Zespół archiwalny nr 105

Archiwum Karola Wędziagolskiego
1941-1964
Dzieje twórcy: Karol Wędziagolski (1886-1974). Ziemianin, oficer carskiej armii, współpracownik Borysa Sawinkowa w latach 1917-1921. W czasie przygotowań do wojny z Rosją desygnowany przez Naczelnika Państwa do utrzymywania kontaktów z grupą Sawinkowa. Po 1921 r. wycofał się z życia publicznego. Po wybuch II wojny światowej na emigracji w Brazylii.
Zawartość: korespondencja, rękopisy i maszynopisy prac Karola Wędziagolskiego.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Korespondencja Karola Wędziagolskiego z Henrykiem Floyar- Rajchmanen1941 - 1951pol.
2K. Wędziagolski, "Wspomnienia młodości na wsi"- różne wersje rękopisów i maszynopisów1952 - 1964pol.
3K. Wędziagolski, "Wspomnienia młodości na wsi"- różne wersje rękopisów1953 - 1954pol.
4K. Wędziagolski, "Wspomnienia młodości na wsi. Jesień"- wersja w rękopisie i maszynopisie1960 - 1960pol.
5K. Wędziagolski, "Wspomnienia młodości na wsi. Dożynki" - czystopis i luźne kartki, wersja w rękopisie i maszynopisie1956 - 1956pol.
6K. Wędziagolski, "Droga do Rewolucji", "Rozwój pierwiastków rewolucyjnych w Rosji i Rewolucja 1905 r." - wersja w rękopisie i maszynopisie1951 - 1953pol.
7K. Wędziagolski, "2ga Rewolucja 1917 r.", "Wielka Rewolucyja i Wojna", "O Rewolucji" - wersje w rękopisie i maszynopisie1954 - 1956pol.
8K. Wędziagolski, "Przewrót 25 X 1917 r."- wersje w rękopisie1953 - 1954pol.
9K. Wędziagolski, "Kontrrewolucja. Warszawski Etap"- maszynopis1951 - 1956pol.
10Rękopisy K. Wędziagolskiego na różne tematy, np. "Co to jest tzw. "orientacja" w stosunku do Rządu Polskiej Republiki Ludowej", "Metafizyczne impresje" oraz luźne kartki z zapiskami1956 - 1962pol.
11K. Wędziagolski "Szkic o Borysie Sawinkowie"- przekład autora na j. rosyjski1962 - 1962ros.
12Korespondencja K. Wędziagolskiego w j. hiszpańskim, egzemplarz czasopisma "Life" o Komuniźmie- w j. hiszpańskim1960 - 1964hiszp.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs