Zespół archiwalny nr 073

Archiwum Pułkownika Leona Mitkiewicza
1944-1972
Dzieje twórcy: Leon Mitkiewicz (1896-1972). Płk., oficer I Korpusu Polskiego w Rosji. W wojnie 1920 r. służył w sztabie 2. Dywizji Piechoty. W okresie międzywojennym na wyższych stanowiskach sztabowych. Po nawiązaniu stosunków z Litwą attache wojskowy w Kownie od 1938 r. Po wybuchu II wojny światowej szef Polskiej Misji Wojskowej w Londynie, szef Oddziału II i zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Wodza, od 1943 r. przedstawiciel RP w Połączonym Komitecie Szefów Sztabów w Waszyngtonie. Po wojnie działał w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów i współpracował z Radiem Wolna Europa.
Zawartość: korespondencja, materiały archiwalne dotyczące Polskiej Misji Wojskowej w Waszyngtonie D.C. i Placówki "Star", maszynopisy prac Leona Mitkiewicza: "W wojsku Rzeczypospolitej Polskiej w czasie wojen 1917-1921", "W Wojsku Polskim w czasie pokoju (...)", "W Najwyższym Sztabie Zachodnich Aliantów", "Marszalek Józef Piłsudski", różne artykuły Leona Mitkiewicza. Zespół zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Korespondencja L. Mitkiewicza z Instytutem J. Piłsudskiego. Wycinki artykułów prasowych autorstwa L. Mitkiewicza1955 - 1972pol.
2Placówka "Star". Korespondencja otrzymana: nr 1-26. Korespondencja nadana: nr 1-20. Szyfr.1945 - 1947pol.
3Polska Misja Wojskowa w Waszyngtonie D.C. 1944-1945 i jej likwidacja. Placówka Star.1944 - 1969polski, angielski
4Leon Mitkiewicz, W wojsku Rzeczypospolitej Polskiej w czasie wojen 1917-1921 (brulion- 326 stron), New York (opracowane w 1967 r.)1967 - 1967pol.
5Leon Mitkiewicz, W Wojsku Polskim w czasie pokoju 1921-1930. Tom II, New York (opracowane w 1969-70)1969 - 1970pol.
6Leon Mitkiewicz, W Wojsku Polskim w czasie pokoju 1930-1935. Tom III, New York (opracowane w 1969)1969 - 1969pol.
7Leon Mitkiewicz, W Wojsku Polskim w czasie pokoju 1935-1938. Tom IV, New York (opracowane w 1969)1969 - 1969pol.
8Leon Mitkiewicz, W Najwyższym Sztabie Zachodnich Aliantów, New York 19701970 - 1970pol.
9Leon Mitkiewicz, Marszałek Józef Piłsudski (5 grudzień 1867- 5 grudzień 1967)1967 - 1967pol.
10Leon Mitkiewicz, Artykuły różne, 19721972 - 1972pol.
11Leon Mitkiewicz, Artykuły różne1964 - 1972pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs