Zespół archiwalny nr 070

Archiwum Pułkownika Józefa Mateckiego
1946-1969
Dzieje twórcy: Józef Matecki (1896-1969). Płk., uczestnik powstania wielkopolskiego 1918-1919. W drugiej połowie 1919 r. przydzielony do kompanii przybocznej Naczelnika Państwa. W wojnie 1920 r. dowodził kompanią 65. Pułku piechoty. Od 1937 r. w Departamencie Dowodzenia Ogólnego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Po kampanii wrześniowej 1939 r. oficer do zleceń gen. Kazimierza Sosnkowskiego, kierownik Bazy Łączności z Krajem w Kairze oraz dowódca batalionu i zastępca dowódcy 1. Brygady 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Od 1947 r. mieszkała w Stanach Zjednoczonych, od 1948 r. zatrudniony w Army Map Service, a następnie od 1963 r. w Defense Intelligence Agency. Współpracownik gen. Kazimierza Sosnkowskiego i wydawca jego prac.
Zawartość: korespondencja.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Korespondencja J. Mateckiego z Instytutem J. Piłsudskiego, m.in. w sprawie Funduszu Wydawniczego im. gen. K. Sosnkowskiego1946 - 1969polski, angielski
2Korespondencja J. Mateckiego ze St. Babińskim, K. Dębskim, K. Irankiem- Osmeckim, St. Kopańskim, J. Lerskim, R. Odzierzyńskim, T. Pełczyńskim, A. Pragierem, H. Szymańskim, W. Wagnerem, J. Wiatrem, J. Wszelakim1948 - 1954polski, angielski
3Korespondencja J. Mateckiego z gen. K. Sosnkowskim1947 - 1950polski, angielski
4Korespondencja J. Mateckiego z płk. K. Irankiem- Osmeckim1948 - 1952pol.
5Korespondencja J. Mateckiego z gen. K. Glabiszem1948 - 1955pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs