Zespół archiwalny nr 068

Archiwum Ambasadora Juliusza Łukasiewicza
1932-1951
Dzieje twórcy: Juliusz Łukasiewicz (1892-1951). Polityk i dyplomata. Od 1914 roku w Polskiej Organizacji Bojowej. Po utworzeniu Polskiej Komisji Likwidacyjnej do spraw Królestwa Polskiego był sekretarzem osobistym prezesa Komisji Aleksandra Lednickiego, a następnie pierwszym sekretarzem Przedstawicielstwa Rady Regencyjnej w Moskwie. Od 1919 do 1939 roku Juliusz Łukasiewicz związany był z resortem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jako znawca spraw rosyjskich pracował do roku 1921 w Wydziale Wschodnim, przez rok przebywał w Poselstwie RP w Paryżu po czym wrócił do Wydziału Wschodniego na stanowisko jego naczelnika. W latach 1933-1936 był ambasadorem RP w Moskwie, a w latach 1936-1939 w Paryżu. Po II wojnie światowej był wiceprezesem Instytutu Badań Miedzynarodowych w Londynie (1947-1950), działaczem Zespołu Piłsudczyków i Ligi Niepodległości Polsce. O d września 1950 roku przebywał w Stanach Zjednoczonych.
Zawartość: dane biograficzne, korespondencja Juliusza Łukasiewicza, artykuły, odczyty i wspomnienia Juliusza Łukasiewicza, materiały zebrane i opracowane przez Wacława Jedrzejewicza do publikacji "Juliusz Łukasiewicz. Wspomnienia i dokumenty ambasadora Polski w Paryżu 1936-1939", różne czasopisma i wycinki prasowe.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Dane biograficzne, korespondencja i materiały zebrane przez J. Łukasiewicza
1Dane biograficzne i wspomnienia pośmiertne o Juliuszu Łukasiewiczu, korespondencja w sprawie przyczyn śmierci Juliusza Łukasiewicza1951 - 1951pol.
2Korespondencja oficjalna Juliusza Łukasiewicza z 1939 roku1939 - 1939fr.
3Korespondencja polityczna Juliusza Łukasiewicza m.in.: z Władysławem Raczkiewiczem, Ignacym Matuszewskim, Henrykiem Floyar- Rajchmanem, Wacławem Jędrzejewiczem1940 - 1945pol.
4Korespondencja Juliusza Łukasiewicza z Wacławem Jędrzejewiczem1940 - 1950pol.
5Korespondencja Juliusza Łukasiewicza z Henrykiem Floyar- Rajchmanem1945 - 1950pol.
6Korespondencja Juliusza Łukasiewicza z m.in.: z Kazimierzem Sosnkowskim, Augustem Zaleskim, Kazimierzem Papee, Wacławem Grzybowskim, Janem Wszelakim, kpt. W. T. Drymmerem, Komitetem Narodowym Amerykanów Polskiego Pochodzenia1945 - 1951pol.
7Korespondencja Juliusza Łukasiewicza głównie z M. Sokołowskim ministrem spraw zagranicznych w Londynie1950 - 1951pol.
8Korespondencja Juliusza Łukasiewicza z dr Juliuszem Szygowskim w sprawach Skarbu Narodowego1950 - 1951pol.
9Materiały informacyjne: korespondencja dyplomatów z lat 1945-19491945 - 1949pol.
10Materiały informacyjne: Rząd RP w Londynie i sytuacja w Kraju, m.in.: sprawa 16-stu1945 - 1951pol.
11Materiały informacyjne: sprawy uchodźców i Polonii amerykańskiej1946 - 1951polski, angielski
12Materiały informacyjne: Europa Środkowo- Wschodnia i ruch europejski1945 - 1950polski, angielski
13Materiały informacyjne: polska granica wschodnia- Linia Curzona1945 - 1945polski, angielski
14Materiały informacyjne: studia sowietologiczne, m.in.: "Akcja A.F. Kiereńskiego w U.S.A."1944 - 1948polski, angielski
"Juliusz Łukasiewicz. Wspomnienia i dokumenty ambasadora Polski w Paryżu 1936-1939". Wydanie rozszerzone, opracowane przez Wacława Jędrzejewicza i Henryka Bułhaka
15Juliusz Łukasiewicz, Pamiętnik ("Sprawa Zaolzia na tle stosunków polsko- francuskich /1938/", "Rokowania i ważniejsze rozmowy za czas od marca do września 1939", "1-17 wrzesień 1939", "Zmiana na stanowisku Prezydenta RP"1939 - 1940polski, francuski
16Wstęp do publikacji, materiały do biografii Juliusza Łukasiewicza i in.1936 - 1951polski, angielski
17"Okupacja Nadrenii i układ w Rambouillet (1936)", "Rządy Front Populaire we Francji (czerwiec 1936-marzec 19370", "Pakt Zachodni (marzec- czerwiec 1937), "Zima (1938-1939)"1936 - 1939polski, angielski
18Różne materiały dotyczące Zaolzia1938 - 1938polski, angielski, francuski
19"Rokowania i ważniejsze rozmowy za czas od marca do września 1939"1939 - 1940pol.
20"Lato 1936- zima 1937"1936 - 1937pol.
21"Ostatnie 6 miesięcy pokoju (marzec- sierpień 1939)", "Wrzesień 1-17, 1939", "Powołanie Prezydenta RP"1936 - 1937pol.
22"Wrzesień 1-17, 1939", "Powołanie Prezydenta RP"1936 - 1937pol.
23"Dokumenty do części I: "Marzec- sierpień 1939"1936 - 1937polski, francuski
24Prasa i różne maszynopisy wykorzystane do opracowania publikacji1936 - 1950polski, angielski, francuski
Prace J. Łukasiewicza
25Maszynopisy artykułów Juliusza Łukasiewicza1936 - 1946pol.
26Maszynopisy i rękopisy artykułów oraz odczytów Juliusza Łukasiewicza1936 - 1948polski, angielski, francuski
Inne materiały
27Egzemplarze "Biuletynu Informacyjnego"1946 - 1950pol.
28Różne druki, czasopisma i wycinki prasowe1941 - 1951polski, angielski, francuski
29Kopie listów Juliusza Łukasiewicza do Wacława Grzybowskiego1944 - 1949pol.
30Stosunki polsko- sowieckie od kwietnia 1943 roku do września 1946 roku. Zbiór dokumentów, Londyn 19461946 - 1946pol.
31Kopie materiałów pt.: "Polish Documents Relative to the Origin of the War", Berlin 19401940 - 1940polski, angielski
32Egzemplarze prasowe głównie "Wiadomości Polskich" z artykułami Juliusza Łukasiewicza oraz inne publikacje autorstwa Juliusza Łukasiewicza1932 - 1950pol.
33Broszury: "Za Wolność i Niepodległość" z lat 1948-1949, "Biuletyn wewnętrzny Ligi Niepodległości Polski" z 1949 roku, "Diariusz Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej z 1949 roku1948 - 1949pol.
34Różne materiały prasowe i publikacje dotyczące osoby Juliusz Łukasiewicza1951 - 1951polski, angielski
35Kopie dokumentacji kpt. W.T. Drymmera1944 - 1944pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs