Zespół archiwalny nr 006

Wojskowe Biuro Historyczne
1921-1939
Dzieje twórcy: Wojskowe Biuro Historyczne (WBH) powstało z połączenia Instytutu Historyczno- Wojskowego i Sekcji Historyczno- Operacyjnej Oddziału III Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego i jako wojskowa instytucja naukowa działało w latach 1918-1939. WBH prowadziło studia i prace badawcze nad polskimi i powszechnymi dziejami wojen i wojskowości dawnej, I wojny światowej, walk Wojska Polskiego w okresie 1918-1921. Organem WBH był "Przegląd Historyczno- Wojskowy" wydawanay w latach 1929-1938. Kolejnymi szefami WBH byli: gen. J. Stachiewicz w latach 1923-1925 i 1926-1934, gen. M. Kukiel w latach 1925-1926 i płk. T. Rakowski w okresie 1934-1939.
Zawartość: rozkazy wewnętrzne, księgi przyjeć interesantów przez Szefa W.B.H., notatnik Szefa W.B.H., akta personalne oficerów.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Rozkazy wewnętrzne Wojskowego Biura Historycznego za rok 19351935 - 1935pol.
2Rozkazy wewnętrzne Wojskowego Biura Historycznego za rok 19361936 - 1936pol.
3Rozkazy wewnętrzne Wojskowego Biura Historycznego za rok 19361937 - 1937pol.
4Rozkazy wewnętrzne Wojskowego Biura Historycznego za rok 19381938 - 1938pol.
5Rozkazy wewnętrzne Wojskowego Biura Historycznego za rok 19391939 - 1939pol.
6Rozkazy wewnętrzne, protokoły, sprawozdania i korespondencja z okresu ewakuacji W.B.H. I Archiwum Wojskowego1939 - 1939pol.
7Akta i instrukcje mobilizacyjne1938 - 1939pol.
8Zapiski Szefa W.B.H. Dotyczące meldunków, referatów, rozmów z przełożonymi lub osobami zajmującymi wybitne stanowiska w sprawach Wojskowego Biura Historycznego1936 - 1936pol.
9Spis osób przyjętych osobiście przez Szefa W.B.H.1934 - 1934pol.
10Książka interesantów przyjętych przez Szefa W.B.H.1937 - 1937pol.
11Książka interesantów przyjętych przez Szefa W.B.H.1938 - 1938pol.
12Notatnik prywatny Szefa W.B.H. płk. Bronisława Rakowskiego1936 - 1936pol.
13Wykaz akt Naczelnego Komitetu Narodowego znajdujących się w Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa1939 - 1939pol.
14Biernacki Mieczysław, major dyplomowany- akta personalne1921 - 1938pol.
15Gogolewski Jan Robert, rotmistrz- akta personalne1923 - 1938pol.
16Horak Alojzy, podpułkownik dyplomowany- akta personalne1923 - 1938pol.
17Jellenta Stefan Orfan, kapitan- akta personalne1922 - 1938pol.
18Kański Celestyn, major dyplomowany- akta personalne1921 - 1938pol.
19Kobak Kajetan, kapitan- akta personalne1921 - 1938pol.
20Kosina Jan, major dyplomowany- akta personalne1921 - 1938pol.
21Kuropieska Józef, kapitan dyplomowany- akta personalne1926 - 1938pol.
22Laskowski Otton, major- akta personalne1922 - 1938pol.
23Libert Feliks, major dyplomowany- akta personalne1921 - 1938pol.
24Librewski Stanisław, kapitan- akta personalne1921 - 1938pol.
25Liszko Henryk, rotmistrz- akta personalne1921 - 1938pol.
26Machalski Tadeusz, podpułkownik dyplomowany- akta personalne1921 - 1938pol.
27Moszczeński Józef, podpułkownik dyplomowany- akta personalne1921 - 1938pol.
28Pniewski Tomasz, rotmistrz- akta personalne1921 - 1938pol.
29Riedl Karol, major dyplomowany- akta personalne1921 - 1938pol.
30Rogalski Stanisław, kapitan- akta personalne1921 - 1938pol.
31Różycki Marek, kapitan- akta personalne1921 - 1938pol.
32Rupniewski Włodzimierz, kapitan- akta personalne1921 - 1938pol.
33Sałatko- Petryszczo Czesław, kapitan- akta personalne1921 - 1938pol.
34Walijski Arkadiusz, major kontraktowy- akta personalne1928 - 1938pol.
35Wądołkowski Jerzy, major dyplomowany- akta personalne1921 - 1938pol.
36Wollak Jan, kapitan dyplomowany- akta personalne1921 - 1938pol.
37Zieliński Hugon, kapitan- akta personalne1921 - 1938pol.
38Ze wspomnień o Wojskowym Biurze Historycznym, wrzesień i październik 1939, artykuł Mariana H. Serejskiego1939 - 1939pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs