Zespół archiwalny nr 039

Archiwum Majora Mariana Chodackiego
1939-1975
Dzieje twórcy: Marian Chodacki (1898-1975). Od 1912 r. w Związku Strzeleckim, oficer Legionów Polskich, od 1917 r. w Polskiej Sile Zbrojnej. Po 1918 r. referent w Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego. Podczas wojny 1920 r. służył w 18. Brygadzie Piechoty. Oficer Oddziału II, attache wojskowy RP w Finlandii i Szwecji (1927-1932). Od grudnia 1936 r. do wybuchu II wojny światowej Komisarz Generalny RP w Wolnym Mieście Gdańsku. W czasie wojny w Armii Polskiej we Francji i w Anglii. Działacz Zespołu Piłsudczyków. Od 1944 r. polski oficer łącznikowy do Office of Strategical Services w Waszyngtonie. Po wojnie zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. W latach 1949-1951 dyrektor Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i działacz Ligi Niepodległości Polski.
Zawartość: dokumenty osobiste, artykuły, wykłady i odczyty, korespondencja urzędowa i prywatna.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dokumenty osobiste i post mortem1940 - 1975pol.
2Wyjątki z pamiętnika. Szkocja 1941 r.1941 - 1941pol.
3Artykuły drukowane i w maszynopisie1944 - 1946pol.
4Artykuły i wykłady dotyczące Gdańska i dostępu Polski do morza1940 - 1941polski, angielski
5Wykłady i odczyty1941 - 1945polski, angielski
6Dokumentacja i korespondencja w sprawach Instytutu Józefa Piłsudskiego1943 - 1974polski, angielski
7Polacy w niemieckich obozach jeńców- dokumentacja i korespondencja1944 - 1945polski, angielski
8Korespondencja urzędowa i listy otwarte1940 - 1945polski, angielski
9Korespondencja różna1939 - 1949polski, angielski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs