Zespół archiwalny nr 075

Archiwum Michała Mościckiego
1917-1961
Dzieje twórcy: Michał Mościcki (1894-1961). Syn Ignacego (Prezydenta RP), sekretarz delegata Naczelnika Państwa dra Kazimierza Dłuskiego na Konferencję Pokojową 1919 r. W latach 1933-1936 poseł RP w Tokio, a w latach 1937-1939 poseł RP w Brukseli. Po II wojnie światowej na emigracji w Stanach Zjednoczonych.
Zawartość: dokumenty osobiste i służbowe, korespondencja, materiały związane z Konferencją Pokojową w Wersalu, wycinki z prasy fracuskiej i materiały Agence Telegraphique "Radio" dotyczące Polski, materiały dotyczące Assembly Of Captive European Nations, memoriały i artykuły Michała Mościckiego. Zespół zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Materiały związane z Konferencją Pokojową w Wersalu: noty, raporty dzienne, przegląd prasy brytyjskiej, depesze, korespondencja - nr 1- 1001919 - 1919polski, angielski, francuski
2Materiały związane z Konferencją Pokojową w Wersalu: protokoły posiedzeń delegacji Naczelnika Państwa w Paryżu, styczeń- lipiec 1919, sprawozdania, raporty informacyjne, tajne i poufne - nr 101- 1571919 - 1919polski, francuski
3Materiały związane z Konferencją Pokojową w Wersalu: referaty informacyjne Naczelnego Dowództwa z marca i kwietnia 1920 r., depesze, noty komunikaty, podania Towarzystwa Przemysłowców Królestwa Polskiego, raporty i memoriały - nr 158- 2001917 - 1920polski, francuski
4Materiały związane z Konferencją Pokojową w Wersalu: korespondencja, depesze, materiały do nawiązania stosunków handlowych z Francją, raporty dzienne, Comite Polonais d'Information - nr 201- 300 1919 - 1919polski, francuski
5Materiały związane z Konferencją Pokojową w Wersalu: korespondencja, raporty dzienne, komunikaty, protokoły, umowy - nr 301- 400 1918 - 1919polski, francuski
6Materiały związane z Konferencją Pokojową w Wersalu: komunikaty informacyjne, raporty dzienne, referaty, materiały tajne - nr 401- 5001918 - 1920polski, francuski
7Materiały związane z Konferencją Pokojową w Wersalu: Comite National Polonais, referaty informacyjne Naczelnego Dowództwa z marca- czerwca 1920 r., korespondencja, instrukcja - nr 501- 5291918 - 1920polski, francuski
8Materiały związane z Konferencją Pokojową w Wersalu: korespondencja, sprawozdania, noty, instrukcja, materiały poufne - nr 530- 6001918 - 1919polski, angielski, francuski
9Materiały związane z Konferencją Pokojową w Wersalu: memoriały, biuletyny prasowe, protokoły z posiedzeń Polskiego Biura Kongresowego - nr 601- 6431919 - 1919polski, francuski
10Materiały związane z Konferencją Pokojową w Wersalu: archiwum z czasów "przed-warszawskich", korespondencja, wypisy z raportu Gryfa, mapa - nr 644- 6701918 - 1918polski, francuski
11Materiały związane z Konferencją Pokojową w Wersalu: korespondencja, materiały dot. Śląska Cieszyńskiego, wycinki dot. Polskiej Komisji Likwidacyjnej - nr 671- 7341918 - 1919polski, francuski
12Materiały związane z Konferencją Pokojową w Wersalu: korespondencja, telegramy - nr 735 - 7861918 - 1919polski, francuski
13Wycinki z prasy polskiej na temat: sprawy żydowskiej, stosunków w zaborze pruskim, armii Hallera, organizacji państwowej i spraw zewnętrznych Polski1918 - 1919pol.
14Wycinki z prasy francuskiej i materiały Agence Telegraphique "Radio" dotyczące Polski1919 - 1919fr.
15Wycinki z prasy francuskiej i materiały Agence Telegraphique "Radio" dotyczące Polski, część 21919 - 1919fr.
16Wycinki z prasy francuskiej i materiały Agence Telegraphique "Radio" dotyczące Polski, część 31919 - 1919fr.
17Wycinki z prasy francuskiej i materiały Agence Telegraphique "Radio" dotyczące Polski, część 4; Gruzinów na Konferencji Pokojowej oraz prasa amerykańska i angielska w sprawie polskiej1919 - 1919polski, angielski, francuski
18Dziennik Lwowski, Kurier Polski, Echo Krynickie i Komunikat Pierwszy Stołecznego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie1929 - 1939pol.
19Wycinki z prasy dotyczące Ignacego Mościckiego, Józefa Piłsudskiego oraz Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych1929 - 1946pol.
20Notatki odręczne ze sprawozdań sejmowych z grudnia 1929 r.1929 - 1929pol.
21Wycinki prasowe z korespondencjami C.L. Salzbergera o polityce amerykańskiej w Europie Wschodniej, notatki o ocenie Niemców przez autorów amerykańskich, materiały dot. Bolesłąwa Bieruta, korespondencja służbowa i prywatna1939 - 1960polski, angielski, francuski
22A Servey of Recent Developments in Poland. March- October 1959- maszynopis skryptu Michała Mościckiego1959 - 1959ang.
23Dokumentacja dotycząca Assembly Of Captive European Nations, część 11955 - 1960ang.
24Dokumentacja dotycząca Assembly Of Captive European Nations, część 2 oraz maszynopis M. Mościckiego "The Polish Voter in 1944. Preliminary Investigation Study on Potential Factors Influencing the Voter"1944 - 1960ang.
25Dokumentacja i korespondencja z Radio Free Europe, raporty Free Europe Committee Inc. i Free Europe Committee Library1949 - 1961ang.
26Raport o Polonii amerykańskiej w związku z wyborami 3.11.1960 r., maszynopis o sytuacji w Polsce w latach 50-tych, obsada personalna urzędów, władz, instytucji w PRL w 1954 r.1954 - 1960polski, angielski
27Memoriały M. Mościckiego, artykuły i wiersze różnych autorów, wycinki prasowe o Polsce1940 - 1960polski, angielski, francuski
28Dokumenty osobiste i służbowe, wycinki prasowe, wspomnienia pośmiertne, korespondencja z Instytutem J. Piłsudskiego1927 - 1960polski, angielski, francuski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs