Zespół archiwalny nr 136

Sfragistyka
1833-2003
Dzieje twórcy: Początek zbioru sfragistycznego dała kolekcja przekazana przez Teresę i Witolda Sulimirskich w latach 2002 i 2003, po zmarłym Jerzym Narzymskim. Zawierała ona odbitki pieczęci w laku z oryginalnych tłoków pieczętnych znajdujących się w Bibliotece Polskiej w Paryżu oraz odbitki pieczęci Poczt Polowych 2 Korpusu. Do zbioru włączone zostały materiały własne Instytutu, dotychczas nie opracowane.
Zawartość: Kolekcja jest podzielona tematycznie i zawiera: Pieczecie XIX i XX w., Stemple Poczt Polowych 2 Korpusu, Polscy Uchodźcy w Niemczech (szkoły, ośrodki i organizacje), Lokalne Organizacje i Związki i wykaz tłoków pieczętnych znajdujących się w Instytucie.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs