Zespół archiwalny nr 107

Archiuwm Tadeusza Wittlina
1941-1998
Dzieje twórcy: Tadeusz Wittlin (ur. 1909). Pisarz i publicysta. Od 1940 r. w obozie parcy w Workucie, następnie w armii Władysława Andersa. Od 1946 r. w Wielkiej Brytanii, w okresie 1950-1951 we Francji, a od 1952 r. w Stanach Zjednoczonych. Redaktor miesięcznika "Ameryka".
Zawartość: artykuły Tadeusza Wittlina, korespondencja, zdjęcie.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Wspomnienie pośmiertne, w: "Przegląd Polski" z 23 października 1998 r., zdjęcie Tadeusza Wittlina po wyzwoleniu z łagru1941 - 1998pol.
2Artykuły Tadeusza Wittlina drukowane w "Wiadomościach"1965 - 1966pol.
3Korespondencja w sprawie książki "Time Stopped At Six Thirty"1962 - 1980polski, angielski
4Korespondencja z gen. W. Langnerem, gen. K. Sosnkowskim, gen. K. Rudnickim, W. Piłsudską, W. Stachiewiczem, E. Raczyńskim, J. Mossakowskim i gen. T. Alfem-Tarczyńskim1962 - 1990pol.
5Korespondencja z Wacławem Jędrzejewiczem1975 - 1990pol.
6Korespondencja z Instytutem J. Piłsudskiego w Nowym Jorku1965 - 1997pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs