Zespół archiwalny nr 113

Kolekcja dotycząca Generała Władysława Andersa
1941-2004
Dzieje twórcy: Władysław Anders (1892-1970). Generał, polityk. W latach 1914-1917 oficer kawalerii w armii rosyjskiej, a od 1917 r. w 1 Korpusie Polskim w Rosji. Od 1918 r. w Wojsku Polskim. W 1919 r. szef sztabu Armii Wielkopolskiej w Poznaniu. Podczas przewrotu majowego w 1926 r. szef sztabu dowództwa wojsk rządowych. W okresie 1928-1939 dowódca Wołyńskiej i Nowogródzkiej Brygady Kawalerii, a następnie grupy operacyjnej kawalerii. W okresie 1939-1941 więziony we Lwowie i Moskwie. Uwolniony po zawarciu układu polsko- sowieckiego. Dowódca kolejono: Armii Polskiej w ZSRR (1941-1942), Armii Polskiej na Wschodzie (1942-1943) i Drugiego Korpusu Polskiego (1943-1946). W latach 1946-1954 Naczelny Wódz i Generalny Inspektor Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po II wojnie światowej na uchodźstwie w Londynie. Od 1949 r. był m.in. przewodniczącym Skarbu Narodowego, a od 1954 r. członkiem Rady Trzech. Autor m.in. wspomnień "Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia lat 1939-1946". Został pochowany na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino.
Zawartość: maszynopis książki "Hitler's Defeat in Russia", materiały związane z działalnością Władysława Andersa w Głównej Komisji Skarbu Narodowego, korespondencja z różnymi osobami, przemówienia, oświadczenia, odezwy i wywiady Władysława Andersa, materiały związane z wizytą Władysława Andersa w USA i Kanadzie, wycinki prasowe, artykuły wspomnieniowe o Władysławie Andersie.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Maszynopis książki Wł. Andersa "Hitler`s Defeat in Russia, 1941-1945", Londyn 19501950 - 1950ang.
2Maszynopis skryptu Wł. Andersa "Is Russia Really So Strong As She Appears To Be?", Londyn 19501950 - 1950ang.
3Materiały związane z działalnością Wł. Andersa w Głównej Komisji Komisji Skarbu Narodowego1954 - 1955pol.
4Korespondencja z różnymi osobami i Instytutem J. Piłsudskiego oraz materiały związane z Wł. Andersem1950 - 1969polski, angielski
5Przemówienia, oświadczenia, odezwy i wywiady Wł. Andersa drukowane w prasie1941 - 1963polski, angielski
6Materiały i wycinki prasowe związane z wizytą Wł. Andersa w USA i Kanadzie w 1950 i 1956 roku1950 - 1956polski, angielski
7Wycinki prasowe przedstawiające reakcję na śmierć Wł. Andersa1970 - 1970polski, angielski
8Artykuły wspomnieniowe o Wł. Andersie1967 - 1997pol.
9Wystawa „60 Rocznica Utworzenia Armii Gen. Władysława Andersa w ZSRR”: Grażyna Jonkajtys-Luba opracowania dotyczące Władysław Andersa i Lwowa, kalendarz, ilustracje, plan Grodna, materiały warsztatowe, korespondencja, fotografie, wycinki prasowe.2001 - 2004pol.
10Wystawa „60 Rocznica Utworzenia Armii Gen. Władysława Andersa w ZSRR”: notatki, materiały warsztatowe, korespondencja, wycinki prasowe.2001 - 2001pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs