Zespół archiwalny nr 074

Kolekcja dotycząca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego
1922-1993
Dzieje twórcy: Ignacy Mościcki (1867-1946). Prezydent RP, profesor chemii, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, W latach 1912-1922 wykładowca i rektor Politechniki Lwowskiej. Wynalazca- opracował przemysłową metodę wytwarzania kwasu azotowego ze składników powietrza, w której tlenki azotu wykorzystuje się w łuku elektrycznym. W latach 1926-1939 Prezydent RP wysunięty na to stanowisko przez J. Pilsudskiego. Po przekroczeniu granicy we wrześniu 1939 r. internowany w Rumunii, przekazał urząd prezydenta gen. B. Wieniawie- Długoszowskiemu, a następnie W. Raczkiewiczowi. Od grudnia 1939 r. przebywał na emigracji w Szwajcarii.
Zawartość: kopia biografii Ignacego Mościckiego, Jego artykuły z dziedziny chemii, wycinki prasowe o Ignacym Mościckim.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Kopia maszynopisu biografii prezydenta Ignacego Mościckiego 1955 - 1955 pol.
2 Dziennik i notatki majora S. Hartmana 1939 - 1940 pol.
3 Artykuły Ignacego Mościckiego na tematy chemiczne 1922 - 1958 pol.
4 Artykuły i wycinki prasowe o Ignacym Mościckim 1933 - 1993 polski, angielski, francuski
5 Wspomnienie o prezydencie Ignacym Mościckim, Wojciecha Świętosławskiego- kopia 1979 - 1979 pol.
6 Kserokopia z nr 9/1988 Studia Claromontana- katalog archiwum i pamiątek Marii i Ignacego Mościckich na Jasnej Górze 1988 - 1988 pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs