Zespół archiwalny nr 036

Archiwum Lesława Bodeńskiego
1905-1962
Dzieje twórcy: Lesław Bodeński (1905-1978). Pracownik kontraktowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych od 1928 r. W latach 1931-1932 attache Konsulatu RP w Strassburgu i Lyonie. Od 1 sierpnia 1939 r. sekretarz Ambasady RP w Londynie, następnie delegat Poselstwa RP w Lizbonie do spraw opieki nad uchodźcami w Portugalii (1940). Od sierpnia 1941 r. kierownik Biura Prasowego Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Od sierpnia 1943 r. do lipca 1945 r. kierownik Referatu Prasowo- Politycznego Polskiej Misji Wojskowej w Waszyngtonie. Kierownik Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa w Nowym Jorku (1950-1951), pracownik Centrum Studiów Europy Środkowej Komitetu "Wolnej Europy" (1952), a od 1953 r. obserwator przy Sekretariacie ONZ z ramienia Radia "Wolna Europa".
Zawartość: dokumenty osobiste i służbowe, korespondencja, opracowania i artykuły Lesława Bodeńskiego, raporty sytuacyjne dotyczące amerykańskiej polityki wewnętrznej, tygodniowe raporty prasowe.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dokumenty osobiste i służbowe, m.in. akt urodzenia, świadectwa szkolne, odpis dyplomu ukończenia studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, przydziały służbowe w Ministerstwie Spraw Zagranicznych1905 - 1948pol.
2Korespondencja i opracowania polityczne L. Bodeńskiego, m.in. "Rolnictwo a traktat handlowy z Niemcami", "Les Relations Franco- Polonaises", "The Atlancic Charter in the Light of International Law"1930 - 1945polski, angielski, francuski
3Artykuły L. Bodeńskiego, m.in. "Jak powstało Radio Wolna Europa? Osobiste wspomnienie", "Prasa rosyjska", "Prasa polska", "Prasa litewska w Stanach Zjednoczonych", "Prasa amerykańska"1934 - 1962pol.
4Miesięczne raporty sytuacyjne dot. amerykańskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej1943 - 1944pol.
5Miesięczne raporty sytuacyjne dot. amerykańskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej1946 - 1946pol.
6Miesięczne raporty sytuacyjne dot. amerykańskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej1947 - 1948pol.
7"Polish American Press"- tygodniowe raporty prasowe w języku angielskim1941 - 1942ang.
8"Polish American Press"- tygodniowe raporty prasowe w języku angielskim1943 - 1944ang.
9"Polish American Press"- tygodniowe raporty prasowe w języku angielskim1945 - 1945ang.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs