Zespół archiwalny nr 069

Archiwum Księdza Jana Malinowskiego
1952-1955
Dzieje twórcy: Jan Malinowski, ksiądz kanonik. Były więzień obozów w ZSRR. Po II wojnie światowej zamieszkał w Argentynie. Podczas pielgrzymki po państwach Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej inicjował rezolucje, oświadczenia, zbierał podpisy celem przedstawienia ich Prezydentowi Stanów Zjednoczonych i ONZ w formie protestu przeciwko zniewoleniu Polski.
Zawartość: korespondencja, sprawozdania, apele, rezolucje, odezwy i in. związane z tzw. "Crusade for Poland's Freedom", wycinki prasowe dotyczące księdza Jana Malinowskiego, egzemplarze prasy południowoamerykańskiej.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dane personalne ks. J. Malinowskiego, m.in. życiorys, kopie informacji prasowych o ks. J. Malinowskim1954 - 1955polski, angielski
2Korespondencja ogólna ks. J. Malinowskiego1953 - 1954polski, hiszpański, angielski
3Korespondencja urzędowa ks. J. Malinowskiego. Listy Stanisława Treli1954 - 1955pol.
4Sprawozdania, apele, rezolucje, oświadczenia, odezwy, odczyty, broszury i wycinki prasowe związane ze sprawa polską tzw. "Crusade for Poland's Freedom" ("Krucjata o Wolność Polski")1952 - 1954polski, hiszpański, angielski
5Sprawozdania, apele, rezolucje, oświadczenia, odezwy, odczyty, broszury i wycinki prasowe związane ze sprawa polską tzw. "Crusade for Poland's Freedom" ("Krucjata o Wolność Polski")1954 - 1954polski, hiszpański, angielski
6Wycinki prasowe dot. działalności ks. J. Malinowskiego1953 - 1955pol.
7Wycinki prasowe dot. działalności ks. J. Malinowskiego1953 - 1954hiszp.
8Wycinki prasowe dot. działalności ks. J. Malinowskiego1953 - 1955ang.
9Prasa południowoamerykańska1953 - 1954hiszp.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs