy: listy czlonków, protokoły z zebrań, korespondencja, wycinki prasowe. 1969 - 1976 angielski, polski
1168 Koło nr 40 Perth Amboy: sprawozdania i protokoły z zebrań, korespondencja, listy członków, wycinki prasowe. 1968 - 1993 angielski, polski
1169 Koło nr 40 Perth Amboy: protokół z zebrania, protokół komisji rewizyjnej, sprawozdania finansowe, korespondencja, broszura, wycinki prasowe. 1973 - 1989 angielski, polski
1170 Koło nr 40 Perth Amboy: lista członków, zestawienia finansowe, korespondencja. 1983 - 1992 angielski, polski
1171 Koło nr 40 Perth Amboy: statut samopomocy koleżeńskiej, protokoły komisji rewizyjnej, zestawienia finansowe, korespondencja. 1965 - 1981 angielski, polski
1172 Koło nr 40 Perth Amboy: legitymacje, statut, fotografie, wycinki prasowe. 1961 - 1988 angielski, polski
1173 Koło nr 40 Perth Amboy: protokoły z zebrań, korespondencja, listy członków. 1965 - 1971 angielski, polski
1174 Koło nr 40 Perth Amboy: zestawienia finansowe, protokoły z zebrań, korespondencja, komunikaty. 1962 - 2005 angielski, polski
1175 Koło nr 40 Perth Amboy: protokoły z zebrań, korespondencja, lista członków koła. 1977 - 2006 angielski, polski
1176 Koło nr 40 Perth Amboy: korespondencja. 1980 - 1985 angielski, polski
1177 Koło nr 40 Perth Amboy: wnioski odznaczeniowe, korespondencja. 1979 - 1984 angielski, polski
1178 Koło nr 40 Perth Amboy: protokoły z zebrań, korespondencja. 1975 - 1993 angielski, polski
1179 Koło nr 40 Perth Amboy: protokoły z zebrań, sprawozdania sekretarza i skarbnika, listy członków, korespondencja. 1976 - 1985 angielski, polski
1180 Koło nr 40 Perth Amboy: księga protokołów. 1973 - 1974 polski
1181 Koło nr 40 Perth Amboy: sprawozdanie komisji, apele poległych, programy uroczystości, korespondencja, broszura, notatki, wycinki prasowe. 1977 - 2006 angielski, polski
1182 Koło nr 40 Perth Amboy: protokoły z zebrań, listy członków, korespondencja, komunikat, notatki. 1971 - 1984 angielski, polski
1183 Koło nr 40 Perth Amboy: protokół z zebrania, sprawoadania prezesa, korespondencja, lista członków, komunikaty, 1996 - 2007 angielski, polski
1184 Koło nr 40 Perth Amboy: protokoły z zebrań. 1977 - 1982 angielski, polski
1185 Koło nr 40 Perth Amboy: księga protokołów. 1975 - 1976 polski
1186 Koło nr 40 Perth Amboy: księga protokołów. 1975 - 1976 polski
1187 Koło nr 40 Perth Amboy: księga protokołów. 1976 - 1976 polski
1188 Koło nr 40 Perth Amboy: sprawozdanie sekretarza, rozliczenia finanasowe, notatki, legitymacje, korespondecja. 1961 - 1988 angielski, polski
1190 Koło nr 40 Perth Amboy: sprawozdanie finansowe, ksiega gości, korespondencja, broszury, komunikat, wycinki prasowe. 1966 - 2001 angielski, polski
1191 Koło nr 40 Perth Amboy: deklaracje członkowskie, korespondencja, wycinki prasowe. 1961 - 1986 angielski, polski
1192 Koło nr 40 Perth Amboy: deklaracje członkowskie. 1959 - 1986 polski
1193 Koło nr 40 Perth Amboy: księga protokołów. 1961 - 1965 angielski
1194 Koło nr 40 Perth Amboy: statut samopomocy koleżeńskiej, protokoły z zebrań. 1963 - 1971 angielski, polski
1195 Koło nr 40 Perth Amboy: księga protokołów. 1973 - 1973 polski
1196 Koło nr 40 Perth Amboy: protokoły z zebrań, 1965 - 1969 polski
1197 Koło nr 40 Perth Amboy: korespondencja, legitymacje, broszura. 1967 - 1995 angielski, polski
1198 Koło nr 40 Perth Amboy: album fotograficzny, wycinki prasowe. 1961 - 1977 angielski, polski
1199 Koło nr 41 Grand Rapids: zwolnienia z podatków, korespondencja, komunikat. 1960 - 1965 angielski, polski
1200 Koło nr 42 Minneapolis: protokoły z zebrań, korespondencja, wycinki prasowe. 1962 - 1982 angielski, polski
1201 Koło nr 43 Los Angeles: protokoły z zebrań, korespondencja, komunikaty. 1963 - 2007 angielski, polski
1202 Koło nr 43 Los Angeles: protokół z zebrania, korespondencja. 1963 - 1966 angielski, polski
1203 Koło nr 43 Los Angeles: komunikaty, korespondencja. 1967 - 1976 angielski, polski
1204 Koło nr 43 Los Angeles: protokoły z zebrań, korespondencja, lista członków, biuletyn. 1965 - 2007 angielski, polski
1205 Koło nr 44 San Diego: korespondencja. 1962 - 1973 angielski, polski
1206 Koło nr 44 San Diego: sprawozdania z zebrań, sprawozdania finansowe, listy członków, korespondencja, opracowanie dot. koła, komunikaty, wycinki prasowe. 1963 - 1973 angielski, polski
1207 Koło nr 44 San Diego, sprawy finansowe: księga kasowa, rozliczenia. 1963 - 1972 polski
1208 Koło nr 44 San Diego: deklaracje członkowskie, zwolnienia z podatku, korespondencja. 1960 - 1972 angielski, polski
1209 Koło nr 44 San Diego, sprawy finansowe: sprawozdania finansowe, rozliczenia finansowe, kwity, korespondencja. 1963 - 1975 angielski, polski
1210 Koło nr 45 Nassau: księga protokołów. 1974 - 1985 angielski
1211 Koło nr 45 Nassau: księga protokołów. 1985 - 1994 polski
1212 Koło nr 45 Nassau: księga protokołów. 1994 - 2005 polski
1213 Koło nr 45 Nassau: korespondencja. 2003 - 2006 angielski, polski
1214 Koło nr 45 Nassau: legitymacje, korespondencja, apele poległych, nekrologi. 1945 - 2006 angielski, polski
1215 Koło nr 45 Nassau: zaproszenia, fotografie. 1973 - 1998 angielski, polski
1216 Koło nr 45 Nassau: album ze światowego zjazdu kombatantów w Polsce. 1991 - 1992 angielski, polski
1217 Koło nr 45 Nassau: album fotograficzny. 1984 - 1990 polski
1218 Koło nr 45 Nassau: album fotograficzny. 2003 - 2003 polski
1219 Koło nr 45 Nassau: album fotograficzny. 1979 - 1984 polski
1220 Koło nr 45 Nassau: album fotograficzny. 1977 - 1979 polski
1221 Koło nr 45 Nassau: korespondencja, programy uroczystości, zaproszenia, fotografie, wycinki prasowe, broszura. 1974 - 1992 angielski, polski
1222 Koło nr 45 Nassau: fotografie, notatki. 1964 - 1973 polski
1223 Koło nr 45 Nassau: statut, sprawozdania, korespondencja. 1973 - 2005 angielski, polski
1225 Koło nr 45 Nassau: porządki zebrań, korespondencja. 1997 - 2006 angielski, polski
1226 Koło nr 45 Nassau: sprawozdanie finansowe, korespondencja, listy okólne, broszury. 1981 - 2007 angielski, polski
1227 Koło nr 45 Nassau, sprawy finansowe: sprawozdanie finansowe, rozliczenia finansowe, kwity, wycinki prasowe. 1977 - 2006 angielski, polski
1228 Koło nr 45 Nassau: miesięcznik informacyjny "Lina". 1973 - 1976 polski
1229 Koło nr 45 Nassau: wnioski odznaczeniowe, korespondencja. 1989 - 2003 angielski, polski
1230 Koło nr 45 Nassau: księga protokołów. 1964 - 1974 polski
1231 Koło nr 45 Nassau, zjazd SPK w Chicago: sprawozdanie, korespondencja, notatki. Krzyż Zesłańców Sybiru: wnioski odznaczeniowe. Doylestown: memoranda, korespondencja, notatki, biuletyn. 2006 - 2006 angielski, polski
1232 Koło nr 45 Nassau: album fotograficzny. 1946 - 2003 angielski, polski
1233 Koło nr 45 Nassau: protokół z zebrania, korespondencja, kwestionariusze osobowe, kopie dokumentów osobistych. 1966 - 2006 angielski, polski
1234 Koło nr 45 Nassau: notatki, wycinki prasowe, fotografie. 1965 - 1974 angielski, polski
1235 Koło nr 46 Miami: listy członków, korespondencja. 1964 - 1997 angielski, polski
1236 Koło nr 47 Denver: korespondencja, deklaracja członkowska, broszury, wycinki prasowe. 1965 - 1991 angielski, polski
1237 Koło nr 48 Chester: statut, listy członków, korespondencja. 1969 - 2003 angielski, polski
1238 Koło nr 48 Chester: ksiega protokołów. 1987 - 2003 polski
1239 Koło nr 48 Chester: ksiega protokołów. 1970 - 1981 polski
1240 Koło nr 48 Chester: ksiega protokołów. 1982 - 1987 polski
1241 Koło nr 48 Chester, sprawy finansowe: rozliczenie składek. 1970 - 1982 polski
1242 Koło nr 48 Chester, sprawy finansowe: księga kasowa. 1982 - 1997 polski
1243 Koło nr 48 Chester: legitymacja, wykazy członków, korespondencja, biuletyn, kwity. 1976 - 2001 angielski, polski
1244 Koło nr 48 Chester: sprawozdania organizacyjne i finansowe, korespondencja, wycinki prasowe, kopie dokumentów osobistych, rozliczenia finansowe, notatki, kwity. 1976 - 1995 angielski, polski
1245 Koło nr 48 Chester: sprawozdania, lista członków, listy okólne, komunikaty, korespondencja. 1970 - 1975 angielski, polski
1246 Koło nr 48 Chester: wnioski odznaczeniowe, wykaz człownków, korespondencja, statut, regulamin, deklaracje członkowskie. 1965 - 1993 angielski, polski
1247 Koło nr 49 San Francisco: korespondencja. 1995 - 1996 angielski, polski
1248 Koło nr 49 San Francisco: korespondencja. 1994 - 1999 angielski, polski
1249 Koło nr 49 San Francisco: protokoły z zebrania, sprawozdania zarządu, deklaracje członkowskie, listy członków, korespondencja. 1991 - 1992 angielski, polski
1250 Koło nr 49 San Francisco: lista członków, korespondencja, notaki. 1989 - 1990 angielski, polski
1251 Koło nr 49 San Francisco: protokoły z zebrań, sprawozdania organizacyjne, deklaracje członkowskie, lista członków, korespondencja, komunikaty, wycinki prasowe. 1990 - 1991 angielski, polski
1252 Koło nr 49 San Francisco: protokoły z zebrań, sprawozdania organizacyjne, lista członków, korespondencja, komunikaty, notaki. 1992 - 1993 angielski, polski
1253 Koło nr 49 San Francisco: protokół z zebrania, sprawozdania zarządu, korespondencja, komunikaty. 1988 - 1989  
1254 Koło nr 49 San Francisco: statut, korespondencja, komunikaty. 1971 - 1996 angielski, polski
1255 Koło nr 49 San Francisco: protokół i sprawozdanie z zebrania, listy członków, korespondencja, komunikaty. 1983 - 1998 angielski, polski
1256 Koło nr 49 San Francisco: lista członków, korespondencja, komunikaty. 1992 - 1994 angielski, polski
1257 Koło nr 49 San Francisco: protokoły i sprawozdanie z zebrań, korespondencja, komunikaty. 1988 - 1992 angielski, polski
1258 Koło nr 49 San Francisco: korespondencja, komunikaty, broszura. 1976 - 1988 angielski, polski
1259 Koło nr 49 San Francisco: deklaracje zmarłych członków, dokumenty osobiste. 1971 - 1990 angielski, polski
1260 Koło nr 49 San Francisco: protokoły i sprawozdania z zebrań, lista członków korespondencja, komunkaty. 1993 - 1995 angielski, polski
1261 Koło nr 49 San Francisco: rozliczenia finansowe, sprawozdania z działaności, korespondencja. 1998 - 2000 angielski, polski
1262 Koło nr 49 San Francisco: rozliczenia, korespondencja, biuletyny, zaproszenia. 1997 - 1998 angielski, polski
1263 Koło nr 49 San Francisco: listy członków, korespondencja, sprawozdania z zebrań, sprawozdania organizacyjne, rozliczenia, statu, biuletyn. 1994 - 1996 angielski, polski
1264 Koło nr 49 San Francisco: lista członków, deklaracje członkowskie, dokumenty osobiste. 1945 - 2005 angielski, polski
1265 Koło nr 49 San Francisco: budżet, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie komisji rewizyjnej, rozliczenie finansowe, korespondencja, komunikaty. 2002 - 2003 angielski, polski
1266 Koło nr 49 San Francisco: korespondencja, biuletyn, zaproszenia. 1997 - 1997 angielski, polski
1267 Koło nr 49 San Francisco: sprawozdania z działalności, rozliczenia finansowe, listy członków, korespondencja, komunikaty. 2000 - 2003 angielski, polski
1268 Koło nr 49 San Francisco: sprawozdanie z działalności, listy członków, korespondencja, komunikaty. 2003 - 2006 angielski, polski
1269 Koło nr 49 San Francisco: protokół z zebrań, sprawozdanie z zebrania, wykazy członków, rozliczenia finansowe, wniosek odznaczeniowy, korespondencja, komunikaty. 1975 - 1986 angielski, polski
1270 Koło nr 49 San Francisco: sprawozdania organizacyjne, sprawozdania z zebrań, korespondencja, listy członków, deklaracja członkowska, komunikaty, notatki. 1985 - 1990 angielski, polski
1271 Koło nr 49 San Francisco: komunikaty. 1979 - 1988 angielski, polski
1272 Koło nr 49 San Francisco: protokół z zebrania, sprawozdanie z zebrania, korespondencja, przemówienia, komunikaty. 1985 - 1987 angielski, polski
1273 Koło nr 49 San Francisco: wnioski odznaczeniowe, życiorysy, listy członków, korespondencja, notatki. 1995 - 2001 angielski, polski
1274 Koło nr 49 San Francisco: protokół z zebrania, rozliczenia, korespondencja, lista członków, notatki, komunikaty. 1972 - 1986 angielski, polski
1275 Koło nr 49 San Francisco: sprawozdanie, lista członków, korespondencja, pisma okólne. 1972 - 1973 angielski, polski
1276 Koło nr 49 San Francisco: protokoły z zebrań, zwolnienia z podatku, korespondencja. 1973 - 1974 angielski, polski
1277 Koło nr 49 San Francisco: protokoły i sprawozdania z zebrań, komunikaty, korespondencja, biuletyny. 1985 - 1988 angielski, polski
1278 Koło nr 49 San Francisco: protokoły z zebrań, sprawozdanie organizacyjne, korespondencja, komunikaty. 1984 - 1985 angielski, polski
1279 Koło nr 49 San Francisco: korespondencja. 1979 - 1980 angielski, polski
1280 Koło nr 49 San Francisco: sprawozdania organizacyjne, rozliczenia fiansowe, zwolnienia z podatku, korespondencja. 1978 - 1979 angielski, polski
1281 Koło nr 49 San Francisco: sprawozdania organizacyjne, korespondencja, notatki. 1981 - 1982 angielski, polski
1282 Koło nr 49 San Francisco: protokół z zebrania, zwolnienia z podatku, rozliczenia finansowe, sprawozdania organizacyjne, korespondencja. 1976 - 1978 angielski, polski
1283 Koło nr 49 San Francisco: sprawozdania organizacyjne, sprawozdania prezesa, protokół z zebrania, zwolnienia z podatku, protokoły z zebrań, korespondencja. 1979 - 1981 angielski, polski
1284 Koło nr 49 San Francisco: sprawozdanie prezesa, komunikat, listy członków. 1972 - 1997 angielski, polski
1285 Koło nr 49 San Francisco: protokoły z zebrań, sprawozdania, korespondencja. 1975 - 1976 angielski, polski
1286 Koło nr 49 San Francisco: protokół z zebrania, sprawozdania z działalności, korespondencja. 1976 - 1977 angielski, polski
1287 Koło nr 49 San Francisco: korespondencja, lista członków. 1974 - 1975 angielski, polski
1288 Koło nr 49 San Francisco: komunikaty, korespondencja, pisma okólne. 1971 - 1972 angielski, polski
1289 Koło nr 49 San Francisco: kronika koła. 1997 - 1997 polski
1290 Koło nr 49 San Francisco: korespondencja. XXV lecie SPK: sprawozdania, korespondencja, plany pracy i budżetu. 1974 - 1978 angielski, polski
1291 Koło nr 49 San Francisco: sprawozdania z działaności, korespondencja, biuletyny. 1996 - 1997 angielski, polski
1292 Koło nr 49 San Francisco: statut, korespondencja, komunikaty. 1972 - 1995 angielski, polski
1293 Koło nr 49 San Francisco: protokoły z zebrań, sprawozdania z działalności, deklaracje członkowskie, korespondencja, lista członków, komunikaty. 1991 - 1992 angielski, polski
1294 Koło nr 50 Seattle: korespondencja. 1972 - 1994 angielski, polski
1295 Koło nr 51 Portland: korespondencja, lista członków. 1972 - 1984 angielski, polski
1296 Koło nr 52 Chicago: korespondencja, sprawozdania finansowe, rezolucje, deklaracja członkowa. 1973 - 2004 angielski, polski
1297 Koło nr 53 Chicago: korespondencja, deklaracja członkowska, kwity, wykazy członków. 1974 - 2004 angielski, polski
1298 Koło nr 53 Chicago: film z przkazani szatandaru, album fotograficzny. 1984 - 1997 polski
1299 Koło nr 54 Syracuse: księga kasowa, korespondencja. 1954 - 1998 angielski, polski
1300 Koło nr 54 Syracuse: ksiega protokołów i sprawozdań, deklaracje członkowskie, zestawienia finansowe, korespondencja, lista członków, wycinki prasowe. 1981 - 1998 angielski, polski
1301 Koło nr 55 Towaco: korespondencja. 1984 - 1991 angielski, polski
1302 Koło nr 44 San Diego: sprawozdania organizacyjne, korespondencja. 1963 - 1966 angielski, polski
1303 Zarząd Główny SPK: korespondencja z kołami, broszury, statuty. 1954 - 1994 angielski, polski
1304 Zarząd Główny SPK: korespondencja z kołami, broszura, protokół z zebrania, sprawozdanie organizacyjne, statuty, deklaracje członkowskie, wycinki prasowe. 1957 - 1994 angielski, polski
1305 Koło nr 33 Buffalo: kronika 45-lecia koła. 1999 - 1999 angielski, polski
1306 Koło Związku Spradochroniarzy w Ameryce: statut, listy członków, sprawozdania, korespondencja, komunikaty. 1962 - 1993 angielski, polski
1307 Koło Związku Spradochroniarzy w Ameryce: korespondencja, komunikaty, listy członków, biuletyny. 1986 - 1989 angielski, polski
1308 Koło Związku Spradochroniarzy w Ameryce: statut, legitymacja, korespondencja, komunikaty, listy członków, wycinki prasowe. 1962 - 1991 angielski, polski
1309 Koło nr 38 Chicopee, sprawy finansowe: ksiega kasowa. 1956 - 2004 polski
1310 Koło nr 38 Chicopee: wycinki prasowe. 1956 - 1974 angielski, polski
1311 Koło nr 38 Chicopee, sprawy członkowskie: regulamin odznaki, spisy odznaczonych, deklaracje członkowskie, życiorysy, wycinki prasowe. 1956 - 1998 angielski, polski
1312 Koło nr 38 Chicopee: księga protokołów. 1972 - 1981 polski
1313 Koło nr 38 Chicopee: listy członków, korespondencja, listy okólne. 1975 - 2004 angielski, polski
1314 Koło nr 38 Chicopee: sprawozdania finansowe, rozliczenia, kwity, księga kasowa, korespondencja, notatki. 1981 - 2002 angielski, polski
1315 Koło nr 38 Chicopee: księga protokółwa. 1996 - 2004 polski
1316 Koło nr 38 Chicopee: księga protokółwa. 1964 - 1972 polski
1317 Koło nr 38 Chicopee: księga protokółwa. 1981 - 1985 polski
1318 Koło nr 38 Chicopee: księga adresowa, broszura. 1956 - 2004 polski
1319 Koło nr 38 Chicopee, sprawy finansowe: księga kasowa. 1971 - 2007 polski
1320 Koło nr 38 Chicopee: księga protokołów. 1956 - 1959 polski
1321 Koło nr 38 Chicopee: księga protokołów. 1959 - 1964 polski
1322 Koło nr 38 Chicopee: księga protokołów. 1985 - 1994 polski
1323 Koło nr 38 Chicopee, sprawy członkowskie: deklaracje członkowskie. 1956 - 1996 polski
1324 Koło nr 38 Chicopee: statut, przemówienia, wycinki prasowe. 1970 - 2004 angielski, polski
1325 Koło nr 38 Chicopee: statut, sprawozdania komisji rewizyjnej, notatki historyczne, korespondencja. 1996 - 2004 angielski, polski
1326 Koło nr 48 Chester: protokoły z zebrań, sprawozdania finansowe, korespondencja. 1986 - 1995 angielski, polski
1327 Koło nr 48 Chester: korespondencja, listy członków, rozliczenia finansowe, kwity. 1986 - 1987 angielski, polski
1328 Koło nr 48 Chester: korespondencja, wnioski awansowe, notatki, broszura, rozliczenia, książeczki bankowe. 1972 - 1994 angielski, polski
1329 Koło nr 48 Chester: protokoły z zebrań, korespondencja, rozliczenia, książeczki bankowe, wycinki prasowe. 1976 - 2006 angielski, polski
1330 Koło nr 48 Chester: rozliczenia fianansowe, kwity, broszury. 2001 - 2006 angielski
1331 Zarząd Główny SPK: broszury, pamiętniki ze zjazdów. 1952 - 2003 angielski, polski
1332 Zarząd Główny SPK: broszury, pamiętniki ze zjazdów. 1956 - 1985 angielski, polski
1333 Zarząd Główny SPK: broszury, pamiętniki ze zjazdów, biuletyny. 1954 - 1999 angielski, polski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs