Zespół archiwalny nr 127

Zbiory medalierskie
1808-2003
Dzieje twórcy: Zbiór medali w Instytucie powstał, podobnie jak większość kolekcji, z darowizn. Pierwszą większą partią, liczącą 32 pozycje, był zbiór medali Józefa Wittenberga, ofiarowany w 1971 r., przez żonę Romanę Wittenberg. Pojedyncze egzemplarze i mniejsze kolekcje przekazali też m.in.: Czesława Czajkowska - Twardus, prof. Janusz Zawodny, Alfred Szebel, Bogdan Charlam i prof. Jerzy Krzyżanowski. Medale ofiarowali Instytutowi również ich projektanci m.in.: Stanisław Wiśniewski, Krystyna Filipska-Freyer, dr H. Klimkiewicz i Romuald Lech Sieradzki.
Zawartość: Zbiór liczy ponad 180 medali. Upamiętniają ważne wydarzenia: bitwę pod Somosierrą w 1808 r. (to najstarszy medal Instytutu), powstanie listopadowe, rewolucję 1905 r., I i II wojnę światową, odzyskanie niepodległości, także wydarzenia okresu PRL i III Rzeczypospolitej. Ponad 20 medali dotyczy osoby Józefa Piłsudskiego. Do kolekcji medalierskiej należą także zbiory medalionów i plakiet. W medalionach należy wyróżnić prace Wojciecha Święcickiego (1823-1873) z serii Królowie Polscy, wykonane w Warszawie w fabryce Mintera, oraz piękny medalion Senatu RP, przedstawiający Zygmuntowskiego Orła w koronie z wkomponowaną literą S, ofiarowany przez Marszałka Senatu Jolantę Danielak. W zbiorach plakiet na uwagę zasługują prace Józefa Aumillera, wykonane w okresie międzywojennym, w szczególności duża plakieta pt. Józef Piłsudski. W zbiorach Instytutu znajduje się także wiele rzeźb. W sali wystawowej wyróżnia się popiersie Józefa Piłsudskiego, kute w miedzi, wykonane przez Elwirę Zachert-Mazurczykową oraz ponad postaciowy posąg Marszałka w brązie autorstwa Stanisława Ostrowskiego (1879-1947), prezentowany na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939 r. Instytut posiada także gipsowy odlew maski pośmiertnej Józefa Piłsudskiego z 1935 roku oraz dłoni.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs