Zespół archiwalny nr 115

Koło Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku
1938-1945
Dzieje twórcy: Koło Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku- powołane w Nowym Jorku pod koniec 1938 r. w łączności z władzami Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Powołane w ten sposób Koło reprezentowało cały okręg amerykański, któremu nadano numer kolejny XIV. Celami Koła były m.in.: utrzymanie jednolitego, narodowego państwa polskiego, zespolenie ideowe oficerów i podchorążych rezerwy i strzeżenie godności stanu oficera i podchorążego rezerwy, szerzenie wiadomości o sprawach polskich wśród społeczeństwa amerykańskiego i starnie się o zdobycie jego poparcia dla Polski.
Zawartość: statuty i regulamin, protokoły z posiedzeń Zarządu Koła, protokoły zebrań Koła, sprawozdania z działalności, deklaracje członkowskie i wykazy członków, komunikaty Zarządu Głównego, korespondencja.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Sprawozdanie z działalności Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej za czas od 1.VII.1932 r. do 24.XI.1935 r.1935 - 1935pol.
2Statut Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Tymczasowy Statut Koła Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Regulamin Sądów Koleżeńskich Związku Oficerów Rezerwy Rz.P.1936 - 1940pol.
3Protokoły z posiedzeń Zarządu Koła Oficerów Rezerwy1944 - 1944pol.
4Protokoły zebrań Koła Oficerów Rezerwy1939 - 1945polski, angielski
5Sprawozdanie Zarządu Koła Oficerów Rezerwy R.P. w Nowym Jorku za rok 19401941 - 1941pol.
6Deklaracje członkowskie1939 - 1944pol.
7Wykazy członków i wykazy zaległych składek członkowskich; listy oficerów i podoficerów rezerwy; listy kawalerów orderu "Virtuti Militari"1938 - 1944pol.
8Korespondencja1938 - 1945polski, angielski
9Komunikaty Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie1939 - 1939pol.
10Wycinki prasowe1944 - 1944pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs